27066

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками Учет расчетов учреждения с поставщиками за поставленные материальные ценности и оказанные услуги с подрядчиками за выполненные работы осуществляют на счете 030200000 Расчеты с поставщиками и подрядчиками . Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности оказанные услуги выполненные работы ведется в Карточке учета средств и расчетов либо в Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками в разрезе кредиторов поставщиков продавцов подрядчиков...

Русский

2013-08-19

12.95 KB

25 чел.

Бюдж 13. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

Учет расчетов учреждения с поставщиками за поставленные материальные ценности и оказанные услуги, с подрядчиками за выполненные работы осуществляют на счете 030200000 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Карточке учета средств и расчетов либо в Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками в разрезе кредиторов (поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иного участника договора в отношении которого принимаются обязательства).

Отражение операций по счету осуществляется:

по обязательствам за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы - в Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками;

Операции по счету офор-ся след-ми бухгалтерскими записями:

суммы поставленных поставщиками материальных ценностей и оказанных услуг отражаются по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 03020000 "Расчеты по принятым обязательствам" (030221730 - 030226730, 030231730 - 030234730, 030291730) и дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 010500000 "Материальные запасы" (010531340 - 010536340), 010600000 "Вложения в нефинансовые активы" (010631340 - 010634340), 040120000 "Расходы текущего финансового года" (040120221 - 040120226, 040120290), 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (010961221 - 010961226, 010961290, 010971221 - 010971226, 010971290, 010981221 - 010981226, 010981290, 010991221 - 010991226, 010991290);

зачет обязательств по полученным материальным ценностям, выполненным работам, оказанным услугам в счет перечисленной ранее предварительной оплаты отражается по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 02060000 "Расчеты по выданным авансам" (020621660 - 020626660, 020631660 - 020634660, 020661660, 020662660, 020691660) и дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 03020000 "Расчеты по принятым обязательствам" (030221830 - 030226830, 030231830 - 030234830, 030261830, 030262830, 030291830);

перечисление средств в оплату приобретенного имущества и оказанных услуг отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 03020000 "Расчеты по предоставленным кредитам" (030213830 030221830 - 030226830, 030231830 - 030234830, 030262830, 030291830) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 020100000 "Денежные средства учреждения" (020111610, 020121610, 020126610 020127610), 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом" (030405213, 030405221 - 030405226, 030405290, 030405310 - 030405340, 030405262, 030405520, 030405530, 030405550);


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22594. Договір найму жилого приміщення 30.71 KB
  Договір найму жилого приміщення в будинках що належать громадянам на правах особистої власності укладається з власником будинку. Предметом договору найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду є окрема квартира чи інше ізольоване житлове приміщення а також одноквартирний жилий будинок. Не можуть бути самостійним предметом договору найму: жиле приміщення яке хоча і є ізольованим але розмір якого менший від установленого для надання одній особі; частина кімнати або кімнат з'єднаних з іншою кімнатою...
22595. Контролер локальних дисків 63.5 KB
  Програмування контролера НГМД 765 і мікросхеми прямого доступу до пам'яті 8237. Мікросхема контролера НГМД 765 фірми NEC управляє мотором і головками накопичувача на дискетах і обробляє потоки даних що направляються в або з дискових секторів. Один контролер встановлений на платі адаптора дисків може обслуговувати до чотирьох НГМД. За винятком випадків пов'язаних із захистом від копіювання програмістам не доводиться програмувати мікросхему контролера НГМД напряму.
22596. Імітаційна модель процесора 97.5 KB
  Команда як послідовність деяких дій над даними виконується по тактам мікропрограма команди. Команда має вигляд: Код команди 1й операнд 2й операнд . Найчастіше результат команди заноситься за місцем першого операнда. Формат операндів закладається у формат команди.
22597. Визначення швидкодії обчислювальної системи 80 KB
  2; текстові операції 0.2; файлові операції 0.35; операції сортування 0.15; текстові операції 0.
22598. Робота з регістрами CMOS-memory 45.5 KB
  Приведемо тут тільки короткі зведення: Номер регістра Використання 10H тип накопичувача НГМД 12H тип накопичувача фіксованого диска 14H периферія 15H пам'ять на системній платі молодший байт 16H пам'ять на системній платі старший байт 17H загальна пам'ять молодший байт 18H загальна пам'ять старший байт 30H пам'ять понад 1 мегабайту молодший байт 31H пам'ять понад 1 мегабайту старший байт Кожний з трьох каналів мікросхеми таймера 8253 8254 для AT складається з трьох регістрів. Доступ до кожної групи з трьох регістрів здійснюється...
22599. Контроль клавіатурного вводу 32 KB
  Скенкод це однобайтне число молодші 7 бітів якого представляють ідентифікаційний номер призначений кожній клавіші. На всіх машинах крім AT старший біт коду говорить про те чи була клавіша натиснута біт = 1 код натискання або відпущена біт = 0 код звільнення. Наприклад 7бітный скенкод клавіші В 48 або 110000 в двійковій системі.
22600. Управління відеоадаптером IBM PC 35.5 KB
  Однак вона також встановлює режим екрана управляє курсором і для кольорового графічного адаптора управляє кольором. Розмір і розташування цих буферів міняється з системою режимом екрана а також кількістю заздалегідь відведеної пам'яті. Коли в буфері зберігається декілька образів екрана то кожний окремий образ називають екранною сторінкою. Цього досить для відображення одного графічного екрана без сторінок або від чотирьох до восьми екранів тексту в залежності від числа символів в рядку 40 або 80.
22602. SQL. Знайти всі відомості про всіх постачальників 56 KB
  SELECT FROM П; Знайти номери постачальників з статусом більш 20 що живуть у місті N. SELECT КП FROM П WHERE місто = ‘NAND статус 20; Знайти прізвища постачальників які постачають деталь Д1. SELECT Прізвище FROM П WHERE КП IN SELECT КП FROM ОПД WHERE КД = ‘Д1; Знайти прізвища постачальників які постачають принаймні одну червону деталь. SELECT Прізвище FROM П WHERE КП IN SELECT КП FROM ОПД WHERE КД IN SELECT КД FROM ОПД WHERE колір = ‘червоний; Дужки обовязково ставляться якщо є неоднозначність.