26915

Лимфатические узлы грудной и тазовой конечности

Доклад

Биология и генетика

Аxillaris лежит каудально от плечевого сустава на медиальной поверхности большой круглой мышцы. axillaris primae costae лежит медиально от плечевого сустава в плоскости первого ребра. rhomboideus лежит близ шейного угла лопатки под одноименной мышцей; б заостный лимфатический узел ln. infraspinatus лежит у каудального края одноименной мышцы.

Русский

2013-08-18

4.96 KB

0 чел.

58.Лимфатические узлы грудной и тазовой конечности.

Лимфатические узлы грудной конечности

1) Подмышечный лимфатический узел – ln. axillaris - лежит каудально от плечевого сустава на медиальной поверхности большой круглой мышцы.

2) Подмышечный лимфатический узел первого ребра- ln. axillaris primae costae– лежит медиально от плечевого сустава в плоскости первого ребра.

3) Добавочный подмышечный лимфатический узел- ln. axillaris accessorius - иногда встречается у собаки над локтевым бугром между широчайшей мышцей спины и глубокой грудной мышцей в плоскости 3-4-го ребра.

4) Локтевые лимфатические узлы- ln. cubitales - располагаются близ локтевого сустава, между двуглавой мышцей плеча и медиальной головкой трехглавой мышцы плеча

        5) У рогатого скота непостоянные лимфатические узлы: а) ромбовидный лимфатический узел – ln. rhomboideus- лежит близ шейного угла лопатки под одноименной мышцей; б) заостный лимфатический узел – ln. infraspinatus- лежит у каудального края одноименной мышцы. г)      Лимфатические узлы тазовой конечности

1) Подколенный лимфатический узел- ln. popliteus - лежит на латеральной головке икроножной мышцы, прикрытый двуглавой мышцей бедра.

2) Лимфатический узел коленной складки, или надколенный –ln. subiliacus - лежит у переднего края коленной складки на медиальной поверхности напрягателя широкой фасции бедра на середине расстояния между маклоком и коленной чашкой.

3) Поверхностный паховый лимфатический узел- ln. inguinalis superficialis - у самцов лежит сбоку от полового члена на вентральной брюшной стенке, впереди семенного канатика. У самок лежит у основания вымени, под кожей .

4) Глубокие паховые лимфатические узлы – ln. inguinalis profundi- постоянно имеются только у лошади, Последний лежит между бедренной и глубокой бедренной артериями, в проксимальной части бедренного канала.

5) Добавочные паховые лимфатические узлы (y свиньи) –ln. inguinalis superficialis accessorius - встречаются у 25% самок, а у самцов редко. Один-три узла лежат у латерального края молочной железы на уровне 5-6-го соска; отток лимфы - в поясничную цистерну.

6) У рогатого скота непостоянно встречаются: а) ln. profundus femoris - лежит у начала надчревно - срамного ствола, б) ln. epigastricus - лежит у начала надчревной каудальной артерии, в) ln. m. tensoris fasciae latae- размером до 0,5-1,5 см, лежит на латеральной поверхности дорсальной трети мышцы,

г) ln. coxalis- лежит впереди тазобедренного сустава, между подвздошной мышцей и прямой головкой четырехглавой мышцы бедра.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61094. Домик 2.81 MB
  Надеюсь что вытирать будете с помощью шифта. С помощью Ctrlt ставим прямоугольник на место. На новом слое с помощью рисуем забор. С помощью CtrlT устанавливаем его на место.
61095. Открытый урок по теме: Князь Владимир Святославич 79.5 KB
  Преподаватель перед вами художественный портрет Владимира Святославича в котором воссоздан облик индивидуальности его личности. 1 вариант составляет исторический портрет Владимира Святославича самостоятельно по рабочему листу.
61096. Внутрішня політика Володимира Великого. Прийняття християнства 31.5 KB
  Володимир проводив широкомаштабну і далекоглядну внутрішню політику спрямовану на зміцнення могутності Київської Русі через концентрацію державної влади у руках князя. Адміністративна: всю країну було поділено на вісім округів округи на волості на чолі яких стояли довірені особи...
61097. Київська Русь за часів князя Володимира Великого 98 KB
  Київська Русь за часів князя Володимира Великого. Проаналізувати основні напрямки політики князя Володимира визначити роль його діяльності для зміцнення держави на Русі.
61098. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС МІСЦЕВОСТІ (ВУЛИЦІ, СЕЛА, МІСТА) НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ І ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 44.5 KB
  З якою метою їх можна використовувати Яку структуру має текстопис місцевості У яких стилях мовлення використовується опис місцевості Навести приклади. Зясувати які з них належать текстамописам місцевості.
61099. Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого 115 KB
  Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого. У цікавій формі уявної подорожі ознайомити учнів з життям та діяльністю великого князя Ярослава Мудрого визначити його роль і місце в історії України.
61100. РЕЧЕННЯ ДВОСКЛАДНІ Й ОДНОСКЛАДНІ, ПРОСТІ І СКЛАДНІ 1.82 MB
  Правопис: розділові знаки в кінці речення повторення. Використовуючи подане висловлювання і власні знання розгорнути зміст останнього речення. Усно схарактеризувати речення в тексті за наявністю головних і другорядних членів.
61101. Політичний, соціальний устрій та господарське життя Київської Русі 17.65 MB
  Мета: формувати в учнів знання про політичний та соціальний устрій, господарське життя Київської, Русі; удосконалювати навички роботи з історичними джерелами та на їх основі аналізувати історичні факти...
61102. Культурне життя Київської Русі доби розквіту 66.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з основними досягненнями культури періоду Київської Русі; дати уявлення про досягнення в літературі, літописанні, іконописі, архітектурі; вчити учнів працювати з текстом підручників, ілюстраціями, розвивати в учнів уяву...