27214

Продемонстрируйте различные способы целеполагания на уроке истории

Доклад

Педагогика и дидактика

от учителя: общая цель и задачи триединство целей 2. Образовательная цель: Сформировать целостное представление об Афинах после греко персидских воин; продолжить формирование умений работы в группах; Развивающая цель: Продолжить формировать умение составлять рассказ выделять главное высказывать свою точку зрения; Воспитательная цель: Способствовать развитию у школьников интереса к истории приобщать их к культурному наследию прошлого. Цель урока: сформировать представление учащихся о городе Афины как центре греческой культуры показать...

Русский

2013-08-19

24.5 KB

9 чел.

20 Продемонстрируйте различные способы целеполагания на уроке истории

1. от учителя:

-общая цель и задачи

-триединство целей

2. от ученика

-в ходе занятия вы сможете узнать

-научиться работать в группе

-оценить, высказать свою т.з.

Образовательная цель: Сформировать целостное представление об Афинах после греко – персидских воин; продолжить формирование умений работы в группах;

Развивающая цель: Продолжить формировать умение составлять рассказ, выделять главное, высказывать свою точку зрения;

Воспитательная цель: Способствовать развитию у школьников интереса к истории, приобщать их к культурному наследию прошлого.

Цель урока: сформировать представление учащихся о городе Афины как центре греческой культуры, показать значение демократии в Афинском государстве.

Задачи:

- опираясь на ранее изученный материал, воссоздавая картины расцвета греческих полисов и афинской демократии при правлении Перикла, подвести учащихся к осмыслению факта могущества Афинского государства в V веке до нашей эры.

- продолжать развивать умения учащихся во время объяснения нового материала развернуто отвечать на вопросы учителя, делать выводы и строить рассказ;

- знакомя учащихся с достижениями греческой культуры и повседневной жизнью в Афинах, учить правильно употреблять и объяснять  исторические термины, понятия, связанные с описанием памятников культуры Афин, бытом и праздниками афинян;

- особое внимание уделить духовной культуре афинян и роли античного наследия в современном мире, помочь ребятам составить первоначальные представления об общегреческих ценностях.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7590. Податки. Податкова система України 153.5 KB
  Тема 5. Податки. Податкова система України Економічна сутність податків: визначення поняття, характеристика функцій Характеристика елементів оподаткування Податкове законодавство України. Принципи оподаткування Загальнодержа...
7591. Бюджет. Бюджетна система 61 KB
  ТЕМА 6. Бюджет. Бюджетна система Питання до лекції Економічна сутність та призначення бюджету, його функції. Склад доходів і видатків бюджету. Бюджетна система України та принципи її побудови. Бюджетний процес: сутність, хар...
7592. Семіотичний характер логіки. 39.5 KB
  Семіотичний характер логіки. Всю множину мов можна поділити на дві підмножини: природні і штучні мови. Природні мови виникають стихійно, в умовах практичної взаємодії між людьми. Вони використовуються насамперед з комунікативною метою як ефективний ...
7593. Логічний аналіз імен 43 KB
  Взагалі всі ознаки в логіці підрозділяються на відмінні і суттєві. Відмінна ознака відрізняє певні предмети від усіх інших. Суттєві ознаки виражають якісну специфіку предмета, його сутність. Кожна суттєва ознака є відмінною але не навпаки. У змісті імені фіксується лише суттєві ознаки.
7594. Операції з іменами 45 KB
  Поділ - це здійснення переходу від одного родового імені до множини родових імен. Це процес виявлення можливий родових імен. Ім'я, обсяг якого підлягає поділу, називається подільним. Видові імена, які отримані в результаті поділу і в яких зафіксовані результати поділу називаються членами поділу. Ознака, за якою обсяг подільного імені поділяється на обсяги видових імен, називається основою поділу
7595. Класична логіка висловлювань 56.5 KB
  Класична логіка висловлювань. Характерні ознаки класичної логіки висловлювань (=пропозиційної логіки) такі: 1) В межах пропозиційної логіки розглядаються лише такі міркування, засновки і висновки яких складаються із дескриптивних висловлювань....
7596. Моделі даних. Загальні поняття 105.5 KB
  Моделі даних Загальні поняття. Термін база данихговорить про те, що йдеться про дані, тобто про інформацію, яка характеризує певний об’єкт, та, що ці дані є базовими, основними. З погляду користувача, який екс...
7597. Проектування БД. Загальні поняття 90 KB
  Проектування БД Структура БД. Одним із найважливіших понять в теорії БД є архітектура і структура БД, які служать основою для розуміння можливостей сучасних СУБД. Розрізняють три рівні архітектури БД: внутрішній рівень найбі...
7598. Мова SQL. Загальна характеристика 116 KB
  Мова SQL Загальна характеристика. Як уже було сказано вище, обробка об’єктів БД виконуються мовою SQL, яка має певний набір команд. Команди SQL завжди починаються з дії (verb) - слова або групи слів, що описують задану операцію. Крім того,...