26909

Краниальная полая вена. Вены головы

Доклад

Биология и генетика

Краниальная полая вена. Краниальная полая вена v.путём слияния левой и правой чрёмных вен с левой и правой подмышечными венами. Ярёмная вена на своём пути принимает: пищеводные трахеальные и мышечные ветви.

Русский

2013-08-18

5.32 KB

7 чел.

52.Краниальная полая вена. Вены головы.

Краниальная полая вена- v. cava cranialis – собирает кровь с головы, шеи, грудных конечностей и оргонов. Она обр.путём слияния левой и правой чрёмных вен с левой и правой подмышечными венами. Ярёмная вена на своём пути принимает: пищеводные, трахеальные и мышечные ветви.

В краниальную полую вену на пути к сердцу впадают:

1) Парная внутренняя грудная вена- v. Thoracica interna

2) Парная позвоночная вена – v. vertebralis

3) Парный рёберношейный ствол – tr. Costocervicalis

4) Непарная правая вена – v. azygos dextra- берёт начало из первой право поясничной вены. В неё впадают: А)правые дорсальные межрёберные вены с 18 по 6; б) полунепарная вена –v. Hemiazygos, в которую впадают левые дорсальные межрёберные вены с 18 по 12; в) левые дорсальные межрёберные вены с 11 по 6.; г) бронхо- пищеводная вена –v. Broncho-esophagea.

Вены головы. Кровь от головы оттекает по ярёмным венам: левой и правой. Ярёмные вены – v. jugulares    обр.путём слияния язычно –лицевой и верхнечелюстной вен. В области шеки и глазницы имеются крупные анастомозы.

Язычнолицевая вена – v. linquofacialis- обр.слияние лицевой и язычной вен.

Лицевая вена –v. facialis идёт рядом с лицевой артерией.

Поверхностная лицевая вена –v.facialis superficialis- обр.веной угла глаза – v. Angularis oculi, дорсальной и латеральной венами носа – v. Dorsalis et lateralis nasi.

Глубокая лицевая вена –v. Facialis profunda – начинается в крылонёбной ямке веной нижнего века- v. Malaris и венами: клинонёбной – v. Sphenopalatina, большой нёбной – v. palatine major, малой нёбной – v. palatine minor и подглазничной  -v. infraorbitalis.

В лицевую вену впадают: верхняя губная вена –v. Labialis superior, угловая вена рта- v.angularis oris, нижняя губная вена –v.labialis inferior, анастомоз от щёчной вены и подъязычная вена –v. sublinqualis. Позади сосудистой вырезки лицевая вена соед.с язычной в язычнолицевую – v. Linquofacialis- на пути к ярёмной вене принимает: а) железистые вены(лат. гландулярис) и б) мышечные(мускулярис).

Верхнечелюстная вена –v. maxillaries – начин.щёчной веной- v. Buccalis.  В неё впадают:

1) Крыловидное сплетение – plexus pterygoideus- приним.нёбные, глоточные и крыловидные вены.

2) Нижняя альвеолярная вена – v. alveolaris inferior

3) Глубокая височная вена – v. temporalis profunda

4) Поверхностная височная вена – v. temporalis superfacialis- в неё вподает поперечная вена лица – v. Transversa faciei

5) Каудальная ушная вена –v. auricularis caudalis

6) Вентральная вена большой жевательной мышцы – v. Masseterica ventralis

7) Затылочная вена – v. occipitalis

8) Краниальная щитовидная вена-  v. thyreaidea cranialis- собирает кровь  из гортанной и глоточных вен.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33465. Субєкт злочину 29 KB
  Передусім субєктом злочину може бути тільки фізична особа, тобто людина. Нести кримінальну відповідальність можуть громадяни України, іноземці й особи без громадянства. Тому не можуть бути визнані субєктом злочину юридичні особи (підприємства, установи, громадські організації і т. ін.).
33466. Субєктивна сторона злочину 25.5 KB
  Відсутність певного мотиву або мети також може виключати склад злочину і кримінальну відповідальность.
33467. Судимість 35 KB
  Підставою судимості є наявність обвинувального вироку суду який набрав законної сили і яким особа засуджується до певного покарання. Тому такими що не мають судимості визнаються: а особи засуджені вироком суду без призначення покарання; б особи засуджені вироком суду із звільненням від покарання; в особи які відбули покарання за діяння злочинність і караність яких виключена законом.Погашення судимості. Погашення судимості це автоматичне її припинення при встановленні певних передбачених законом умов.
33468. Тлумачення закону 32 KB
  Тлумачення закону поділяється на види залежно від суб'єкта тлумачення прийомів засобів та обсягу тлумачення. Залежно від суб'єкта який роз'яснює закон розрізняють легальне або офіційне судове і наукове або доктринальне тлумачення. Легальним офіційним зветься тлумачення що здійснюється органом державної влади уповноваженим на те законом. 150 Конституції України правом офіційного тлумачення законів в тому числі кримінальних наділений Конституційний Суд України.
33469. Мета злочину 29 KB
  В багатьох злочинах субєктивна сторона потребує встановлення мотиву і мети, що є її факультативними ознаками. Вони мають значення обовязкових ознак лише в тих випадках, коли названі в диспозиції статті ОЧ КК як обовязкові ознаки конкретного злочину. У деяких складах злочинів закон вказує на емоційний стан особи
33470. Фізичний або психічний примус 27 KB
  40 КК передбачає що не є злочином дія або бездіяльність особи яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу внаслідок якого особа не могла керувати своїми діями. Підставою виключення злочинності діяння у випадку що аналізується є непереборний фізичний примус під безпосереднім впливом якого особа заподіює шкоду правоохоронюваним інтересам. Фізичний примус насильство це протиправний фізичний вплив на людину наприклад застосування фізичної сили нанесення удару побоїв тілесних...
33471. Форми співучасті 29 KB
  У такому разі говорять про просту і про складну співучасть: 1 проста співучасть співвиконавство співвинність має місце там де всі співучасники є виконавцями злочину і отже всі вони виконують однорідну роль. Але з погляду форми співучасті їх ролі однорідні всі вони безпосередньо виконують дії описані в диспозиції статті Особливої частини КК як ознаки об'єктивної сторони конкретного складу злочину в даному випадку розбою; 2 складна співучасть співучасть з розподілом ролей виявляється в тому що співучасники виконують різнорідні...
33472. Законодавство 29 KB
  Статті Загальної частини КК містять норми що встановлюють принципи та загальні положення кримінального права; чинність кримінального закону в просторі та часі; визначають поняття злочину; стадії вчинення злочину; ознаки субєкта злочину; зміст вини; співучасть у вчиненні злочинів; види множини злочинів; обставини що виключають злочинність діяння; підстави звільнення від кримінальної відповідальності від покарання та його відбування; загальні засади призначення покарання. Загальна і Особлива частини КК взаємозвязані між собою і складають...
33473. Амністія 28 KB
  Тому акт амністії може полягати у звільненні від покарання основного і додаткового скороченні строку покарання звільненні від додаткового покарання. Помилування акт глави держави за яким певна особа чи кілька осіб повністю або частково звільняється від покарання або до неї застосовується більш м'яке покарання або ж з особи знімається судимість. 87; б повного або часткового звільнення від відбування як основного так і додаткового покарання; в заміни покарання або його невідбутої частини більш м'яким покаранням; г зняття...