26907

Внутренняя и наружная подвздошные артерии

Доклад

Биология и генетика

Внутренняя подвздошная артерия – а.: 1 внутренняя срамная артерия – а. От неё берут начало: а пупочная артерия а. vesicalis cranialis; б артерия предстательной железы влагалищная а.

Русский

2013-08-18

4.1 KB

0 чел.

50. Внутренняя и наружная подвздошные артерии.

Внутренняя подвздошная артерия – а. iliaca interna –  лежит под крестцовыми позвонками. От неё отходят след. сосуды.:

1) внутренняя срамная артерия – а. pudenta interna – явл. Общим стволом для всех органов тазовой конечности. От неё берут начало: а) пупочная артерия- а. umbilicalis – после рождения доходит только до мочевого пузыря, формируя краниальные пузырные артерии –а. vesicalis  cranialis; б) артерия предстательной железы (влагалищная)- а. prostacica(vaginalis), отдаёт среднюю артерию прямой кишки- а. rectalis media, каудальную пузырную артерию – а. vesicalis caudalis.

После ответвления артерии предстательной железы внутренняя срамная артерия переходит в промежностную артерию – а. perinealis. Она направляется к наружным половым органам и отдаёт каудальную артерию прямой кишки- а. rectalis  caudalis.

2)общий ствол подвздошнопоясничной артирии  -а. ilialumbalis, краниальной ягодичной артерии – а. glutea cranialis и запирательной артерии – а. obturatoria. Последняя учавствует в пит. мышц тазобедрен. сустава.

3) кресцовые ветви- rr. Sacrales- для области крестца.

4) срединная хвостовая артерия- а. caudalis mediana- идёт по поверхности хвостовых позвонков.

5) общий ствол дорсальной и вентральной хвостовых артерий –аа. Caudalis dorsolateralis et ventrolateralis.

6) каудальная ягодичная артерия –а. glutea caudalis – явл. Концевой ветвью подвздошной артерии.

Наружная подвздошная артерия- а. iliaca externa направляется в бедренный канал. От неё отходят 3  крупных сосуда.:

1)окружная глубокая подвздошная артерия – а. circumflexa ilium profunda разветвл.в поясничных мышцах .

2) маточная артерия- а. uterinа , у самцов – наружная семенная.

3)глубокая бедренная артерия – а. profunda femoris – лежит под лонными костями. От неё отходит надревносрамной ствол-  tr. Pudendoepigastricus. Делится на 2 ветви: а) наружную срамную артерию – а.  pudenta externa, у самцов к наружным половым органам – у самок  к молочн.железе. б) каудальную надчревную артерию –а. epigastrica caudalis – проходит вдоль прямой мышц живота.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57610. Війна радянської Росії з УНР і проголошення незалежності Української Народної Республіки 40 KB
  Очикувані результати: після уроку учні аналізуватимуть події кінця 1917 – початку 1918 рр.; дізнаються про плани більшовиків щодо долі України; за допомогою історичної карти зможуть відтворити хід першої ра дянсько–української війни...
57611. Історія як навчальний предмет і наука 569 KB
  Мета: створити початкове уявлення про історію як навчальний предмет і науку; зацікавити новим навчальним предметом; ознайомити школярів з видатними вченимиісторіками України...
57612. Україна в роки правління гетьмана Івана Виговського 76 KB
  Хмельницького визначити основні засади внутрішньої і зовнішньої політики гетьмана Івана Виговського; розвивати в учнів уміння працювати з картою аналізувати текстові та візуальні історичні джерела і на основі їх робити певні висновки...
57613. Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр.) – складова Другої світової війни 54.5 KB
  Мета: познайомити учнів з подіями Великої Вітчизняної війни політикою загарбників на окупованих українських територіях діяльністю руху Опору на території України; вдосконалювати навички роботи з картою...
57614. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТРАХУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 322.5 KB
  Мовні засоби вираження емоції страху, а також об’єкти, які викликають у людини цю емоцію. Новизна та вибір предмета дослідження обумовлюються відсутністю детального аналізу мовних засобів, які використовуються автором у художньому тексті для вираження мовлення персонажів, які перебувають у стані страху.
57615. КИРИЛЛО – МЕФОДИЕВСКОЕ БРАТСТВО 80.5 KB
  Цели урока: ознакомить учащихся с деятельностью первой украинской политической нелегальной организацией - Кирилло-Мефодиевским братством; провести исследование программных документов и общественно-политической деятельности Кирилло-Мефодиевского братства...
57616. Галицко-Волынское княжество во времена Даниила Галицкого 85.5 KB
  ЦЕЛЬ: сформировать представление о Галицко-Волынском княжестве как наследнике традиций Киевской Руси показать роль Даниила Галицкого в процессе создания государства охарактеризовать основы внутренний и внешней политики...
57617. Державотворчі процеси у 1994-2009 р 138.5 KB
  Мета: розкрити зміст перетворень в 1994-2009 р., сформувати політичну позицію щодо оцінки президентства Л.Д.Кучми, В.А.Ющенка, діяльності Верховної Ради, Кабінету Міністрів; перемогу демократичних сил,радикальні зміни у суспільстві; виховувати в дусі патріотизму, толерантності.
57618. Географічні назви в історичній науці. Давні словяни 42.5 KB
  При дослідженні минувщини вчені часто знаходять різні назви. Інші з цих назв назви народів вони називаються етнонімами. Вчення про географічні назви іменується топонімією від грецьких слів топос...