26914

Лимфатические узлы головы и шеи

Доклад

Биология и генетика

Лимфатические узлы головы 1 Околоушной лимфатический узел ln. 2 Подчелюстной лимфатический узел ln. 3 Медиальный заглоточный лимфатический узел ln. Отток лимфы в трахеальный лимфатический проток.

Русский

2013-08-18

5.94 KB

1 чел.

57.Лимфатические узлы головы и шеи.

Лимфатические узлы головы

1) Околоушной лимфатический узел – ln. parotideus- лежит вентрально от челюстного сустава, у каудального края челюсти, под околоушной слюнной железой. Корни: голова. Отток лимфы – в латеральные заглоточные лимфоузлы.

2) Подчелюстной лимфатический узел –ln. mandibularis - лежит в подчелюстном пространстве под кожей, каудально от сосудистой вырезки и впереди от подчелюстной слюнной железы. Корни: голова. Отток лимфы - в заглоточные (у собаки и рогатого скота) или в шейные лимфоузлы (у свиньи и лошади).

3) Медиальный заглоточный лимфатический узел - ln. retropharyngeus medialis -лежит дорсально от глотки, рядом с одноименным лимфоузлом другой стороны. Корни: голова, глотка, пищевод и гортань, небная миндалина. Отток лимфы - в трахеальный лимфатический проток.

4) Заглоточный латеральный лимфатический узел - ln. retropharyngeus lateralis -лежит в области крыловой ямки атланта под околоушной слюнной железой. Корни: голова. Отток лимфы: различен.

5) Добавочные подчелюстные лимфатические узлы (у свиньи)- ln. mandibularis accessorii - в количестве 2-3, , лежат медиально от каудо-вентрального угла околоушной слюнной железы, на каудальном конце подчелюстной слюнной железы, у места деления яремной вены (у взрослых свиней имеются не всегда). Корни: околоушная область и передняя половина шеи. Отток лимфы - в поверхностные шейные и заглоточный латеральный лимфоузлы.

6) У рогатого скота непостоянные: а) Крыловой лимфатический узел – ln. pterygoideus - лежит позади бугра верхней челюсти латерально на крыловой мышце. Отток лимфы - в подчелюстной лимфатический узел. б) Подъязычный оральный лимфатический узел – ln. hyoideus rostralis- лежит латерально на гортанной ветви подъязычной кости. Отток лимфы- в заглоточные лимфатические узлы. в) подъязычный аборальный лимфатический узел – ln. hyoideus caudalis - лежит латерально от проксимального конца средней ветви подъязычной кости. Отток лимфы – в заглоточный латеральный лимфатический узел.

Лимфатические узлы шеи

1) Предлопаточный, или поверхностный шейный, лимфатический узел- ln. cervicalis superficialis - лежит впереди плечевого сустава под плечеголовной мышцей. Корни: задняя половина шеи, передняя половина грудной клетки и частично грудная конечность. Отток лимфы- справа в трахеальный ствол, слева в грудной проток.

2) Глубокие шейные лимфатические узлы- ln. cervicalis profundi– разделяются на три группы. Краниальная группа узлов лежит на трахее, каудально от гортани и глотки; средняя - на трахее; каудальная – впереди первого ребра. Корни: глотка, гортань, трахея, пищевод, вентральные мышцы шеи, частично грудная конечность. Отток лимфы - в грудной проток и в правый лимфатический ствол.

3) Реберно-шейный лимфатический узел (у рогатого скота и свиней)- ln. costocervicalis -лежит впереди и медиально от первого ребра, сбоку от пищевода и трахеи. Корни: каудальная половина шеи и грудные стенки до восьмого ребра. Отток лимфы - в трахеальный лимфатический ствол или в грудной проток.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34875. Види інфляції 23.5 KB
  По причині виникнення :1) Інфляція попиту –виникає в результаті перевищення спроса попиту над пропозицією 2)Інфляція іздержок -виникає в результаті збільшення іздержок виробництва і зменшення пропозиції в результаті збільшення заробітної плати і збільшенням уін на ресурси (крива пропозиції буде відхилятися вліво).
34876. Сутність і функції грошей 24.5 KB
  Сутність і функції грошей Гроші це загальний еквівалент що виконує основні функції: міра ітості засіб обігу і засіб заощадження. Гроші як загальний еквівалент виникли ще в VII 111 і до нашої ери і виступали у вигляді товару що виражає вартість всіх і ч товарів що дозволяло легко порівнювати товари між собою. Цю функцію гроші виконують безпосередньо і виступають у якості посередника в товарному обігу. У 1690 року в Північній Америці з'явилися замінники золота у вигляді паперових грошей коли гроші вільно...
34877. Види і засоби, що замінюють гроші 23.5 KB
  Вексель письмове зобовязання боржника сплатити визначену суму грошей у визначений термін. Звичайний вексель має такі реквізити: 1 найменування; 2 визначену суму платежів; 3 зазначення терміну платежу; 4 найменування того кому має бути здійснено платіж; 5 місце дату складання векселю і підпис того хто його видав. Вексель може розпочати самостійний рух якщо він передається від одного власника держателя до іншого шляхом особливого передатного напису індосаменту. Вексель можна передати банку отримавши із певною знижкою борг...
34878. Поняття кредит . Види кредиту 20.5 KB
  Позички торговим і промисловим підприємствам. Позички під застану нерухомості. Споживчі позички приватним особам що повертаються вроздріб. Позички під цінні папери даються для придбання акцій та інших цінних паперів.
34879. Функції центрального банку 21 KB
  функції центрального банку Центральний банк головний банк що регулює грошовий обії країни і визначає основи кредитної політики держави. Особливість функціонування центрального банку Сучасні центральні банки характеризуються двоїстістю положення: з однієї сторони їхня діяльність повинна бути погоджена з економічною політикою держави з іншого боку вони повинні мати самостійність у проведенні фінансовокредитної політики держави.
34882. Бюджет країни:поняття і функції 21.5 KB
  Бюджет країни:поняття і функції Державний бюджет являє собою найбільший централізований грошовий фонд яким розпоряджається уряд який акумулюється за допомогою перерозподілу національного доходу і витрачається державою для здійснення своїх цілей. Види організаційної структури бюджету 1. Дворівневий бюджет країни і місцеві бюджети. Трирівнсвий бюджет країни бюджети наприклад штатів США земель Німеччина областей Україна.