27235

Определите возможности использования дебатов на уроке истории

Доклад

Педагогика и дидактика

определите возможности использования дебатов на уроке истории ДЕБАТЫ чётко структурированный и специально организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Классификация дебатов на уроках истории: а проблемные дебаты предусматривают знакомство участников с историографическими концепциями затрагивают ключевые дискуссионные проблемы например Роль варягов в образовании Древнерусского государства Влияние ордынского ига на историческое развитие Руси; б экспрессдебаты по минипроблемам дебаты в...

Русский

2013-08-19

24.5 KB

1 чел.

10. определите возможности использования дебатов на уроке истории

ДЕБАТЫ— чётко структурированный и специально организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам.

-четкая тема

-сторона утверждающая (3 спикера: вводит аргумент, разворачивает, подводит итоги)

-сторона отрицающая (контр аргумент, разворачивает, делает вывод)

-перекрестный обмен вопросами.

Классификация дебатов на уроках истории:

а) проблемные дебаты предусматривают знакомство участников с историографическими концепциями, затрагивают ключевые, дискуссионные проблемы (например, «Роль варягов в образовании Древнерусского государства», «Влияние ордынского ига на историческое развитие Руси»);

б) экспресс-дебаты по мини-проблемам — дебаты, в которых фаза ориентации и подготовки сведена к минимуму. Подготовка осуществляется непосредственно на уроке по материалам учебника или рассказу учителя. Этот тип дебатов может быть успешно использован для закрепления учебного материала либо для активизации познавательной деятельности;

в) дебаты, предусматривающие работу учащихся с историческими документами, призваны научить анализировать исторический источник (например, при подготовке к дебатам по темам:

«Нападение Германии на Советский Союз в 1941 г. было внезапным», «Аграрная реформа П.А. Столыпина была неудачной»);

г) дебаты как форма подведения итогов самостоятельной работы учащихся по какой-либо проблеме. Темы таких дебатов: «Опричнина породила Смутное время», «России был необходим Брестский мир»;

д) дебаты как форма проведения повторительно-обобщающих уроков. В качестве примера таких уроков-дебатов можно привести следующие: «Петровские реформы — прогрессивное явление в истории России», «Октябрьская революция не была неизбежной».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68878. ПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 91.5 KB
  Структура органів управління підприємством. Поняття принципи і методи управління промисловим виробництвом. Процес виробництва матеріальних благ вимагає двох видів праці: перший праця для створення матеріальних благ другий робота з координації першої праці тобто управління.
68879. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ 106 KB
  Якими б досконалими не були засоби виробництва, знаряддя праці, їх ефективне використання завжди залежатиме від головної виробничої сили – тих, хто працює. Кадри – це основний (штатний) склад працівників. Усі, хто працює, залежно від ступеня їх участі у виробничій діяльності...
68880. ОСНОВНІ ФОНДИ І ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 142 KB
  Амортизація основних фондів підприємства. Поняття класифікація і структура основних виробничих фондів. Залежно від характеру участі основних фондів у процесі виробництва розрізняють основні виробничі та невиробничі фонди.
68881. ОБОРОТНІ ФОНДИ ТА ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА 98 KB
  Оборотність оборотних засобів підприємства показники оборотності. Нормування оборотних засобів підприємства. Показники використання оборотних засобів підприємства та шляхи їх покращення.
68882. ФІНАНСОВІ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА 79.5 KB
  Поняття та класифікація фінансових ресурсів підприємства Фінансові ресурси це грошові кошти що є у розпорядженні держави підприємств господарських організацій і закладів які використовують для покриття витрат і утворення різних фондів та резервів. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми крім збільшення...
68883. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 62 KB
  Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень. У довідковій літературі поняття інвестиції трактують як довготермінове вкладення державного чи приватного капіталу в будьяке підприємство.
68885. Файли образів фрагментів екрану 36.5 KB
  Дані для побудови фрагментів, особливо, якщо їх багато, не завжди зручно зберігати у вигляді констант або отримувати алгоритмічним шляхом. Простіше за них записувати у файл, прочитувати в пам’ять і відображати на видимій або активній сторінці в потрібний момент.
68886. Перетворення на площині 83.5 KB
  Представлення графічних зображень здійснюється крапками і лініями. Можливість перетворення крапок і ліній є основою комп’ютерної графіки. При використанні комп’ютерної графіки можна змінювати масштаб зображення, обертати його, зміщувати і трансформувати для поліпшення наочності зображення об’єкту.