26905

Грудная аорта. Парные ветви брюшной аорты

Доклад

Биология и генетика

Отдает: а дорсальная ветвь для разгибателей спины и кожи б спинномозговая ветвь и в вентральная ветвь 2. Каждая отдает а дорсальную ветвь для разгибателей спины и кожи б вентральную ветвь для брюшной стенки в спинномозговую ветвь г мышечную ветвь для вентральных мышц поясницы 2.

Русский

2013-08-18

1.78 KB

2 чел.

48. грудная  аорта. Парные ветви брюшной аорты.

Грудная аорта — aorta thoracica- является продолжением дуги аорты .лежит под грудными позвонками. От нее отходят:

1. Межреберные артерии — аа. intercostales dorsales. Отдает: а) дорсальная ветвь для разгибателей спины и кожи, б) спинномозговая ветвь и в) вентральная ветвь

2. Бронхопищеводная' артерия — а. bronchoesophagea — делится на соответствующие веет

3. Краниальная диафрагмальная артерия

Брюшная аорта — aorta abdominalis  — является продолжением грудной аорты позади диафрагмы. Лежит под поясничными позвонками.  Отдает парные и непарные ветви.

Парные ветви:

1. Поясничные артерии —- аа. Lumbales. Каждая отдает а) дорсальную ветвь для разгибателей спины и кожи, б) вентральную  ветвь для брюшной стенки, в) спинномозговую ветвь, г) мышечную ветвь для вентральных мышц поясницы

2. Почечные артерии

3. Семенниковые артерии (у самок яичниковые)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69238. Макроси 18.91 KB
  Перед записом макросу необхідно протестувати його елементи тому що при запису фіксуються всі дії в тому числі і помилкові. Потрібно визначити в яких умовах буде працювати макрос. Якщо макрос служить для форматування тексту або чисел то до початку запису необхідно виділити текст або числа.
69239. РЕАЛІЗАЦІЯ УМОВНИХ КОНСТРУКЦІЙ (ФУНКЦІЇ ЕСЛИ(), СЧЁТЕСЛИ(), СУММЕСЛИ() ТА УМОВНЕ ФОРМАТУВАННЯ) 19.76 KB
  Значеннями в комірках можуть бути числові дані в усіх різновидах логічні значення слова і фрази комірки можуть бути також порожні. Допустимі значення можна задавати як константою так і формулою. Вираз умова подається у вигляді: точного значення якому і мають задовольняти...
69243. Системи трудового і професійного навчання 201.5 KB
  Системи трудового і професійного навчання Поняття системи трудової підготовки. Історія виникнення основних систем трудового і професійного навчання: предметної предметно-операційної операційної операційно-предметної системи ЦШ операційно-комплексної тощо.
69244. Особливості процесу трудової, профільної і професійної підготовки 128.5 KB
  Проілюструємо на деякому фактичному матеріалі готовність учнів до розуміння будови принципу дії деревообробних та металорізальних верстатів та явищ що супроводжують процес різання матеріалів.
69245. Зміст трудового, профільного і професійного навчання 185.5 KB
  Аналіз сучасного змісту трудового профільного і професійного навчання в школі відповідно до Державних стандартів середньої освіти та структури загальноосвітньої школи. Характеристика змісту трудового навчання в початковій основній і старшій школі.
69246. Дидактичні принципи трудового навчання 57.5 KB
  Дидактичні принципи трудового навчання Поняття про загальні принципи трудової підготовки. Характеристика загальних принципів трудової підготовки: гуманізації індивідуалізації та диференціації політехнічна спрямованість трудової підготовки поєднання навчання з трудовою діяльністю тощо.