26906

Непарные ветви брюшной аорты

Доклад

Биология и генетика

Чревная артерия a. Делится на 3 ссуда: Селезеночная артерия a. Henaus переходит в левую желудочную Левая желудочная артерия a. Печеночная артерия a.

Русский

2013-08-18

3.35 KB

1 чел.

49. непарные ветви брюшной аорты.

Непарные ветви:

1. Чревная артерия — a. Celiaca. Делится на 3 ссуда:

• Селезеночная артерия — a. Henaus, переходит в  левую желудочную

• Левая желудочная артерия — a. gastrica sinistra  — идет на малую кривизну желудка ,отделяя ветви в поджелудочную железу и в желудок.

• Печеночная артерия — a. hepatica  — вступает вместе с воротной веной к поджелудочной железе, где и разветвляется. Она отдает на малую кривизну желудка правую желудочную артерию — а. gastrica dextra— и желудочнодвенадцатиперстную артерию'—a. gastrodu'odenalis. От последней на большую кривизну желудка отходит правая желудочносальниковая артерия — а. gastroepiploica dextra.

2. Краниальная брыжеечная артерия — a. mesenterica cranialis— непарная, отходит от аорты под —2-м поясничным позвонком, каудально от чревной артерии- Она посылает в тонкую кишку ряд тощекишечных артерий — аа. jejunales , которые анастомозируют с поджелудочно-двенадцатиперстной артерией между собой и каудальной брыжеечной артерией, образуя коллатеральную ветвь — г. collateralis. В толстую кишку от нее отходит подвздошноободочная артерия — a. ileo-colica, которая делится' на ободочную ветвь — г. colicus — для начальной части ободочной кишки, артерию слепой кишки — a. cecalis — и правые ободочные артерии — аа. colicae dextrae — для правого колена ободочной кишки.

3. Каудальная брыжеечная артерия — а. mesenterica caudalis - проходит в области последних поясничных позвонков и делится на левую ободочную — а. colica sinistra, разветвляющуюся в нисходящей ободочной кишке (у лошади в малой "ободочной), и на краниальную артерию прямой кишки — a. rectalis cranialis, анастомозирующую с каудальной артерией прямой кишки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23183. Визначальні категоріальні характеристики світу 40 KB
  Визначальні категоріальні характеристики світу. Визначення змісту поняття світ можливе і дійсне тільки у системі відношення людина світ . Іншими словами світ є все те що відмінне від людини і що одночасно органічно має людину в собі. Отже на противагу об'єктивно існуючому світу є внутрішній світ людини .
23184. Поняття природи 115 KB
  природаангл. В побуті слово природа часто вживається у значенні природне середовище в якому живе людина все що нас оточує за винятком створеного людиною. 4 Друга природа створені людиною матеріальні умови її існування. У широкому розумінні природа органічний і неорганічний матеріальний світ Всесвіт у всій сукупності і зв'язках його форм що є об'єктом людської діяльності і пізнання основний об'єкт вивчення науки включно з тим що створене діяльністю людини.
23185. Народонаселення як природне явище 45.5 KB
  Народонаселення як природне явище Насе́лення лю́дність сукупність людей що постійно живуть в межах якоїсь конкретно вказанної територіїрайоні місті області частини країни країні континенту чи всієї земної кулі тощо. Наука яка вивчає розмір структури динаміку руху і розвиток населення зветься д е мо г ра фі я. Сукупність людей які здатні до самовідтворення та саморозвитку й проживають на певній територіїкраїна регіон континент чи будьяка інша частина планети називають населенням або народонаселенням. Населення в...
23187. Поняття глобалізаціїї та форми її існування 43 KB
  Поняття глобалізаціїї та форми її існування. Історичні етапи глобалізації: Сучасна глобалізація підготовлена багатьма історичними процесами: 1. Деякі дослідники вважаютьщо початковими формами глобалізації була торгівля та захоплення нових територій5 тис.Інші знаходять елементи глобалізації в епоху античності а саме у створенні імперії Олександра Македонського 1V ст.
23188. Глобальні проблеми сучасності 53 KB
  В загальному вигляді всі ці ресурси можна умовно віднести до трьох груп: матеріальніповітря вода їжа одяг засоби виробництва пересування матеріали для житла та ін. енергетичнірізноманітні форми енергії що дозволяють перетворювати матеріальні ресурси та інформаційнімова знання досвід тощо. Всі ці ресурси людина в своїй повсякденній та виробничій діяльності отримує з навколишнього середовища яке по суті є системою що включає природний антропогеннийстворений людиною та соціальнийприродноантропогенний компоненти....
23189. Екологічні проблеми та шляхи їхрозв’язання 35.5 KB
  Екологічні проблеми та шляхи їхрозв’язання Екологічні проблеми це проблемипов’язані з впливом на природне середовище діяльності людини що спричинює порушення структури та функціонування природних системекосистем ландшафтів і викликає негативні соціальні економічні та інші наслідки. Поняття екологічної проблеми є антропоцентричним тому що всі негативні зміни оцінюютьс яз точки зору значимості для людини та умов її існування. З огляду на порушення певних компонентів середовищачи екосистеми екологічні проблеми розділяють на такі...
23190. Інтелект,почуття,пам»ять і воля як здатності людини 49.5 KB
  Пам'ять є складною системою процесів що здійснюють повний цикл перетворень інформації суб'єктом: запам'ятовування зберігання відтворення і забування. Запам'ятовування–це процес пам'яті який забезпечує приймання відбір і фіксацію інформації завдяки утворенню й закріпленню тимчасових нервових зв'язків. Запам'ятовування як і інші психічні процеси буває мимовільним і довільним. А Мимовільне запам'ятовування має місце тоді коли людина не ставить собі за мету щось закріплювати і в подальшому використовувати цю інформацію.