27005

Понятие и признаки правонарушений

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Правонарушениевиновное поведение праводееспособного индивидакоторе противоречит предписаниям норм правапричиняет вред другим лицам и влечет за собой юридическую ответственность. строго определенные признакипозволяющие отличить правонарушение от нарушений других нормобщественного приличия: 1 такое поведение человекакоторое выражается в ДЕЙСТВИИ или БЕЗДЕЙСТВИИдолжен был совершить определенные действияпредусмотренные нормой правано не совершил их. 2 такое поведение человекакоторое противоречит предписаниям ПРАВАПРОТИВОПРАВНОЕ...

Русский

2013-08-19

3.82 KB

0 чел.

66. понятие и признаки правонарушений.

Правонарушение-виновное поведение праводееспособного индивида,которе противоречит предписаниям норм права,причиняет вред другим лицам и влечет за собой юридическую ответственность.

строго определенные признаки,позволяющие отличить правонарушение от нарушений других норм(общественного приличия):

1) такое поведение человека,которое выражается в ДЕЙСТВИИ или БЕЗДЕЙСТВИИ(должен был совершить определенные действия,предусмотренные нормой права,но не совершил их).Правонарушениями не могут быть мысли,чувства,помыслы,так как они не регулируются правом,пока не выразились в опредленном акте поведения человека.

2) такое поведение человека,которое противоречит предписаниям ПРАВА-ПРОТИВОПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, так как направлено против общественных отношений,которые регулируются и охраняются нормами права.Не все интересы человека охраняются правом,поэтому их нарушение не является правонарушением.Наример,конкуренция, которая ущемляет частные экономические интересы,не является правонарушением.

3) только ВИНОВНОЕ поведение субъекта-если в действии или бездействии присутствует вина,лицо осознанно совершает правонарушение.

Вина-психическое отношение правонарушителя к своему противоправному поведению.Два вида вины:

+ УМЫСЕЛ-лицо предвидит и желает наступления общественно вредных последствий своего поведения.Прямой,косвенный(не желает наступления вредных последствий,но сознательно допускает или относится безразлично).

+ НЕОСТОРОЖНОСТЬ -Самонадеянность(легкомыслие)-предвидит общественно опасные последствия, но рассчитывает их избежать.

   -Небрежность-не предвидит общественно опасные последствия,но может и должен предвидеть.

(Пример с водителем автобуса и несиправной техникой)

Противоправное поведение является правонарушением в том случае,если оно совершено лицом,отдающим себе отчет в своих дествиях,если в совершенном поступке проявилась воля лица.поэтому субъектами не могут являться малолетние и душевнобольные люди.

4) поведение,которое причиняет ВРЕД ОБЩЕСТВУ,граджанам,гос-ву.

5) влечет за собой применение мер государственного воздействия


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59472. Освіта. Європейський вимір 88.5 KB
  Які особливості освіти європейського виміру. Основи європейської освіти було закладено в часи Античності вони збереглися в епоху Середньовіччя були розвинуті в новий час. Освіта в Європі освіта для Європи Формування індустріального та інформаційного суспільства...
59473. Українці – співтворці європейської культури 411 KB
  До списку Світової культурної спадщини було включено собор Софії Київської Києво-Печерську Лавру та історичний центр міста Львова. Собор Святої Софії у Києві Красуня-церква біла наречена Що загубилась на стежках небесних...
59474. Проблеми війни і миру та їхній прояв в історії Європи 41 KB
  Свого часу Леонардо да Вінчі зробив досить невтішний прогноз щодо розвитку людства: €œНа землі завжди будуть відбуватися руйнівні війни Ні на землі ні під нею ні під водою не залишиться нічого не ушкодженого. Та серед цієї безлічі воєн гігантськими вершинами височать дві...
59475. Демографічна проблема 39 KB
  Потім відбулося неймовірне: кількість населення Землі почала збільшуватись фантастичними вибухоподібними темпами. З’явились песимістичні прогнози перенаселення планети. населення світу уже складали 4 млрд.
59476. Екологічні проблеми та їхні наслідки 46 KB
  Характеризуючи стан навколишнього середовища вони дають йому такі визначення як €œдеградація глобальної екологічної системи екологічна дестабілізація €œруйнування екологічних систем €œекологічна криза. Виникла екологічна криза в основному під впливом трьох чинників...
59477. Небезпечні хвороби та їхнє поширення в Європі 50.5 KB
  У результаті численних досліджень вчені дійшли висновку що серед чинників від яких залежить здоров’я людини котра проживає в цивілізованій країні в умовах миру і за відсутності природних катаклізмів приблизно 2022 припадає на екологічні та соціальні чинники; 2022 на спадковість і генетичні порушення...
59478. Місце України в європейській історії 54.5 KB
  Що спільне і що відмінне в тезах їхніх авторів На які визначальні чинники в історії України вони звертають увагу Джерело За фокусну точку України на дніпровських порогах де степовий шлях перетинався з річковою торговельною магістраллю люто билися всі новоприбульці...
59479. Роль права у світовому та європейському суспільстві 56.5 KB
  Вони є такими собі загальними правилами гри які дають можливість узгодити інтереси всіх членів суспільства зрівняти можливості таких різних людей захистити їх від сваволі більш сильних індивідів чи держави.
59480. Оновлена Європа 51 KB
  Ще більше вражають зміни які відбулись у внутрішньому житті цих країн. Завдання: Назвіть нові країни які з’явилися в Європі за цей час. Країни цього регіону звільнились від радянського контролю в них було встановлено демократичні режими.