27235

Определите возможности использования дебатов на уроке истории

Доклад

Педагогика и дидактика

определите возможности использования дебатов на уроке истории ДЕБАТЫ чётко структурированный и специально организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Классификация дебатов на уроках истории: а проблемные дебаты предусматривают знакомство участников с историографическими концепциями затрагивают ключевые дискуссионные проблемы например Роль варягов в образовании Древнерусского государства Влияние ордынского ига на историческое развитие Руси; б экспрессдебаты по минипроблемам дебаты в...

Русский

2013-08-19

24.5 KB

1 чел.

10. определите возможности использования дебатов на уроке истории

ДЕБАТЫ— чётко структурированный и специально организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам.

-четкая тема

-сторона утверждающая (3 спикера: вводит аргумент, разворачивает, подводит итоги)

-сторона отрицающая (контр аргумент, разворачивает, делает вывод)

-перекрестный обмен вопросами.

Классификация дебатов на уроках истории:

а) проблемные дебаты предусматривают знакомство участников с историографическими концепциями, затрагивают ключевые, дискуссионные проблемы (например, «Роль варягов в образовании Древнерусского государства», «Влияние ордынского ига на историческое развитие Руси»);

б) экспресс-дебаты по мини-проблемам — дебаты, в которых фаза ориентации и подготовки сведена к минимуму. Подготовка осуществляется непосредственно на уроке по материалам учебника или рассказу учителя. Этот тип дебатов может быть успешно использован для закрепления учебного материала либо для активизации познавательной деятельности;

в) дебаты, предусматривающие работу учащихся с историческими документами, призваны научить анализировать исторический источник (например, при подготовке к дебатам по темам:

«Нападение Германии на Советский Союз в 1941 г. было внезапным», «Аграрная реформа П.А. Столыпина была неудачной»);

г) дебаты как форма подведения итогов самостоятельной работы учащихся по какой-либо проблеме. Темы таких дебатов: «Опричнина породила Смутное время», «России был необходим Брестский мир»;

д) дебаты как форма проведения повторительно-обобщающих уроков. В качестве примера таких уроков-дебатов можно привести следующие: «Петровские реформы — прогрессивное явление в истории России», «Октябрьская революция не была неизбежной».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46395. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ 821.5 KB
  У ньому комплексно розкриті загальні закономірності розвитку економічних систем їх рушійні сили і суперечності показана роль продуктивних сил і економічних відносин у процесі розвитку суспільного виробництва. Головною метою вивчення дисципліни є формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних соціальноекономічних системах формування у студентів наукового світогляду сучасного економічного...
46396. Проблема промислової безпеки. Дії населення в очагах хімічної поразки 86 KB
  Проблема промислової безпеки значно загострилась з появою крупномасштабных хімічних виробництв в першій половині нашого сторіччя. Основу хімічної промисловості склали виробництва безперервного циклу, продуктивність яких не має, по суті, природних обмежень. Постійне зростання продуктивності зумовлене значними економічними перевагами великих настанов
46398. Бухгалтерський облік 664.71 KB
  Навчальними планами підготовки фахівців економічного спрямування кваліфікації «спеціаліст з обліку і аудиту» та «магістр з обліку і аудиту» у 9 семестрі передбачене вивчення дисципліни «Організація обліку». Поряд з аудиторними заняттями під час її опанування передбачається самостійна робота студентів, яка є невіддільною складовою навчального процесу.
46399. Модеми 26.5 KB
  За конструктивним виконанням модеми бувають вбудованими (вставляються в системний блок комп'ютера в один із слотів розширення) і зовнішніми (підключаються через один із комунікаційних портів, маючи окремий корпус і власний блок живлення). Однак без відповідного комунікаційного програмного забезпечення, найважливішою складовою якого є протокол, модеми не можуть працювати. Найбільш поширеними протоколами модемів є v.32 bis, v.34, v.42 bis та інші
46400. Массивы. Объекты. Ресурсы. Тип 65.5 KB
  Массив в PHP представляет собой упорядоченную карту – тип, который преобразует значения в ключи. Этот тип оптимизирован в нескольких направлениях, поэтому его можно использовать его как собственно массив, список (вектор), хеш-таблицу (являющуюся реализацией карты), стэк, очередь и т.д.
46401. Методичні вказівки. Сервіс і діагностика машин 945 KB
  Параметри технічного стану двигуна в цілому Діагностичний параметр Прямий структурний Непрямий що функціонально залежить від структурного Ефективна потужність двигунів: Зміна частоти обертання колінчастого вала при послідовному відключенні з роботи кожного з циліндрів с1 хв.1 Автомобільних за СТ СЕВ 765 77 Характеристики вібрації шуму або звуку м с2 м с дБ Тракторних за ГОСТ 18509 80 Максимальний крутний момент колінчастого вала Нм Прискорення частоти обертання колінчатого вала при розгоні без навантаження с2 Тиск...
46402. Розрахунок деталі ”Вал-шестерня” 2.3 MB
  Деталь ”Вал-шестерня” входить до фартуха токарно-револьверного верстату моделі 1Г340ПЦ, і призначений для переміщення фартуха у повздовжньому напрямку.
46403. Составление программ циклической структуры 64 KB
  Изучить основные операторы для организации циклов. Разработать алгоритм решения задачи. Составить программу решения задачи. Вычислить на ЭВМ значение интеграла на отрезке. Число разбиений отрезка интегрирования равен 100, метод интегрирования – метод трапеций.