27047

Ревизия основных средств

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Ревизия основных средств Ревизия ОС: Цель определение правомерности в т. Не учитываются основные средства до момента регистрации. Неверно оформляются документы связанные с приобретением основных средств. Формируется резерв только под одно дорогостоящее основное средство.

Русский

2013-08-19

13.5 KB

18 чел.

КИР 3. Ревизия основных средств

Ревизия ОС: 

Цель- определение правомерности в т.ч. целевого характера и эффективности использования объектов ОС находящихся в федеральной и республиканской собственности

Основные направления ревизии ОС:

1)проверка правильности включения объектов в состав Ос 

2)ревизия сохранности Ос

3)определение законности и правильности учета операции, поступления учреждения и перемещения первички Ос

4)выявление законности и правильности отражения операции выбытия Ос 

5)проверка законности и своевременности начисления Амо

6)установление правильности отражения на счетах бюджетного учета операции движения Ос

7)проверка расходов на текущий капитальный ремонт Ос

Ошибки:

1. Не учитываются разные моменты начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете.

2. Не учитываются основные средства до момента регистрации.

3. Неверно оформляются документы, связанные с приобретением основных средств.

4. Выбирается максимальный срок полезного использования.

5. Неверно применяется амортизационная премия.

6. В расходы включается стоимость выведенных из эксплуатации, но не ликвидированных ОС.

7. Формируется резерв только под одно дорогостоящее основное средство.

ВИДЫ:

1) Фактическая

2) Документальная

НПА:

1)указание о порядке применения БК 190-Н

2)Инструкции N174,162,183,157

3)Инструкция N173-Н "Об утверждении форм первичных документов бюджетного учета"

4)Инструкция N191-Н "О порядке составления с представления квартальной,месячной и годовой отчетности"

5)Приказ Минфина N68-Н от 15.10.99 "Инструкция о порядке проведения в организациях ревизии и проверок учета использования и хранения драгоценных металлов драгоценных камней"

6)Распоряжение Правительства РФ от 15.11.02 N16-11Р "Порядок проведения переоценки ОС и НМА бюджетных учреждении"

7)Приказ Минфина РФ от 13.06.95 N49 "Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"

8)Постановление стандарта РФ от 26.12.94 N359 "ОКОФ"

9)Постановление совета министров СССР от 22.10.90 N10/72 "О единых нормах амортизационных отчислений"

Документы:

1) акт о приеме-передаче основных средств (кроме здании,сооружений)

2)акт о приеме-передаче групп основных средств (кроме здании,сооружений)

3)накладная на внутреннее переселение объектов основных средств

4)требование -накладная

5)ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения

6)акт о списании объекта основных средств(кроме здании,сооружении)

7)акт о списании автотранспортных средств

8)инвентарная карточка

9)журнал операции по перемещен и выбытию Ос

10)главная книга

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10704. Хвильовий Микола. Я (Романтика) Цвітові яблуні 19.09 KB
  Я Романтика Хвильовий Микола Цвітові яблуні З далекого туману з тихих озер загірної комуни шелестить шелест: то йде Марія. Я виходжу на безгранні поля проходжу перевали і там де жевріють кургани похиляюсь на самотню пустельну скелю. Я дивлюсь в даль. Тоді дума за
10705. Сом - Вишня Остап 15.88 KB
  Сом Вишня Остап За славним містом Енськом на Харківщині тече річка Оскіл що впадає у Північний Донець. її заплава розбивається на кілька рукавів зарослих густими очеретами верболозом соковитою травою. І скрізь силасиленна озеречок вкритих густою зеленою ряскою..
10706. Мина Мазайло - Куліш Микола - Комедія 17.74 KB
  Мина Мазайло Куліш Микола Комедія Перша дія 1 Розмова Рини Мазайло з її подругою Улею з якої зясовується що у родині Мазайла відбуваються сварки через сторичне питання. Мокій Мазайло дуже захоплюється українською мовою і хоче переробити своє прізвище на МазайлоКв...
10707. Лісова пісня - Українка Леся - Драма-феєрія в 3-х діях 16.09 KB
  Лісова пісня Українка Леся Драмафеєрія в 3х діях Пролог Старий ліс на Волині дика і таємнича місцина. Початок весни. З лісу вибігає Той що греблі рве. Вік перемовляється з потерчатами та Русалкою яка нагадує йому про своє кохання дорікає зрадою. Водяник сварить Рус...
10708. Камінний господар - Леся Українка 14.25 KB
  Камінний господар Леся Українка Камінний господар поетична драма обробка Лесі Українки в якій уперше в українській літературі зображається образ чоловікаспокусника. Імпульсом до написання твору стала пушкінська драма Камінний гість. У творі було вкладено відм
10709. Микола Джеря - Нечуй-Левицький Іван 16.56 KB
  Микола Джеря Нечуй-Левицький Іван Понад самим берегом вється в траві стежка через усе село. Підеш тією стежкою глянеш кругом себе і скрізь бачиш зеленезелене море верб садків конопель соняшників кукурудзи та густої осоки. От стеляться розложисті як скатерть зел
10710. Маруся Чурай - Костенко Ліна 20.11 KB
  Маруся Чурай Костенко Ліна РОЗДІЛ І Якби знайшлась неопалима книга Під час пожежі у Полтаві 1658 року згоріли всі документи міських судових справ. А можливо серед них могла б знайтися справа Марусі Чурай. Справа ця розглядалася на одному з судів з приводу вбивства козака...
10711. Fata morgana - Коцюбинський Михайло - (З сільських настроїв) - Повість 19.4 KB
  Fata morgana Коцюбинський Михайло З сільських настроїв Повість ЧАСТИНА ПЕРША Проходячи біля зруйнованої сахарні Андрій Волик згадує своє колишнє життя. Він працював на фабриці та отримував кожного місяця 13 карбованців. Тепер сахарня стоїть пусткою але Андрій сподіває...
10712. Три зозулі з поклоном - Тютюнник Григір – Новела - Любові всевишній присвячується 14 KB
  Три зозулі з поклоном Тютюнник Григір Новела Любові всевишній присвячується Повертаючись додому хлопець помічає що сусідка Марфа Яркова щось дуже пильно його розглядає. Мати пояснює що Марфа любила його батька а він на нього схожий. Потім мати згадує що Марфа за