27211

Продумайте технологию разработки презентации урока

Доклад

Педагогика и дидактика

Продумайте технологию разработки презентации урока.лаконичность Этапы создания презентации 1.создание слайдов Подготовка и структурирование материала разработка графических материалов формирование информационных компонентов отлажка презентации 3.реализация и анализ презентации перевод пед.

Русский

2013-08-19

29 KB

6 чел.

17. Продумайте технологию разработки презентации урока.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ – способ представления информации

Почему используют

 1.  Дефицит источников материала
 2.  Дополнение к мотивации урока
 3.  Систематизация и структурирование материала
 4.  Необходимость визуализаций явлений процессов

Возможности Поинта

 1.  Импорт различных графический приложений
 2.  Доступный интерфейс
 3.  Позволяет подготовить на прозрачной основе, на 35 мм пленке, либо на бумаге
 4.  Осн. Единица – слайд, кадр

Причины создания низкокачественных презентаций

-игнорирование дидактических способов, приемов

-непроизвольный перекос традиционной формы обучения в новую формы

Требования

1. выбор тематики

2.технические

3.эстетические

4.эргономические

Принципы

1.оптимальный объем  (не более 20)

2.доступность

3.разнообразие форм

4.лаконичность

Этапы создания презентации

1.концептуальное проектирование

-определ.осн формы, облик, глубина материала, гиперссылки

2.создание слайдов

-Подготовка и структурирование материала

-разработка графических материалов

-формирование информационных компонентов

-отлажка презентации

3.разработка методических рекомендаций

-определяет эффективность данного ресурса

-определяет методический аспект проведения

-проектирует осн.виды деятельности сданными ресурсами

4.реализация и анализ презентации

-перевод пед.принципов в конкретные обучающие воздействия

-учитывая психологическое состояние

-учет интеллектуального развития детей

-оценка проведенных действий.

Позитивные моменты использ.П

1. повышение целенаправленности обучения

2.усиление мотивации, повышение интереса к предмету

3.улучшение эмоционального состояния учащися

Правила оформления П

 1.  Обложка
 2.  Титульник
 3.  Учебный материал
 4.  Словарь терминов
 5.  Система контроля знаний
 6.  Иформ ресурсы по теме

Правила учебной презентации

 1.  Структура одинакова для всей П
 2.  Маркерование
 3.  Использовать даты, термины, которые могут переспрашиваться
 4.  Несколько заголовков, картинки, текст
 5.  Текст не повторяет слова
 6.  Размер текста
 7.  Наиболее полный материал выделять ярче
 8.  Короткие зоголовки
 9.  Изображение несет смысл
 10.  Мало анимации
 11.  Фон – белый, пательные
 12.  Звуковые эффекты не должны отвлекать от текста


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58034. Застосування інтеграла до моделювання процесів 2.54 MB
  Навчальна: узагальнити і систематизувати знання студентів з теми «Інтеграл та його застосування»; сприяти закріпленню знань про геометричний, фізичний та економічний зміст інтеграла; формувати вміння й навички студентів самостійно систематизувати та поглиблювати знання...
58035. Применение интеграла 107 KB
  Цель: Обобщить и систематизировать знания по теме Применение интеграла. Актуализация опорных знаний Определение первообразной; Определение неопределенного интеграла; Определение интеграла...
58036. ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА 558.5 KB
  Сприяти закріпленню знань про геометричний та фізичний зміст інтеграла. Учитель пропонує закінчити речення щоб сформульовані твердження були вірними: Криволінійною трапецією називається Дія обернена до диференціювання Первісні для однієї і тієї ж функції відрізняються тільки...
58037. Завоевание арабов. Создание Арабского халифата 248.5 KB
  Рассмотреть историю создания Арабского халифата и возникновение ислама, ознакомиться с ярчайшими достижениями исламской культуры; усовершенствовать навыки работы с исторической картой
58038. Утворення національної держави в Італії 123 KB
  Мета: навчити учнів встановлювати хронологічну послідовність подій; визначати причини хід та наслідки обєднання Італії; пояснювати терміни: поміркованоліберальний напрям обєднання революційний напрям обєднання; давати характеристику політичним лідерам даного періоду...
58039. Італія 104 KB
  Мета: Охарактеризувати процес розвитку Італії у повоєнні роки. Розкрити основні тенденції економічного, політичного, соціального розвитку. Показати основні проблеми, що стояли перед країною, і шляхи їх подолання.
58040. Побудова математичної моделі 120.5 KB
  Мета уроку: Сприяти формуванню практичних умінь і навичок розв’язувати задачі за допомогою рівнянь; розвивати логічне мислення; спонукати учнів до прояву творчої активності, ініціативи; розвивати вміння аналізувати, знаходити раціональні способи розв’язування задач.
58041. Підсумковий урок по темі «Чотирикутники» 220 KB
  Мета уроку: Повторити і систематизувати означення окремих видів чотирикутників і їх властивостей. Встановити зв’язок між обсягами понять. Вдосконалити в учнів уміння та навички розв’язувати задачі, використовуючи властивості чотирикутників...
58042. Особистісно орієнтоване навчання на уроках математики 116.5 KB
  Виходячи з принципів особистісно орієнтованого навчання учитель повинен дозволити учням засвоювати знання в тому темпі який визначається їхніми пізнавальним здібностями забезпечити засвоєння всіма учнями знань на рівні державних стандартів що дозволить їм продовжувати освіту або займатися трудовою діяльністю після отриманої спеціальної підготовки; дати можливість здібним учням максимально розвинути позитивні нахили і задовольнити свої пізнавльні інтереси...