27128

Функции управления. Управленческие циклы

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Функции управления. Функция управления определенный вид управленческой деятельности который либо осуществляется достаточно регулярно и часто либо данный вид работ выполняется нерегулярно но их результаты имеют существенные последствия для организации. Я ПОДУМАЮ это определение слова функция Функции управления исходя из их роли в управлении предприятием делят на: 1. Классическим делением функций управления на подфункции является их деление по стадиям управленческого цикла.

Русский

2013-08-19

198.5 KB

44 чел.

17. Функции управления. Управленческие циклы.

Функция управления - определенный вид управленческой деятельности, который либо осуществляется достаточно регулярно и часто, либо данный вид работ выполняется нерегулярно, но их результаты имеют существенные последствия для организации.

Я ПОДУМАЮ, это определение слова «функция»

Функции управления исходя из их роли в управлении предприятием делят на:

1. Десизитивные функции, связанные с принятием управленческих решений  и отдачей распоряжений в рамках предприятия

2. Обеспечивающие функции, связаные с подготовкой принятия управленческих решений и их реализацией.

3.Поддерживающие (вспомогательные) функции, обеспечивающие техническую реализуемость подготовки, принятия и реализации управленческих решений (функции связанные с передачей данных, хранением информации, репродукцией распоряжений, проведением расчетов и т.д).

Классическим делением функций управления на подфункции является их деление по стадиям управленческого цикла.

1.Планирование - совокупность управленческих действий, направленных на определение целей организаций, установление возможных будущих состояний и формирование комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение сформулированных целей.

2.Организация - совокупность видов деятельности, позволяющих реализовать сформированные планы (обеспечение ресурсами, материалами, людьми, обеспечение нематериальными правами - лицензиями, юридическими правами). Отдание распоряжений по реализации сформированного плана.

3.Оперативное управление (control) - предполагает выполнение действий, связанных с наблюдением за реализацией технологического или любого другого процесса и оперативное вмешательство в протекание подобных процессов.

4.Учет - совокупность видов деятельности, связанных со сбором информации и ее передачи, первичной сортировкой, регистрацией и хранением.

5. Анализ – совокупность видов деятельности, связанных с анализом собранной информации, характеризующей выполнением планов, состоянием окружающей предприятие экономической среды, производственного процесса и других процессов, которые могут оказать существенное влияние на жизнедеятельноть предприятия.

Результаты анализа являются исходными данными для постановки целей и разработки планов. Тем самым осуществление управления предполагает циклическое выполнение функций. Последовательное выполнение указанных функций формирует так называемый большой управленческий цикл. По мимо большого управленческого цикла при управлении предприятием имеется несколько малых управленческих циклов, в том числе:

  1.  цикл оперативного управления, включающий в себя функции оперативного управления, учета и организации;
  2.  планово-аналитический цикл, состоящий из выполнения функций анализа, планирования и учета, основной причиной возникновения подобного цикла является необходимость сбора и анализа информации для подготовки адекватных плановых решений.
  3.     Планово-организационный цикл, связанный с обеспечением реализации принятых плановых решений и их корректировкой в зависимости от возможности обеспечения их реализации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64443. КОНТРОЛЬ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ ЗА ЇХ ПИТОМИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ОПОРОМ 3.93 MB
  Мета роботи полягає у вирішенні важливої науковопрактичної задачі в галузі приладів і методів неруйнівного контролю матеріалів розробленні методу визначення механічних характеристик...
64444. Розвиток світового фінансового ринку в аспекті формування глобального економічного простору 372.5 KB
  Зростає глобальна пропозиція капіталу і забезпечується розвиток внутрішнього фінансового ринку що підвищує можливості перерозподілу фінансових ресурсів створює нові фінансові інструменти і підвищує...
64445. ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ НЕВИНОШУВАННЯ ТА ЙОГО ЛІКУВАННЯ ПРИ ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ І ВАГІНАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЯХ 192 KB
  Проведення хірургічної корекції ІЦН до розвитку її виразних клінічних проявів забезпечує позитивний ефект тому розробка діагностичних і прогностичних критеріїв реалізації ІЦН залишається в центрі уваги і потребує подальших досліджень для вирішення цього...
64446. СТАНОВЛЕННЯ ЕТНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ЯК ГАЛУЗІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР 6 MB
  Активні процеси усвідомлення національної історії, культури, науки, які відбуваються в Україні, стимулюють зростання потреби в структуризації етнопсихологічних знань. Зростання національної самосвідомості підвищує актуальність дослідження...
64447. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТИВНОЇ ВІДМОВОСТІЙКОЇ КУТОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДИСКОПОДІБНОГО ЛІТАЮЧОГО ВИРОБУ 1.05 MB
  Крім зазначених складностей має місце необхідність моделювання та розробки методів відбивання аварійних ситуацій системи стабілізації ДПЛВ в режимі реального часу шляхом забезпечення працездатності в умовах невизначеності функціонування...
64448. СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ОСНОВІ КОДУЮЧИХ СТРУКТУР АДАМАРА 704.5 KB
  Незважаючи на його ефективність метод не вдається зреалізувати поліграфічним способом оскільки для розпізнавання зображення необхідно виконувати двовимірне перетворення Адамара.
64449. ЗАПОБІГАННЯ СХОДУ З РЕЙОК СПЕЦІАЛЬНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ 262 KB
  Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: аналіз наукових публікацій у галузі динаміки залізничних екіпажів і моделювання взаємодії колеса з рейкою; математичне моделювання взаємодії колеса та рейки за умови рівноваги візка...
64450. Діагностика та ендоскопічне лікування туберкульозу трахеї та бронхів 186.5 KB
  Підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз у тому числі з із туберкульозним ураженням ураженням трахеї та бронхів залишається актуальним питанням фтизіатрії і пульмонології.
64451. Підвищення ефективності робочих процесів екскаваторів поздовжнього копання в складних ґрунтових умовах 305.5 KB
  Причиною цього є складність розробки в’язких липких суглинистих та глинистих ґрунтів в літній час а також ґрунтів що частково промерзли в зимовий неможливість очищення робочих органів екскаваторів від налиплого та намерзлого ґрунту повторне перенесення його в розроблені виїмки.