27133

Структурированная процесс-модель «бизнес-контент-менеджмент»

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Структурированная процессмодель бизнесконтентменеджмент Одно из главных требований предъявляемых к построению современного электронного бизнесрешения как можно более быстрая трансформация бизнесидеи в конкретное решение которое соответствует запросам пользователя не требует значительных расходов на поддержку функционирует эффективно и с невысокими издержками и имеет стройную организацию. Структурированная процессмодель дает солидную основу для старта проекта Процессмодель концепция бизнес контент менеджмент состоит из...

Русский

2013-08-19

1.85 MB

13 чел.

6. Структурированная процесс-модель «бизнес-контент-менеджмент»

Одно из главных требований, предъявляемых к построению современного электронного бизнес-решения, — как можно более быстрая трансформация бизнес-идеи в конкретное решение, которое соответствует запросам пользователя, не требует значительных расходов на поддержку, функционирует эффективно и с невысокими издержками и имеет стройную организацию. Структурированная процесс-модель дает солидную основу для старта проекта

Процесс-модель (концепция «бизнес — контент — менеджмент») состоит из четырех главных компонентов: бизнес- модель, контент-модель, менеджмент-модель, технологическая модель.

Бизнес-модель отвечает на вопросы почему и для кого, описывает четкую, деловую целевую установку электронного бизнес-решения, очерчивает целевую аудиторию и требования, предъявляемые ею к решению, определяет главные показатели успеха решения и способы измерения этих показателей, а также партнерские связи, которые могут понадобиться, ожидаемые издержки и ожидаемую пользу.

Контент-модель отвечает на вопрос что, описывает содержание и функции решения, а также указывает, где и как обеспечивается доступность содержания и функций, какие источники данных для этого нужны, как осуществляется ведение пользователя и как достигается единство презентации решения. Это ключевые элементы, которые определяют, насколько легко целевая аудитория сможет ориентироваться в предложенном содержании и функциях, и от которых, таким образом, зависит, согласится ли пользователь с предложенным электронным решением.

Менеджмент-модель отвечает на вопрос как, описывает все необходимые для данного электронного решения процессы, предпринимательские принципы, директивы, роли и уровни ответственности.

Технологическая модель отвечает на вопрос чем, описывает единое и эффективное использование требуемых систем, телекоммуникационных и сетевых технологий, архитектур и платформ,приложений и инструментов внутри компании.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52870. План-конспект уроку для 4 класу за темою „Christmas” 161 KB
  Тhis day people usually visit their friends. There is a lot of dancing and eating. People bring a piece of coal for good luck. People decorate trees with toys, send greeting cards and find presents in their stockings. People send cards to people they love. They don`t write their names.
52871. СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СУПРОВОДУ УРОКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 319.5 KB
  Важливого значення з огляду на це набуває питання використання у педагогічному процесі мультимедійних засобів навчання МЗН. Іноземна мова – це навчальний предмет який в силу своєї специфічності створення для учнів штучного мовного середовища передбачає найбільш гнучке і широке використання різних технічних засобів навчання. Головною метою навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах є надбання учнями вмінь та навичок грамотного використання іноземної мови у реальних життєвих ситуаціях не тільки повсякденного але й...
52872. ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 123 KB
  Музика, а саме пісня іноземною мовою, має великі можливості для реалізації навчально-виховних завдань на уроках англійської мови. Важлива роль полягає саме в методично правильному доборі пісенного матеріалу та методики його використання.
52874. ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 164.5 KB
  У структуру гри як процесу входять: а ролі узяті на собі граючи; б ігрові дії як засіб реалізації цих ролей; в ігрове вживання предметів тобто заміщення реальних речей ігровими умовними; г реальні відносини між граючи; д сюжет зміст область дійсності умовно відтворена в грі. Рольові ігри Ідея використання рольової поведінки на уроці одержала підкріплення з боку теорії ролей розробленої соціологами і соціопсіхологамі. Ігри позитивно впливають на формування пізнавальних інтересів школярів сприяють усвідомленому освоєнню іноземної...
52875. Особливості навчання англійської мови молодших школярів 216 KB
  У сучасних умовах іноземна мова розглядається як засіб спілкування і залучення до культури іншого народу. Це поступово стає домінуючою стратегією викладання іноземної мови в початковій школі. Особлива увага приділяється навчанню іноземної мови школярів в початкових класах, бо в дитинстві схильність до вивчення мов набагато більша.
52876. «В чарівній країні англійської мови» «In the Magic Land of English» Сценарій позакласного заходу з англійської мови (7 клас) 138 KB
  Every season is beautiful in its own way but Autumn is a wonderful season. It's like an old woman who is still beautiful and comes to breakfast in her diamonds. Who lights a million candles over the gabled roof and never looks back to see them black, The trees are beautiful in their fantastic yellow, red, golden and brown dresses. The ground is like a carpet of many colours.And everybody feels happy.
52877. The Week of English 1.46 MB
  Аfter World War II Pablo Picasso, was responsible for the decisive use of the dove of peace: his lithograph designed for the international peace congress in Paris, 1949, features the white ancestor of a new family of doves. Since then, graphic artists have produced an endless series of doves of peace in different shapes.
52878. Будемо святкувати. Let’s celebrate 228.5 KB
  Today's topic is «Let’s celebrate». Сьогодні нас запросили на вечірку до ведмедика. You are invited to the teddy bear birthday party. Але шлях до нього далекий і важкий. But this way is long and difficult. Він зачарований. It is magic. Тут ви можете побачити багато метеликів. Here you can see a lot of butterflies. Вони теж непрості, кожен має якесь завдання, яке нам треба виконати, щоб потрапити на свято. They are not simple, everyone has the task for you, which you should do to come to the party. Та вам треба бути дуже уважними. But you should be very attentive.