27308

Правила предоставл гост услуг

Доклад

Маркетинг и реклама

Осн понятия: гостиница имущ комплекс для предоставл гост услуг потреб гражд имеющ намерения заказ исп услугу исполн оказ услуги потреб по договору. Исполн обязан довести до сведения фирм наим адрес и режим работы своевр предоставл инф об услугах порядке прожив правил пож безоп и польз быт приборами предоставл льгот категориям граждан заключить с потреб договор не вправе оказ доп услуги без согласия потреб цена номера и форма оплаты также устан исполн плата за прожив в гост устан в соотв с единым расч часом 12 ч при размещ до...

Украинкский

2013-08-19

28.5 KB

0 чел.

Правила предоставл гост услуг

В соотв с ФЗ «О защите прав потр» регулируют отношения в области предоставл гост услуг.

Осн понятия: гостиница (имущ комплекс для предоставл гост услуг), потреб (гражд имеющ намерения заказ исп услугу), исполн (оказ услуги потреб по договору).

Исполн обязан довести до сведения фирм наим, адрес и режим работы, своевр предоставл инф об услугах, порядке прожив, правил пож безоп и польз быт приборами, предоставл льгот категориям граждан, заключить с потреб договор, не вправе оказ доп услуги без согласия потреб, цена номера и форма оплаты также устан исполн, плата за прожив в гост устан в соотв с единым расч часом 12 ч (при размещ до 12 ч плата за прожив не взим, до 6 часов после расч часапочасовая оплата, от 6 до 12 чполовина суток, от 12-24 полные сут), исполн вправе изменить расч час.

Порядок предоставл услуг:  качество должно соотв усл договора, матер техн обеспеч госттребованиям присв категории. Исполн обязан без доп платы предоставлять след услуги: вызов скорой помощи, исп мед аптечки, доставка в номер корреспонд, побудка, предоставл кипятка, ниток, игл, одного комплекта посуды и столовых приборов. Исполн отвечает за сохранность вещей потреб. Потреб вправе расторгнуть договор в любое время, оплатив оказ услуги.

Требования потреб об уменьш цены, возмещ убытков в связи с недостатками оказ услуги подлежат удовл в теч 10 дн. За нарушение сроков удовл требований потреб исполн уплачивает за каждый час 3% суточной цены номера.

Исполн несет ответств за причиненный вред жизни, здоровью или имуществу потреб  при оказании услуг или нарушении прав потреб.

Контроль за соблюд наст правил осущ Фед службой по надхору в сфере защиты прав потреб


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57517. Внутрішня і зовнішня політика Павла Скоропадського 37.5 KB
  Внутрішня і зовнішня політика Павла Скоропадського. Як гетьман ставився до української національної справи 29 квітня 1918останній день правління УЦР і початок правління гетьманату Скоропадського. Саме так одним з факторів приходу Скоропадського до влади стала підтримка з боку окупаційних військ.
57518. Люблінська унія 66 KB
  Мета: визначити передумови обєднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в одну державу та наслідки, які мала ця подія для українських земель...
57519. Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII - на початку XVIII століття 57 KB
  Мазепи; звернути увагу учнів на намагання І. Мазепи в цих мовах зберегти українську державу не допустити розколу в українських землях; формувати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичні явища та події...
57520. Святая моя Киевская Русь 46.5 KB
  Цели урока: познакомить учащихся с событиями крещения Руси методами крещения. Как вы думаете о чем сегодня у нас пойдет речь Правильно Сегодня мы поговорим об очень важной дате...
57521. Знайомство з історією 52 KB
  Обладнання: зразки історичних джерел карта України портретні зображення видатних українських істориків. У 5 класі ви почали вивчати новий предмет Введення в історію України.
57522. Особливості розвитку культури України другої половини XVIII століття 80 KB
  Тема: Особливості розвитку культури України другої половини XVIII століття Навчальні цілі: охарактеризувати стан розвитку української культури XVIII століття; ознайомити учнів з основними культурними діячами вивченої епохи та їхніми здобутками; Розвивати в учнів уміння аналізувати та систематизувати матеріал робити висновок удосконалювати навички роботи з джерелами знань давати історичну характеристику діячам культури; Сприяти патріотичному вихованню учнів а також виховувати в них естетичні смаки та уподобання; Очікувані...
57523. Люблінська унія. Початок польського володарювання на українських землях 89.5 KB
  Мета: розкрити причини основні положення Люблінської унії зясувати політику Речі Посполитої щодо України її політичний устрій та державну систему; показати суттєву зміну становища українських земель...
57524. Політичний і соціально-економічний розвиток Галицького і Волинського князівств. Піднесення Галицького князівства за Володимира та Ярослава Осмомисла 86 KB
  Піднесення Галицького князівства за Володимира та Ярослава Осмомисла. Вчити учнів вмінню показувати на карті території князівств часів роздробленості Русі порівнюючи їх із територіями колишніх племінних союзів східних словян...
57525. Україна в період кризи радянської системи (1964-1985 рр.) 143.5 KB
  Навчальна: Продовжити формування хронологічної, просторової, логічної компетенцій в процесі узагальнення, систематизації та конкретизації подій, явищ та фактів з теми.