27305

Паспортно-визовый контроль

Доклад

Маркетинг и реклама

Тур формальности – это проверка соблюдения туристами и субъектами тур деят порядка и правил устан гос органами при въезде в страну и выезде из страны Паспортновизовые формальности – это формальности связ с соблюд правил пересеч границ гос и пребыв на их терр. Правила въезда и выезда зависят от соглашений между госми и постоянно измен. Наиболее полную и достоверную инф можно получить в консульских учрежд МИД РФ посольствах госв. Контроль наличия виз или иных разреш на въезд лиц в ин госво явл обяз транспортной компании.

Украинкский

2013-08-19

29.5 KB

7 чел.

Паспортно-визовый контроль

Международное сотрудничество и деят разл международных орг в сфере туризма идет по пути упрощения формальностей.  Упрощение тур формальностей стало объектом целого ряда международных соглашений и договоров.

Тур формальностиэто проверка соблюдения туристами и субъектами тур деят порядка и правил, устан гос органами при въезде в страну и выезде из страны

Паспортно-визовые формальностиэто формальности, связ с соблюд правил пересеч границ гос и пребыв на их терр. Паспортный контроль. После прохожд тамож контроля пассажир попадает на паспортный контроль.

ФЗ «О порядке выезда и въезда в РФ» 1996. Правила въезда и выезда зависят от соглашений между гос-ми и постоянно измен. Наиболее полную и достоверную инф можно получить в консульских учрежд МИД РФ, посольствах гос-в.

Контроль наличия виз или иных разреш на въезд лиц в ин гос-во явл обяз транспортной компании. При выезде из РФ паспортный контроль проверяет только право пребыв на тер РФ и не контрол право гражданина на въезд в ин гос-во. Гражданин РФ не может быть лишен права на въезд в РФ. Несоблюдение правил и требований въезда в страну или правил транзита может привести к штрафным санкциям.

Ин граждане обязаны при въезде/выезде из РФ предъявить действ докум удостовер их личность, и визу РФ. Всем ин гражданам (кроме граждан СНГ, искл Грузию и Туркмению) для въезда в РФ требуется рос виза. Для получения рос визы необходимо офиц приглашение из МИД или уполномоч тур, коммерч фирмы.

Несоверш гражданин РФвыезжает из РФ с родителем, усыновителем, опекуном, попечителем или с нотариально оформл согласием названных лиц.

Тур виза- докум: загранпаспорт, заполн и подпис анкета, соотв фото, сведения о работе/доходе/сбережениях/ отпуске заявителя, копия рос паспорта всех страниц, подтверждение брони отеля, проездной документ, полис медицинского страхования


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25207. Cубстанційна концепція моральних добра і зла 35 KB
  Добро і зло в цих системах мають субстанційну природу це два самостоятельних рівноправних початка світу. Боротьба цих двох початків визначає розвиток світу. Добро і зло в данному випадку онтологізуються це надлюдські сили які складають дуальну основу світу. Абсолютне Благо верховний принцип існування нерухомого світу ідей і матерія як косное неструктурированное начало составляют вместе рамки проявления добра и зла их онтологічна основа.
25208. Християнське обґрунтування моралі. Євангельська моральна доктрина 44 KB
  Підставою всього ранньохристиянського світогляду була абсолютна орієнтованість на Бога як джерела й ціль будьяких чел. Шлях до Бога є шлях порятунку через народження понад і фізичну смерть. є подоба Бога. образа Бога.
25209. Сучасний дискурс справедливості 25 KB
  Сучасний дискурс справедливості. Одною з найяскравіших робіт що зможе розкрити це питання є робота Роулза Теорія справедливості€. По суті теорія справедливості означає розрив з традицією. Головною засадою за Роулзом є інтуїтивне почуття справедливості.
25210. Життєвий світ в феноменологічній філософії 28.5 KB
  Життєвий світ в феноменологічній філософії Гуссерль Криза європейських наук та трансцендентальна феноменологія€ Життєвий світ€ як безпосередньо актуально існуюча сфера первинних засад знання як дійсних форм досвідного споглядання серед яких ми самі живемо відповідно до тілесного способу існування особистості. Життєвий світ як необхідна передумова будьякого досвіду трансцендентальна умова. Виходячи із перспективи життєвого світу Гуссерль критикує ідеалізацію об’єктивізму наук про природу які піддають забуттю життєвий світ...
25211. Основи метафізики звичаїв (моральності) 26.5 KB
  Основи метафізики звичаїв моральності Основи метафізики звичаїв 1785 – входить до циклу праць в яких Кант висвітлює основні положення своєї практичної філософії. Головна мета роботи – встановлення вищого принципу моральності. Шлях реалізації мети – потрійний перехід: від повсякденного моральнісного пізнання до філософського від популярної моральної філософії до метафізики моральності і від метафізики моральності до критики чистого практичного розуму. Обґрунтовання поняття метафізики моральності.
25212. Неоднорідність і роздвоєність свідомості: усідомлюване і позасвідоме 28 KB
  Неоднорідність і роздвоєність свідомості: усідомлюване і позасвідоме Формування ідеї неоднорідності психіки і наявності такого важливого її виміру як позасвідоме має тривалу історію. Свідоме Я і позасвідоме Воно Фройд пов’язує з фотографічним відбитком і негативом. Позасвідоме віддає свідомості частину свого внутрішнього змісту – тієї різноманітої інформації якою воно володіє. Проте далеко не все чим володіє позасвідоме може усвідомлюватися оскільки свідомості властиві агресивність консервативність які перешкоджають сприйняттю змісту...
25213. Гелен Систематика антропології 23.5 KB
  Людина є €œбіологічно недосконалою€ істотою оскільки їй не вистачає інстинктів. €œЛюдина – це істота визначена своїми недоліками€. Людина приречена до діяльної активності що реалізується в різних формах культури. Щоб вижити людина має пристосувати свою безпорадність собі ж на користь.
25214. Комунікативна філософія: методологічні засновки, основні поняття та дослідницькі перспективи 25.5 KB
  Комунікативна філософія: методологічні засновки основні поняття та дослідницькі перспективи Робота Теорії комунікативної дії€ Ю. Філософ виводить поняття комунікативної дії. Ціллю даного типу соціальної дії є вільна згода діячів для досягнення спільних цілей в певній ситуації. Вона відрізняється тим що може включати в себе координацію зусиль учасників дії спрямовану лише на те щоб примусити інших сприяти досягненню своєї цілі комунікативна дія передбачає досягнення взаєморозуміння між учасниками дії відносно всіх критеріїв...
25215. Дискурсивна легітимація політичного ладу в політичній філософії 25.5 KB
  Дві перспективи для прояснення смислу та функцій дискурсивної етики: 1. показує актуальність і спроможність дискурсивної етики – необхідність співвідповідальності всіх нас за наслідки нашої колективної діяльності. чи можуть відмінні одна від одної раціональні моралі права і політика бути обгруновані за допомогою дискурсивної етики. Автор намагається побудувати архітектоніку відношення дискурсивної етики права і політики.