27410

Формирование регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников на уроках технологии

Доклад

Педагогика и дидактика

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности: целеполагание что известно и неизвестно; планирование определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения знаний его временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; коррекция; оценка; саморегуляция. Специфика технологии: ...

Русский

2013-08-19

31.5 KB

116 чел.

Формирование регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников на уроках технологии.

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности:

• целеполагание - что известно и неизвестно;

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;

• коррекция;

• оценка;

• саморегуляция.

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность, способствует формированию регулятивных  УУД путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».

Специфика технологии:

- предметно-преобразовательной деятельности - основа формирования системы УУД;

- моделирование и планирование (используют схемы, карты и модели);

- умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;

Цели технологии :

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей;

- развитие регулятивных действий;

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;

- развитие планирующей и регулирующей функции речи;

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности;

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;

- формирование мотивации успеха;

- ознакомление с правилами жизни людей в мире информации;

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением.

Преимущества «Технологии»:

1) возможностью совершать наглядно видимые преобразования

2) возможностью организации совместной продуктивной деятельности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3577. Закріплення букви і. Звуко-буквений аналіз слів. Читання речень 41.5 KB
  Закріплення букви «і». Звуко-буквений аналіз слів. Читання речень. Мета: Закріпити звукове значення букви «і», удосконалювати навички звуко-буквеного аналізу слів, вміння читати склади, слова з буквою «і». Продовжувати вчити складати та читати речен...
3578. Цей день без куріння. Виховний захід 138.5 KB
  Показати негативний вплив куріння на стан здоров’я підлітків; формувати активну життєву позицію учнів, допомагати підліткам зробити правильний вибір відносно тютюнокуріння. Перший етап – цілеспрямування (постановка мети і задач). Вчи...
3579. Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів 68 KB
  Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів Протягом останніх років психологічні служби області набули більш високого професійного рівня. Це пояснюється великою потребою знань про закономірності та особливості розвитку дітей, необхідністю орга...
3580. Психологічний аспект використання основних методів і прийомів тренування пам’яті, спостережливості, розумової активності 52.5 KB
  Психологічний аспект використання основних методів і прийомів тренування пам’яті, спостережливості, розумової активності Проведення заняття з учнями Мета: ознайомити учнів із поняттями «візуаліст», «аудіаліст» та «кінестетик», які визначають тр...
3581. У математиці своя мова – це формули 55.5 KB
  У математиці своя мова – це формули Мета: забезпечити творче застосування знань, умінь, навичок учнів у нестандартних умовах; розвивати логічне мислення, формувати самостійність, творчу активність, ініціативу, вміння швидко приймати рішення, ви...
3583. Здоровий спосіб життя. Методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 1.59 MB
  Здоров’я школярів багато в чому залежить від їхніх теоретичних знань і практичних навичок, які сприяють збереженню здоров’я. Найбільш серйозні соціальні проблеми й проблеми охорони здоров’я, поширені в наш час, багато в чому виз...
3584. Механічні коливання і хвилі 17.83 KB
  Механічні коливання і хвилі Мета уроку: повторити, узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Механічні коливання і хвилі», розвивати вміння творчо мислити, вчити цінувати думку та працю інших, виховувати етику та культуру спілкування. Тип...
3585. Електричний струм в електролітах. Застосування електролізу 39.45 KB
  Електричний струм в електролітах. Застосування електролізу Мета: дати учням уявлення про електроліз як окисно-відновний процес: розвивати вміння спостерігати, аналізувати фізичні й хімічні явища, робити висновки; закріпити поняття «електролітична ди...