27282

Туристские макрорег мира

Доклад

Маркетинг и реклама

АзиатскоТихоокеанский Страны Восточной и ЮВ Азии Австралия и Океания 4.Африканский Страны Африки кроме Египта и Ливии 5. Исходя из экономических природных исторических и других предпосылок можно выделить 4 туристских территории: 1ВосточноЕвропейская зона: Польша Центральный Чехия Словакия Венгрия Причерноморский Румыния Болгария 2Зона Северной Европы Скандинавские страны Норвегия Швеция Финляндия Дания 3ЗападноЕвропейская зона Британский Великобритания Ирландия Альпийский Франция Швейцария Австрия...

Украинкский

2013-08-19

30.5 KB

1 чел.

Туристские макрорег мира

ВТО выделяет 6 туристских макрорегионов, такие как:

1.Европейский (Европа), включая бывшие республики СССР и государства восточного Средиземноморья (Израиль, Кипр, Турция)

2.Американский (Америка, островные государства и территории Карибского бассейна)

3.Азиатско-Тихоокеанский (Страны Восточной и Ю-В Азии, Австралия и Океания)

4.Африканский (Страны Африки, кроме Египта и Ливии)

5.Южноазиатский (Индия, Непал, Пакистан)

6.Ближневосточный (Западная и Ю-З Азия, Ливия, Египет)

Европейский макрорегион

Европа – 1 из 6 частей света, центр мировой цивилизации. Площадь от Атлантического океана до Уральских гор 10 млн. км. кв. Под территорией зарубежной Европы понимают совокупность территорий всех государств, расположенных в пределах физико-географических границ Европы, исключаю Россию.

Географическое положение:

1.Компактность территории

2.Приморское положение большей части территории

3.Благоприятное сочетание разнообразных форм рельефа.

Исходя из экономических, природных, исторических и других предпосылок, можно выделить 4 туристских территории:

1)Восточно-Европейская зона:

-Польша

-Центральный (Чехия, Словакия, Венгрия)

-Причерноморский (Румыния, Болгария)

2)Зона Северной Европы

-Скандинавские страны (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания)

3)Западно-Европейская зона

-Британский (Великобритания, Ирландия)

-Альпийский (Франция, Швейцария, Австрия, Лихтенштейн, Италия)

-Германия и примыкающие к ней страны беннелюкса.

-Французский регион (Франция без альпийских районов)

4)Южная Европастраны, расположенные на Пиренейском, Апенинском и Балканском полуостровах

-Адриатический (Албания, территория бывшей Югославии)

-Аппенино-Мальтийский (Италия без альпийских районов, Ватикан ,Сан Марино, Мальта)

-Пиренейский (Андорра, Испания, Португалия)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40895. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ 199.5 KB
  Поняття і види форм безпосереднього народовладдя в Україні Вибори в Україні Референдуми в Україні Поняття і види форм безпосереднього народовладдя в Україні Чинна Конституція України визнала вперше не лише належність влади народу тобто володіння політичною владою як його природне право мати владу але і його право здійснювати владу. 5 Конституції України зазначається що право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і воно не може бути узурповане...
40896. Симетричний смушковий хвильовід 51 KB
  Тут менше аніж у попередній лінії оскільки ємність тут більша. Однак тут менше не в 2 рази оскільки у попередньому хвильоводі ємність враховувалась і до верхньої сторони верхньої смужки і до нижньої див. тому там ємність більша аніж у звичайному конденсаторі.
40897. Повільні хвилі 183.5 KB
  Непрямолінійний розповсюджувач меандр спіраль Для багатьох електричних приладів необхідно отримати хвилю, що рухається зі швидкістю . Це зокрема стосується приладів, у яких відбувається передача енергії та інформації від хвилі іншим носіям.
40898. Гібридні хвилі 91 KB
  У випадку розглянутому вище, хвильовода (стержня), ми маємо три граничні умови і дві константи в рівняннях, а тому рівняння в загальному випадку не буде мати розв’язків. Однак, тут нам потрібно розглядати не тільки, а і хвилю : Тепер поле описується чотирма константами і відповідно чотирма граничними умовами.
40899. Об’ємні резонатори 117.5 KB
  З урахуванням граничних умов на бокових стінках (стінках хвильовода): Накладемо ще дві граничні умови: звідки одержимо - неправильно. Це тому, що не врахували відбиття від торців; правильно буде записати:
40900. Відкриті резонатори 118.5 KB
  Тут не можна використовувати геометричні наближення потрібно розвязувати рівняння Максвела. Розвяжемо рівняння Максвела для сферичного діелектричного резонатора. Щоб отримати саме хвильове рівняння де була б ще й похідна необхідно зробити заміну: . Розвяжемо простіше рівняння для та методом відокремлених змінних: тоді .
40901. Метод магнітної стінки 112.5 KB
  Обернена ситуація хвиля виходить з металу або діелектрика в вакуум. Зліва стояча хвиля справа біжуча звичайна зі сталою амплітудою. вакуум метал Пряма хвиля ідбита хвиля Граничні умови:.
40902. Ортогональність власних хвиль у хвильоводі 125.5 KB
  Запишемо лему Лоренца для цього випадку. ( - стала розповсюдження.) У вигляді хвилі візьмемо властивість хвилі у хвильоводі: ; - позначення. бо розглядаємо власні хвилі і зовнішніх струмів немає.
40903. Збудження обємних резонаторів 136.5 KB
  Таким чином маємо ортонормованість власних функцій резонатора з нормою яку легко знайти. Таким чином МП псевдовектор ЕП вектор. Таким чином для гармонічних полів: . Таким чином довели строге рівняння Пуансона для електростатичної частини полів.