26906

Непарные ветви брюшной аорты

Доклад

Биология и генетика

Чревная артерия a. Делится на 3 ссуда: Селезеночная артерия a. Henaus переходит в левую желудочную Левая желудочная артерия a. Печеночная артерия a.

Русский

2013-08-18

3.35 KB

1 чел.

49. непарные ветви брюшной аорты.

Непарные ветви:

1. Чревная артерия — a. Celiaca. Делится на 3 ссуда:

• Селезеночная артерия — a. Henaus, переходит в  левую желудочную

• Левая желудочная артерия — a. gastrica sinistra  — идет на малую кривизну желудка ,отделяя ветви в поджелудочную железу и в желудок.

• Печеночная артерия — a. hepatica  — вступает вместе с воротной веной к поджелудочной железе, где и разветвляется. Она отдает на малую кривизну желудка правую желудочную артерию — а. gastrica dextra— и желудочнодвенадцатиперстную артерию'—a. gastrodu'odenalis. От последней на большую кривизну желудка отходит правая желудочносальниковая артерия — а. gastroepiploica dextra.

2. Краниальная брыжеечная артерия — a. mesenterica cranialis— непарная, отходит от аорты под —2-м поясничным позвонком, каудально от чревной артерии- Она посылает в тонкую кишку ряд тощекишечных артерий — аа. jejunales , которые анастомозируют с поджелудочно-двенадцатиперстной артерией между собой и каудальной брыжеечной артерией, образуя коллатеральную ветвь — г. collateralis. В толстую кишку от нее отходит подвздошноободочная артерия — a. ileo-colica, которая делится' на ободочную ветвь — г. colicus — для начальной части ободочной кишки, артерию слепой кишки — a. cecalis — и правые ободочные артерии — аа. colicae dextrae — для правого колена ободочной кишки.

3. Каудальная брыжеечная артерия — а. mesenterica caudalis - проходит в области последних поясничных позвонков и делится на левую ободочную — а. colica sinistra, разветвляющуюся в нисходящей ободочной кишке (у лошади в малой "ободочной), и на краниальную артерию прямой кишки — a. rectalis cranialis, анастомозирующую с каудальной артерией прямой кишки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6550. Дифференциация [ш] - [ж] в слогах, словах и предложениях 34.09 KB
  Урок произношения во 2 классе Тема:  Дифференциация [ш] - [ж] в слогах, словах и предложениях. Цели: учить детей различать звуки [ш] - [ж] устно и на письме развивать фонематический слух и чувство ритма развивать умение делить слова на слоги, сост...
6551. Предмет та задачі мікробіології, її місце в сучасній біології. Історія розвитку мікробіології 36.27 KB
  Предмет та задачі мікробіології, її місце в сучасній біології. Історія розвитку мікробіології Протягом тривалого часу людина жила в оточенні невидимих істот, використовувала продукти їхньої життєдіяльності (наприклад, при випічці хліба з кислого тес...
6552. Загальна характеристика світу мікроорганізмів 25.94 KB
  Загальна характеристика світу мікроорганізмів Починаючи з Аристотеля (384 рр. до н.е.), якому належить перша спроба систематизувати накопичені на той час відомості про організми, біологи ділили живий світ на два царства — рослин і твар...
6553. Структура еукаріотичної клітини. Біологічні особливості протистів 16.62 KB
  Структура еукаріотичної клітини. Біологічні особливості протистів Домен Ядерні або Еукаріоти (Евкаріоти) (Eukaryota Whittaker Margulis, 1978) - домен одно- та багатоклітинних організмів, що характеризуються переважно полігеномними клітинами...
6554. Структура прокаріотичної клітини 65.95 KB
  Структура прокаріотичної клітини Донедавна більшість дослідників традиційно вважали, що клітини прокаріот досить одноманітні й у переважній більшості мають форму сфери, циліндра або спирали. Вони бувають одиночними, в інших випадках утворюють нитки ...
6555. Систематика прокаріот. Характеристика основних груп мікроорганізмів 53.83 KB
  Для характеристики організмів використовують різноманітні ознаки: морфологічні, цитологічні, культуральні, фізіологічні, біохімічні, імунологічні й ін. Якщо обсяг інформації для характеристики об'єктів по суті безмежний...
6556. Фізіологія росту і живлення мікроорганізмів 33.77 KB
  Фізіологія росту і живлення мікроорганізмів Фізіологія мікроорганізмів вивчає життєдіяльність мікробних клітин, процеси їх харчування, дихання, росту, розмноження, закономірності взаємодії з навколишнім середовищем. Предметом вивчення медичної мікро...
6557. Загальна характеристика метаболізму мікробної клітини. Основні типи енергетичного обміну 20.01 KB
  Загальна характеристика метаболізму мікробної клітини. Основні типи енергетичного обміну. На відміну від еукаріотів, бактерії проявляють надзвичайно широку різноманітність типів метаболізму. Поширення метаболічних рис в межах груп бактерій традиційн...
6558. Конструктивний обмін мікроорганізмів 66.15 KB
  Конструктивний обмін мікроорганізмів Хімічний склад мікроорганізмів, у тому числі й бактерій, подібний до хімічного складу тіла рослин і тварин. Бактеріальна клітина складається із органогенів: вуглецю азоту, кисню, водню і зольних елементів. На час...