27047

Ревизия основных средств

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Ревизия основных средств Ревизия ОС: Цель определение правомерности в т. Не учитываются основные средства до момента регистрации. Неверно оформляются документы связанные с приобретением основных средств. Формируется резерв только под одно дорогостоящее основное средство.

Русский

2013-08-19

13.5 KB

18 чел.

КИР 3. Ревизия основных средств

Ревизия ОС: 

Цель- определение правомерности в т.ч. целевого характера и эффективности использования объектов ОС находящихся в федеральной и республиканской собственности

Основные направления ревизии ОС:

1)проверка правильности включения объектов в состав Ос 

2)ревизия сохранности Ос

3)определение законности и правильности учета операции, поступления учреждения и перемещения первички Ос

4)выявление законности и правильности отражения операции выбытия Ос 

5)проверка законности и своевременности начисления Амо

6)установление правильности отражения на счетах бюджетного учета операции движения Ос

7)проверка расходов на текущий капитальный ремонт Ос

Ошибки:

1. Не учитываются разные моменты начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете.

2. Не учитываются основные средства до момента регистрации.

3. Неверно оформляются документы, связанные с приобретением основных средств.

4. Выбирается максимальный срок полезного использования.

5. Неверно применяется амортизационная премия.

6. В расходы включается стоимость выведенных из эксплуатации, но не ликвидированных ОС.

7. Формируется резерв только под одно дорогостоящее основное средство.

ВИДЫ:

1) Фактическая

2) Документальная

НПА:

1)указание о порядке применения БК 190-Н

2)Инструкции N174,162,183,157

3)Инструкция N173-Н "Об утверждении форм первичных документов бюджетного учета"

4)Инструкция N191-Н "О порядке составления с представления квартальной,месячной и годовой отчетности"

5)Приказ Минфина N68-Н от 15.10.99 "Инструкция о порядке проведения в организациях ревизии и проверок учета использования и хранения драгоценных металлов драгоценных камней"

6)Распоряжение Правительства РФ от 15.11.02 N16-11Р "Порядок проведения переоценки ОС и НМА бюджетных учреждении"

7)Приказ Минфина РФ от 13.06.95 N49 "Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"

8)Постановление стандарта РФ от 26.12.94 N359 "ОКОФ"

9)Постановление совета министров СССР от 22.10.90 N10/72 "О единых нормах амортизационных отчислений"

Документы:

1) акт о приеме-передаче основных средств (кроме здании,сооружений)

2)акт о приеме-передаче групп основных средств (кроме здании,сооружений)

3)накладная на внутреннее переселение объектов основных средств

4)требование -накладная

5)ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения

6)акт о списании объекта основных средств(кроме здании,сооружении)

7)акт о списании автотранспортных средств

8)инвентарная карточка

9)журнал операции по перемещен и выбытию Ос

10)главная книга

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67026. Формула професійного успіху (рольова гра «Зустріч у шкільному центрі зайнятості») 236.5 KB
  Ви мабуть замислювались над питанням, що робить людину успішною у наш стрімкий час. Одним із показників успішності є вибір професії. Я вважаю, що саме вибір професії – тяжкий та відповідальний крок у житті кожної людини – знайти своє місце у майбутній долі.
67027. Літературний вечір «Украдене щастя» (інсценізація однойменної драми Івана Франка) 64 KB
  Мета: розкрити глибину філософського змісту драми Івана Франка «Украдене щастя»; розвивати вміння аналізувати художній твір, творчі здібності учнів, навички акторської майстерності; виховувати любов до українського слова, традицій рідного краю.
67028. ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 645.5 KB
  Корпоративная культура может играть решающую роль в мобилизации всех ресурсов организации на достижение целей, но также может стать тормозом ее дальнейшего развития, поэтому особую актуальность в настоящее время приобрел вопрос возможности воздействия на процессы формирования, поддержания или изменения корпоративной культуры...
67029. Шкільний проект духовно – морального виховання 256.5 KB
  Вічним джерелом цієї проблеми є нестримне прагнення кожної людини визначитись з основами своєї діяльностіпоказати те чому завдячує людинароблячи той чи інший крок у своєму житті. Невідємною ланкою духовності людини є її культура. Поняття культура нерозривно повязане з усіма видами діяльності людини: політичнимекономічним правовим релігійним етичним художнім тощо.
67030. Путь к гармонии 100 KB
  Оборудование: мини-проекты толковый словарь правила Шаги к успеху и гармонии эмоциональный термометр индикаторы настроения ступенчатая шкала Этапы пути к гармонии. А чтобы достигнуть всего этого человек прежде всего должен находиться в гармонии с самим собой.
67031. Не руйнуй гармонії земної 107.5 KB
  Глобальною проблемою стали кислотні дощі, які гублять рослинність, знищують життя в прісних водах, це і негативні наслідки науково-технічної революції, неконтрольоване зростання населення Землі, кількість якого вже перевищила критичну межу, дедалі більше забруднення атмосфери, гідросфери.
67032. Що таке гендерна рівність? Всі ми – різні, але всі ми – однакові 4.19 MB
  Мета: ознайомити дітей з поняттями “гендер”, “гендерна рівність” та основами гендерно-правового законодавства України. Формувати в учнів інтерес до навчання з даної теми. Розвивати мислення, пам’ять, увагу та активізувати словниковий запас. Виховувати людяність, гуманність та толерантне ставлення один до одного, бажання приносити користь у суспільстві.
67033. Я люблю географію 100.5 KB
  Організаційний момент Сьогодні між командами змагання Нехай образ не буде серед вас Бо переможцем або переможеним Сьогодні може бути хтось із вас. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал а за музичний конкурс 2 бали. 1 раунд Географічний лікбез командам прпонується однакове завдання: необхідно на слух правильно написати географічну...
67034. Географічна гра «Щасливий випадок» 69 KB
  Мета гри – дає можливість перевірити рівень засвоєних знань,виявити вміння застосовувати набуті знання, розвивати інтерес і пізнавальну діяльність учнів,сприяє розвитку навичок спілкування між підлітками. В грі приймають участь 2 команди по 5-6 учнів в кожній.