27288

Экскурсионная деятельность

Доклад

Маркетинг и реклама

Методические приемы рассказа: прием экс. прием описания. прием характтикиопред. прием комментированияразъясняет смысл события или замысел автора.

Украинкский

2013-08-19

30.5 KB

1 чел.

Экскурсионная деятельность

Экскурсия наглядный процесс познания чел. окр. мира, построенный на заранее подобранных объектах, наход. в естеств. условиях или расп. в помещениях предпр, лаб, науч-ислед. инст, музеев и т.д. под руководством квалиф. спец.-экскурсовода.

Экс. разл. по темам. Каждая темасовокупность целого ряда подтем. Между подтемами логические переходы. Принцип экскурсии: от показа к рассказу. Название экс. – смысл.

Рассказустная часть экс., сообщение и пояснение, которое дает экскурсовод группе.

Рассказ включает: 1. Вступит. слово, 2. Осн. текст, 3. Пояснение при демонстрации экспонатов из «Портфеля Экск», 4. Ответы на вопросы экскурсантов, 5. Заключит. часть.

Осн.требования к рассказу: тематичность, конкретность, логичность, связанность, краткость, убедительность, доступность изложения, законченность суждений, научность, связь с показом.

Особ-ти рассказа: подчиненность рассказапоказу, исп. в рассказе зрит. доказательств, зависимость рассказа от скорости передвижения группы, адресность, конкретность, утвержд. характер.

Методические приемы рассказа:

-прием экс. справки.

-прием описания.

-прием характ-тики-опред. отличительных свойств.

-прием комментирования-разъясняет смысл события или замысел автора.

-прием репортажа-краткое сообщение экскурсовода.

-прием цитирования.

-прием вопросов и ответов.

-прием ссылки на очевидцев.

-прием словесного и литературного монтажа.

-прием соучастия-помочь экскурсантам стать участниками события.

-прием персонификация-мысленное создание образа конкретного человека.

Приемы показа:

-абстрагирования-не видеть того что не имеет отнош к экс

-зрительного сравнения-сопоставление предметов одного объекта с другими(перед глазами)

-интеграции-восстановление, восполнение-объед частей в целое

-зрит аналогии-ассоциации

-переключения внимания

-прием движения-передвиж экскурсантов вблизи объекта с целью лучшего наблюдения

Портфель экскусловное наименование комплекта наглядных пособий, исп.в ходе проведения экскурсии. Задача-восстановить недостающие звенья при показе: исп. Фото, копии докум.,геогр.карты, схемы, чертежи, рисунки. Содержание портфеля диктуется темой экс.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65535. Інформаційна технологія синтезу моделей систем управління автоматизованими процесами 1.05 MB
  При створенні нових інформаційних технологій ІТ сучасні комп’ютери та різні спеціалізовані математичні моделі слугують фундаментом побудови нових методів перетворення інформації для складних систем управління ССУ.
65536. РЕФРАКЦІЙНА КЕРАТОПЛАСТИКА АМЕТРОПІЙ (ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ, ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗВИТКУ УСКЛАДНЕНЬ) 389.5 KB
  Тенденції світової офтальмохірургії за останні роки переконливо свідчать про бурхливий розвиток керато-рефракційної хірургії заснованої на моделюванні передньої поверхні рогівки шляхом пошарового її зрізання методом кератомільозу.
65537. АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ СТУПЕНЯ ЗДРІБНЕННЯ РУДИ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСАХ ФЛОТАЦІЙНОГО ТА МАГНІТНОГО ЗБАГАЧЕННЯ 272.5 KB
  Завданням автоматизації здрібнення перед флотаційним або магнітним збагаченням є розкриття руд зі змінними фізикомеханічними властивостями тобто здрібнення їх до такої оптимальної крупності при якій частки корисного мінералу дезінтегруються з порожньою породою...
65538. Етіопатогенетичне обґрунтування способу лікування карієсу у дітей молодшого шкільного віку 156 KB
  Карієс зубів обумовлений прогресуючою демінералізацією зубних тканин викликаною кислотоутворюючими автохтонними бактеріями ротової порожнини серед яких найбільший карієсогенний потенціал мають стрептококи.
65539. МІЦНІСТЬ ТА ДЕФОРМАЦІЇ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ВИСОКОМІЦНОГО БЕТОНУ З УРАХУВАННЯМ ТРИВАЛОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ І НЕРІВНОМІРНОГО НАГРІВАННЯ ДО +200 С 5.05 MB
  Для даного часу характерна характерною тенденціэю тенденцією в будівельній галузі є інтенсивний розвиток висотного будівництва з монолітного залізобетону із застосуванням сучасних високоякісних бетонів які мають високі характеристики міцності...
65540. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ СИНУСОВОГО РИТМУ У ХВОРИХ З ТРІПОТІННЯМ ПЕРЕДСЕРДЬ МЕТОДОМ ЧЕРЕЗСТРАВОХІДНОЇ ЕЛЕКТРОКАРДІОСТИМУЛЯЦІЇ 183.5 KB
  Тріпотіння передсердь – одне з найбільш поширених порушень серцевого ритму, яке складає біля 10 % від всіх пароксизмальних надшлуночкових тахіаритмій. Воно є частим ускладненням гострого інфаркту міокарда і хірургічних втручань на відкритому серці.
65541. ПОЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ ВПЛИВУ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ: ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНІ ТА МІЖДЕРЖАВНІ ВИМІРИ 172 KB
  Прискорення глобалізаційних процесів у світі загалом та у Європі зокрема поставили перед сучасною політичною наукою питання актуалізації та перегляду існуючих моделей політики, владних відносин тощо. Головними проблемами в цьому аспекті стали питання гармонізації політики...
65542. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РІШЕНЬ РЕМОНТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ВОДОПРОВІДНИХ ТРУБОПРОВОДІВ 8.81 MB
  Трубопровідні системи які транспортують воду для будьякого населеного пункту є найдорожчими і найуразливішими частинами інженерної інфраструктури. Як свідчать результати досліджень велика кількість водопровідних трубопроводів країн СНД у тому числі України...
65543. ОДЕРЖАННЯ ЖОВТОГО ЗАЛІЗООКСИДНОГО ПІГМЕНТУ МЕТОДАМИ ГОМОГЕННОГО ХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ ТА МОДИФІКУВАННЯ КАРБАМІДОФОРМАЛЬДЕГІДНИМИ ПОЛІМЕРАМИ 2.98 MB
  Дослідити закономірності взаємодії карбаміду з формальдегідом у присутності солей заліза і осадження гетиту карбамідоформальдегідними полімерами надалі КФП. Об'єктом дослідження були процеси на яких ґрунтується запропонований спосіб одержання...