27288

Экскурсионная деятельность

Доклад

Маркетинг и реклама

Методические приемы рассказа: прием экс. прием описания. прием характтикиопред. прием комментированияразъясняет смысл события или замысел автора.

Украинкский

2013-08-19

30.5 KB

1 чел.

Экскурсионная деятельность

Экскурсия наглядный процесс познания чел. окр. мира, построенный на заранее подобранных объектах, наход. в естеств. условиях или расп. в помещениях предпр, лаб, науч-ислед. инст, музеев и т.д. под руководством квалиф. спец.-экскурсовода.

Экс. разл. по темам. Каждая темасовокупность целого ряда подтем. Между подтемами логические переходы. Принцип экскурсии: от показа к рассказу. Название экс. – смысл.

Рассказустная часть экс., сообщение и пояснение, которое дает экскурсовод группе.

Рассказ включает: 1. Вступит. слово, 2. Осн. текст, 3. Пояснение при демонстрации экспонатов из «Портфеля Экск», 4. Ответы на вопросы экскурсантов, 5. Заключит. часть.

Осн.требования к рассказу: тематичность, конкретность, логичность, связанность, краткость, убедительность, доступность изложения, законченность суждений, научность, связь с показом.

Особ-ти рассказа: подчиненность рассказапоказу, исп. в рассказе зрит. доказательств, зависимость рассказа от скорости передвижения группы, адресность, конкретность, утвержд. характер.

Методические приемы рассказа:

-прием экс. справки.

-прием описания.

-прием характ-тики-опред. отличительных свойств.

-прием комментирования-разъясняет смысл события или замысел автора.

-прием репортажа-краткое сообщение экскурсовода.

-прием цитирования.

-прием вопросов и ответов.

-прием ссылки на очевидцев.

-прием словесного и литературного монтажа.

-прием соучастия-помочь экскурсантам стать участниками события.

-прием персонификация-мысленное создание образа конкретного человека.

Приемы показа:

-абстрагирования-не видеть того что не имеет отнош к экс

-зрительного сравнения-сопоставление предметов одного объекта с другими(перед глазами)

-интеграции-восстановление, восполнение-объед частей в целое

-зрит аналогии-ассоциации

-переключения внимания

-прием движения-передвиж экскурсантов вблизи объекта с целью лучшего наблюдения

Портфель экскусловное наименование комплекта наглядных пособий, исп.в ходе проведения экскурсии. Задача-восстановить недостающие звенья при показе: исп. Фото, копии докум.,геогр.карты, схемы, чертежи, рисунки. Содержание портфеля диктуется темой экс.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38196. Засновники геополітики 203.5 KB
  Поняття глобального було введено в науковий обіг у другій половині XX століття американським науковцем Т.Левіттом, який охарактеризував ним феномен злиття ринків окремої продукції як нову тенденцію розвитку світової економіки; згодом це явище було інтерпретоване деякими домінуючими світовими силами в дусі ідеології обєднання світу в єдину економічну,
38198. Воєнна політологія як наука 134.5 KB
  Воєнна політика – частина загальної політики певних соціальних сил і спеціально створених ними інститутів влади, що спрямована на підготовку і використання (навмисне або змушене, військове або невійськове) засобів збройного насильства для досягнення тих або інших класових, національних або загальнолюдських інтересів, мети; для ведення війни або протидії.
38199. Аерократія та ефірократія 36.03 KB
  Мондіалістські центри мали своїх кореспондентів і в Москві. Ключовою постаттю був академік Гвішіані, директор Інституту Системних Досліджень, який був чимось подібним до філіалу “Трілатераля”
38200. Міграційні процеси і екологічний імператив як фактор світової політики 27.04 KB
  З врахуванням триваючої тенденції до росту чисельності населення можна припустити можливість своєрідного демографічного «перевантаження» нашої планети...
38201. Конфлікти та війни сучасності 55.19 KB
  Терміном «Близькосхідний конфлікт» (конфлікт на Близькому Сході) позначається серія міжнародних конфліктів, що протікають із 1940-х років в цьому регіоні. В цих конфліктах брали та досі беруть участь численні арабські держави, Ізраїль, Іран, Туреччина, зовнішні актори – США, СРСР, Росія, ЄС, міжнародні організації. Важливість Близькосхідного конфлікту завжди обумовлюється стратегічним значенням регіону – на Близький Схід
38202. Структура воєнної політики сучасної України 30.84 KB
  Сьогодні українсько-російські відносини перебувають у досить складному, якщо не сказати критичному стані, про що свідчать оцінки експертів (і з російського, і з українського боку). Останнім часом спостерігалося зростання конфліктності в багатьох сферах співробітництва
38204. Актуальні проблеми воєнної політології 108.5 KB
  За такого підходу до предмета âВійськової політологіїâ відносять військові аспекти окремих галузей знань: філософії політики політичної історії політичної соціології та економіки та ін. Звідси âвійськову політологіюâ пропонують вважати не самостійною наукою а комплексною науковою дисципліною на зразок теорії безпеки окремі галузі якої відповідали б різновидам військової політики; 3 третя група політологів зазначає що âВійськова політологіяâ має свій специфічний предмет. Їхня думка зводиться до того що...