26908

Артерии тазовой конечности

Доклад

Биология и генетика

Наружная подвздошная артерия а.: 1окружная глубокая подвздошная артерия а. 2 маточная артерия а. 3глубокая бедренная артерия а.

Русский

2013-08-18

5.3 KB

0 чел.

51. Артерии тазовой конечности.

Наружная подвздошная артерия- а. iliaca externa направляется в бедренный канал. От неё отходят 3  крупных сосуда.:

1)окружная глубокая подвздошная артерия – а. circumflexa ilium profunda разветвл.в поясничных мышцах .

2) маточная артерия- а. uterinа , у самцов – наружная семенная.

3)глубокая бедренная артерия – а. profunda femoris – лежит под лонными костями. От неё отходит надревносрамной ствол-  tr. Pudendoepigastricus. Делится на 2 ветви: а) наружную срамную артерию – а.  pudenta externa, у самцов к наружным половым органам – у самок  к молочн.железе. б) каудальную надчревную артерию –а. epigastrica caudalis – проходит вдоль прямой мышц живота.

Бедренная артерия- а femoris –лежит в бедренном канале , отдаёт 4 крупные ветви:

Краниальные ветви:

1) Окружная бедренная латеральная артерия – а. circumflexa femoris lateralis.

2) Нисходящая артерия колена- а. genus descendes-  спускается  в область коленного сустава.

Каудальные ветви:

3)артерия сафена (ясная или подкожная ) а. saphena проходит в кожу конечности.

4) каудальная артерия бедра – а. caudalis femoris даёт восходящую и нисходящую ветви, последняя идёт вдоль ахиллова сухожилия.

Бедренная артерия продолжается в подколенную артерию  а. poplitea . делится  на краниальную и каудальную большеберцовые артерии.

Краниальная большеберцовая артерия- а. tibialis cranialis – идёт по краниальн.поверхн.голени, а затем отдаёт  в малоберцовую артерию- а. peronea. –на уровне заплюсны получает назв.дорсальной артерии стопы- а. dorsalis  pedis- далее она отдаёт прободающую заплюсневую артерию –а. tarsea perforans, которая идёт через канал заплюсны на плантарную сторону сустава и обр.ниже  глубокую плантарную дугу. Из неё берут начало 2 и 3 плантарные плюсневые артерии – аа. Metatarseae plantares 2 et 3, которые вливаются  в пальцевые артерии. Дорсальная артерия стопы, идёт вдоль плюсны под назв.3 дорсальной плюсневой артерии – а. metatarsea dorsalis 3.    3  дорс.плюсн.артерия с дорсальной поверхн.переходит на плантарную и над путовым суставом дел.на латеральн.и медиальную плантарные пальцевые артерии – аа. Digitales piantares lateralis et medialis- они в копытовидной  кости соед.в концевую или терминальную дугу arcus terminalis.

Каудальная большеберцовая артерии – а. tibialis caudalis – идёт по поверхности большеберцовой кости, отдаёт здесь мышечные ветви и над заплюсной делает S-изгиб , поднимаясь вверх по ахиллову сухожилию. После изгиба задняя большеберцовая артерия делится на плантарные артерии – медиальную и латеральную –аа. Plantares medialis et lateralis. Они в области плюсны получают назв.2и 3 общиеплантарные пальцевые артерии = аа. Digitalis plantares communis 2  et 3 .


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35336. Настройка компютерної системи засобами BIOS SETUP 59.5 KB
  Включіть ПК, після появи службової інформації на екрані дисплея натисніть клавішу DELETE для запуску програми BIOS SETUP
35337. Тема: Управління процесом завантаження ОС. 152.5 KB
  Створення завантажувальної дискети. Індивідуальне завдання Проведіть повне форматування дискети А: без перенесення системних файлів. Використовуючи службові програми обслуговування дисків Windows перевірте поверхню дискети. Завантажте ПК з системної дискети.
35338. Тема: Установка нового устаткування PlugPly. 93.5 KB
  Викликавши контекстне меню значка Мій комп'ютер переконайтеся у тому що там присутні пункти меню Відкрити і Провідник. Переконайтеся що в контекстному меню пункт Відкрити виділений напівжирним шрифтом і зіставте це з тим фактом що саме ця дія виконується за умовчанням. Переконайтеся у тому що в списку Дії описані 2 дії виконувані з теками. Які Переконайтеся у тому що дію Відкрити вважається вибраним за умовчанням.
35339. Операційна система Ms Dos 143.5 KB
  Мета: навчитися використовувати основні команди Ms – Dos для роботи в командному режимі. Створювати невеликі за обємом текстові файли, не вдаючись до можливостей текстових редакторів.
35340. Тема: Створення і виконання командних файлів. 877.5 KB
  Описати послідовність створення командного файлу і привести приклад командного рядка. Описати послідовність створення командного файлу і привести приклад командного рядка. Описати послідовність створення командного файлу і привести приклад командного рядка. Описати послідовність створення командного файлу і привестиприклад командного рядка.
35341. Тема: Робота з оболонкою Norton Commnder. 50.5 KB
  Входимо до каталогу WILD натискаємо ShiftF4Юводимо назву файлу натискаємо Enter вводимо фразу натискаємо F2 та F10 9. у підкаталозі FFF атрибут ''ськритий а до файлу Lion. нижче; F3 View проглядання файлу. Можна проглядати текстові файли документи зроблені за допомогою різних редакторів текстів графічні файли бази даних архівні файли і таблиці табличних процесорів наприклад файли Microsoft Word DBse і Lotus 123; F4 Edit редагування файлу.
35342. Тема: Створення файлу конфігурації системи config. 38 KB
  Мета: Ознайомитися з основними командами конфігурації системи MS DOS і на підставі одержаних теоретичних відомостях написати прості файли конфігурації системи. Дозвольте використовування верхньої пам'яті і перемістіть частину коду MS DOS в перші 64 кБ розширеній пам'яті. Встановіть завантаження драйвера spi8dos. Встановіть каталоги в яких знаходяться виконувані програми загального призначення: W95 а в ньому командний процесор COMMND DOS.
35344. Тема: Інсталяція і деінсталяція програмного забезпечення ПК. 124.5 KB
  Індивідуальне завдання Увійдіть до службової програми Установка і видалення програм. Пуск Панель управления Установка и удаление программ. Опишіть можливості програми що знаходяться в пункті меню Установка програм. Опишіть можливості програми що знаходяться в пункті меню Установка компонентів Windows.