26906

Непарные ветви брюшной аорты

Доклад

Биология и генетика

Чревная артерия a. Делится на 3 ссуда: Селезеночная артерия a. Henaus переходит в левую желудочную Левая желудочная артерия a. Печеночная артерия a.

Русский

2013-08-18

3.35 KB

1 чел.

49. непарные ветви брюшной аорты.

Непарные ветви:

1. Чревная артерия — a. Celiaca. Делится на 3 ссуда:

• Селезеночная артерия — a. Henaus, переходит в  левую желудочную

• Левая желудочная артерия — a. gastrica sinistra  — идет на малую кривизну желудка ,отделяя ветви в поджелудочную железу и в желудок.

• Печеночная артерия — a. hepatica  — вступает вместе с воротной веной к поджелудочной железе, где и разветвляется. Она отдает на малую кривизну желудка правую желудочную артерию — а. gastrica dextra— и желудочнодвенадцатиперстную артерию'—a. gastrodu'odenalis. От последней на большую кривизну желудка отходит правая желудочносальниковая артерия — а. gastroepiploica dextra.

2. Краниальная брыжеечная артерия — a. mesenterica cranialis— непарная, отходит от аорты под —2-м поясничным позвонком, каудально от чревной артерии- Она посылает в тонкую кишку ряд тощекишечных артерий — аа. jejunales , которые анастомозируют с поджелудочно-двенадцатиперстной артерией между собой и каудальной брыжеечной артерией, образуя коллатеральную ветвь — г. collateralis. В толстую кишку от нее отходит подвздошноободочная артерия — a. ileo-colica, которая делится' на ободочную ветвь — г. colicus — для начальной части ободочной кишки, артерию слепой кишки — a. cecalis — и правые ободочные артерии — аа. colicae dextrae — для правого колена ободочной кишки.

3. Каудальная брыжеечная артерия — а. mesenterica caudalis - проходит в области последних поясничных позвонков и делится на левую ободочную — а. colica sinistra, разветвляющуюся в нисходящей ободочной кишке (у лошади в малой "ободочной), и на краниальную артерию прямой кишки — a. rectalis cranialis, анастомозирующую с каудальной артерией прямой кишки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58853. Година спілкування на тему: Щастя. Як його досягти? 83.5 KB
  Мета: допомогти учням зрозуміти складну філософську категорію щастя дати можливість упевнитися їм що досягнення щастя залежить від їхніх особистих зусиль виховати людяність працьовитість. Вихователь: Нашу годину спілкування я хотіла б почати віршем Щастя...
58854. Ділення многочленів за схемою Горнера 160.5 KB
  Мета уроку: Освітня: Формування вмінь ділити многочлен на двучлен користуючись схемою Горнера; навчити розв’язувати рівняння вищих степенів за допомогою схеми Горнера. Розвиваюча: розвивати алгоритмічне мислення учнів використовуючи синтаксис і правила застосування операторів...
58855. Двійкове кодуваня. Двійкова система числення 92.5 KB
  Оволодіння мовою інформатики та умінням її використовувати для аналізу інформації; формування навичок роботи з додатковою літературою формування у свідомості учнів основних напрямків у розвитку інформатики.
58856. Основні класи неорганічних речовин 52.5 KB
  Мета: закріпити знання про склад оксидів, основ, кислот, солей, фізичні властивості солей, галузі їх застосування; продовжити формувати вміння писати рівняння реакції, розв’язувати задачі; розвивати пам’ять, логічне мислення, уміння нестандартно мислити...
58857. Рухливі ігри та естафети 72.5 KB
  Під час повороту руки притисни до тулуба. Вправи на відновлення дихання звичайна ходьба Кроком руш звичайна з вправами на відновлення дихання Руки через сторони вгору вдих. Опустити руки вниз видих. Перешикування на місці Шикуйсь в одну шеренгу де стояли на початку уроку...
58858. Разработка стратегии ОАО «ИЭСК» по слиянию одноотраслевых компаний в электросетевом комплексе Иркутской области 813 KB
  Оценив потенциальные выгоды от приобретения компании, а также определив стоимость сделки, компания-инициатор сталкивается с проблемой финансирования. Следует сказать, что, по данным Росстата за декабрь 2009 года, 52% организаций (11), входящих в группу «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в России отмечают отсутствие необходимых денежных средств как фактор, ограничивающий их деловую активность
58859. Створення коміксу засобами Paint 1.73 MB
  Уолт Дісней великий кінематографіст фундатор цілого художнього напряму в анімації Уолт Дісней народився не в Чікаго як було прийнято вважати довгі роки а в Іспанії у селищі Мохакар в Андалусії.
58860. Твоя країна – Україна. Символи держави 50.5 KB
  Ознайомити з найвідомішими містами найбільшими річками та озерами України. Розширити та уточнити знання учнів про державні символи України. Обладнання: Карта України костюми комп’ютер виставка книг. Наш урок присвячений Україні її символам найвідомішим містам та найбільшим річкам України.
58861. Координатна пряма, цілі і раціональні числа 167.5 KB
  Мета уроку: узагальнити і систематизувати відомості учнів про види чисел; перевірити вміння визначати координати вказаних точок та будувати на координатній прямій точки за вказаними координатами; знаходити значення виразів що містять числа під знаком модуля...