26911

Вены грудной конечности

Доклад

Биология и генетика

она из концевой дуги и из венозной сети копыта 2мя пальмарными пальцевыми венами медиальн. 3 общая пальмарная пальцевая вена и 3 пальм.пястная вена формир. Из неё выходит лучевая вена в.

Русский

2013-08-18

3.51 KB

0 чел.

54. Вены грудной конечности.

Вены грудной конечности  обр.2 магистрали: поверхностную и глубокую, имеющие одно начало.

Глубокая венозная магистраль- идёт рядом с основной артериальной магистралью . Начин. она из  концевой дуги и из венозной сети копыта 2-мя пальмарными пальцевыми венами- медиальн.и латеральн.- вв. digitales palmares medialis et lateralis.

Они над путовым суставом обр. глубок.пальмарную дугу дистальную- arcus Palmaris profundus distalis. Из дуги выходят 2 и 3 общие пальмарные пальцевые вены – вв. digitales palmares communis 1 et3 и 2 и 3  пальмарные пястные вены- vv. Metacarpea palmares 2 et 3.

3 общая пальмарная пальцевая вена и 3 пальм.пястная вена- формир. Срединную вену вв..mediana. Обе пальмарные пястные вены-  2 и 3 ниже запястья обр.глубокую пальмарн.дугу – arcus palmaris profundus. Из неё выходит лучевая вена- в. Radialis. Она вливается в срединную вену. Срединная вена переходит в плечевую вену –в. Brachialis, притоки её соответствуют артериальн. ветвям плечевой артерии. Она присоед. с  подлопаточной веной продолжается в подмышечную вену –в.. axillaris, в которую несёт кровь наружная грудная вена. Подмышечные вены при входе в грудную клетку соед.со стволом ярёмных вен в краниальную полую вену.

Поверхностная магистраль   - начин.из концевой дуги и венозной сети копыта медиальной пальмарн.пальцевой веной- в.. digitalis Palmaris medialis. В области пясти она продолжается как 2-ая общая пальмарная пальцевая вена, к ней  частично присоединяется 2-ая пальмарная пястная вена. Дальше она идёт под кожей по медиальной поверхности предплечья и плеча как подкожная головная вена –в.. cephalica . в области локтевого сустава она принимает в себя добавочную подкожную вену- в.. cephalica accessoria..  Впадает подкожная головная вена в ярёмную вену.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38200. Міграційні процеси і екологічний імператив як фактор світової політики 27.04 KB
  З врахуванням триваючої тенденції до росту чисельності населення можна припустити можливість своєрідного демографічного «перевантаження» нашої планети...
38201. Конфлікти та війни сучасності 55.19 KB
  Терміном «Близькосхідний конфлікт» (конфлікт на Близькому Сході) позначається серія міжнародних конфліктів, що протікають із 1940-х років в цьому регіоні. В цих конфліктах брали та досі беруть участь численні арабські держави, Ізраїль, Іран, Туреччина, зовнішні актори – США, СРСР, Росія, ЄС, міжнародні організації. Важливість Близькосхідного конфлікту завжди обумовлюється стратегічним значенням регіону – на Близький Схід
38202. Структура воєнної політики сучасної України 30.84 KB
  Сьогодні українсько-російські відносини перебувають у досить складному, якщо не сказати критичному стані, про що свідчать оцінки експертів (і з російського, і з українського боку). Останнім часом спостерігалося зростання конфліктності в багатьох сферах співробітництва
38204. Актуальні проблеми воєнної політології 108.5 KB
  За такого підходу до предмета â€œВійськової політологіїâ€ відносять військові аспекти окремих галузей знань: філософії політики політичної історії політичної соціології та економіки та ін. Звідси “військову політологію†пропонують вважати не самостійною наукою а комплексною науковою дисципліною на зразок теорії безпеки окремі галузі якої відповідали б різновидам військової політики; 3 третя група політологів зазначає що â€œВійськова політологія†має свій специфічний предмет. Їхня думка зводиться до того що...
38205. Обороноздатність держави: сутність, зміст 105.5 KB
  Політичні і економічні засади забезпечення обороноздатності України. ОСНОВНА ЧАСТИНА: Проблеми повязані із забезпеченням воєнної безпеки нашої держави були актуальними з перших днів незалежності України. Однією з вихідних категорій що застосовується для розкриття сутності та змісту процесів забезпечення оборони нашої країни і які часто зустрічаються у...
38206. Політичні і економічні засади забезпечення обороноздатності України 103.5 KB
  Оборона України - система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту
38207. Альфред Мехен – Морська могутність 112 KB
  Щоб збагнути виникнення і розвиток життя на Землі Ратцель пропонує подивитися на нього ніби зверху з космосу. Правильна інтерпретація цього цілого або його частин можлива лише тоді коли ми не тільки сьогоднішнє становище Землі будемо розглядати як окремий розділ історії Всесвіту уточнює він але і взагалі всякий стан Землі що видається нам спокоєм необхідно розуміти тільки...
38208. Основні понятійні категорії теорії інформаційно-психологічних операцій 112.5 KB
  Аналіз закономірностей розвитку сучасного людства говорить про те, що світ знаходиться на порозі глобального інформаційного суспільства, суспільства цивілізаційних змін, що передвіщає кардинальні зміни у всіх сферах особистого та суспільного життя