27295

История развития мирового туризма

Доклад

Маркетинг и реклама

До 15 в – паломничество европейцев – гл вид путеш. Средневековье – перекраивается полит карта Европы переселение народов распр христианства крестовые походы осн центры паломничества – Рим и Палестина привилегир класс – путеш к целебн источн происходит много географ открытий Сарбонна актуальными стали путеш с образоват целью и паломничество к святым местам. Конец 18 в нач 19 в –Гран туры с познават целью среди молод людей Европы наиб колво путеш соверш англич в Итал и Швейц попул туры к минер ист и на морск курорты втор полов 19 –...

Украинкский

2013-08-19

28.5 KB

4 чел.

История развития мирового туризма

Доисторический период миграции (под воздействием прир-климат, биологич, соц факторов + эмоции новизны)

Путеш в Др Мире путеш с целью ознакомл с культ и прир др стран, открытие новых земель, Др ГрецияОлимп игры (опр обслуж для участников), Др Римсеть дорог, карты, путеш римлян в Грецию  - образоват характер а позднее развлек, Мотивы путеш в античном миреторговля, оздоровл, образов, познание мира. До 15 впаломничество европейцевгл вид путеш.

Средневековьеперекраивается полит карта Европы, переселение народов, распр христианства, крестовые походы, осн центры паломничестваРим и Палестина, привилегир класспутеш к целебн источн, происходит много географ открытий, Сарбонна, актуальными стали путеш с образоват целью и паломничество к святым местам.

Конец 18 в- нач 19 вГран туры с познават целью среди молод людей Европы, наиб кол-во путеш соверш англич в Итал и Швейц, попул туры к минер ист и на морск курорты, втор полов 19 – научн-техн прогресс, пароход, паровоз, повыш произв трудавыявление своб вротдых ср класса, Томас Кукродоначальник плановго туризма (1871 – первая масс поездка по жд, 1852 – откр 1 ТА), появл экск бюро в Европе.

Туризм в 20 ввозникн и развитие разных видов тр, разв жд путеш, изобр самолета (1903), станд услуги, приостановл разв туризма период 2ой мир войны, совершенст транспортудешев поездки, 50-60 создание инфраструктуры, рост числ туристов,  формир круизная инд, 60-автотуризм, стр-во дорог, ВТО, 27 сент, туризм из ср-ва роскоши стан необходим, именно в 20 в формир индустрия отдыха со своими инст, усл. Поэтому туризм в 20 в наз феноменом.разитие коммуникаций.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64471. Наукова, педагогічна та громадська діяльність професора А.Є. Зайкевича (друга половина ХІХ століття – 1931 р.) 200 KB
  Одним із важливих завдань історика науки і техніки є вивчення місця й ролі непересічної особи, вченого у вітчизняній історії, його впливу на розвиток наукової думки, формування нових перспективних напрямків досліджень, використання їх прикладних аспектів у виробництві.
64472. Удосконалення основних агротехнічних прийомів вирощування цукрових буряків сучасних гібридів у лівобережній частині Лісостепу України 219 KB
  На сьогодні потенційні біологічні можливості цукрових буряків сучасних гібридів реалізуються в середньому на 50-60 %. Значною мірою це пояснюється невідповідністю окремих агротехнічних прийомів і їх поєднання біологічним вимогам рослин.
64473. Розчини і бетони з добавками ПАР та електроліту форміату натрію 232.5 KB
  Продукт містить від 70 до 90 форміату натрію що дає підставу дослідити ФНТ в цементних розчинах та бетонах в якості електроліту в складі комплексних добавок. Продукт ФНТ і комплексні добавки на його основі у якості дисперсних водорозчинних...
64474. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 157 KB
  Вона є найбільш придатною для повноцінного розвитку особистості підготовки її до майбутньої трудової діяльності оскільки дозволяє спрямувати навчання на особистість її потреби та інтереси.
64475. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФРИКЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 209.5 KB
  Прогресивним напрямком у машинобудуванні є застосування технологічних методів поверхневої обробки та зміцнення робочих поверхонь деталей машин з використанням висококонцентрованих джерел енергії зокрема...
64476. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ НАДТВЕРДИХ КОМПОЗИТІВ В СИСТЕМІ КУБІЧНИЙ НІТРИД БОРУ – ДИБОРИД ТИТАНУ – АЛЮМІНІЙ В УМОВАХ ВИСОКОГО ТИСКУ 798.14 KB
  Міжнародний стандарт специфікації і застосування твердих інструментальних матеріалів ISO513:2001 ставить вимоги до PCBN в залежності від конкретних операцій і конкретних класів оброблюваних матеріалів.
64477. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РУХОВОЇ ПАМ’ЯТІ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 295.5 KB
  У царині музичної освіти особливо важливими постають питання вдосконалення виконавсько-інструментальної підготовки майбутніх фахівців одним із провідних компонентів якої виступає рухова пам’ять.
64478. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЄДНОСТІ ФІЗИЧНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 216.5 KB
  Соціальні та економічні зміни, які відбуваються у сучасному українському суспільстві, потребують впровадження ефективних методів та засобів виховання, що, забезпечують комплексний розвиток фізичних здібностей і моральних якостей шкільної молоді.
64479. ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОСТИМУЛЮЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СТРЕСІВ У ПОРОСЯТ 281 KB
  Для поліпшення стану природної резистентності організму поросят-сисунів можна використовувати різні препарати у тому числі і виготовлені із природної сировини зокрема з тимусу...