27410

Формирование регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников на уроках технологии

Доклад

Педагогика и дидактика

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности: целеполагание что известно и неизвестно; планирование определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения знаний его временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; коррекция; оценка; саморегуляция. Специфика технологии: ...

Русский

2013-08-19

31.5 KB

116 чел.

Формирование регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников на уроках технологии.

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности:

• целеполагание - что известно и неизвестно;

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;

• коррекция;

• оценка;

• саморегуляция.

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность, способствует формированию регулятивных  УУД путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».

Специфика технологии:

- предметно-преобразовательной деятельности - основа формирования системы УУД;

- моделирование и планирование (используют схемы, карты и модели);

- умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;

Цели технологии :

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей;

- развитие регулятивных действий;

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;

- развитие планирующей и регулирующей функции речи;

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности;

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;

- формирование мотивации успеха;

- ознакомление с правилами жизни людей в мире информации;

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением.

Преимущества «Технологии»:

1) возможностью совершать наглядно видимые преобразования

2) возможностью организации совместной продуктивной деятельности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42865. Бесіда як метод навчання, її методичні особливості у вивченні дисципліни “Інформаційні технології” 63.89 KB
  Макаренка Курсова робота з дисципліни: Методика викладання спецдисциплін на тему: Бесіда як метод навчання її методичні особливості у вивченні дисципліни “Інформаційні технологіїâ€ Студента IV курсу 29 БП групи напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта...
42866. Розрахунок сучасного ПНЧ 119.07 KB
  Сучасні ПНЧ виконуються переважно на біполярних і польових транзисторах у дискретному або інтегральному виконанні, причому підсилювачі в мікровиконанні відрізняються від своїх дискретних аналогів, головним чином, конструктивно технологічними особливостями, схемні ж побудови принципових відмінностей не мають.
42869. Поняття гріха. Історія першого гріхопадіння 70.08 KB
  Бог є абсолютне благо і тому створений Ним світ теж був спочатку прекрасний і не було в ньому ніякого зла. Однак справжня досконалість можлива тільки при уподібненні Богу який і є мірою і вершиною всякої досконалості. Оскільки ж Богу властиві премудрість свобода і любов любов власне і буває тільки вільною то найдосконалішим з усіх створених Ним істот була людина єдина істота що володіє розумом вільною волею і здатністю любити не враховуючи ангелів але про них як і про бісів я тут говорити не буду. Не вдаючись у...
42870. Современные методы сбора видеоинформации 1.49 MB
  Пункты сбора видеоинформации. Мобильные пункты сбора видеоинформации. В первую очередь это касается одного из самых неудобных для передачи по радиоканалам вида информации – цифровой видеоинформации необходимость передачи которой возникает при решении задач видеорепортажа видеонаблюдения и т.
42871. Основи риторики. Античність 186 KB
  У школі ви вивчали людину з різних сторін. В анатомії ви дізналися про особливості будови людського тіла, походження людини, як виду; історія розглядала окремі персоналії, народи, їх дії і відносини один з одним на протязі століть; фізика ж допомогла вам розкрити поняття тяжіння, часу, маси, руху, не тільки по відношенню до предметів а й звичайно ж до людини; а на першому курсі ви вивчали психологію, яка прагне розкрити душу, дослідити свідомість саме людини, а не якоїсь іншої істоти. І який же висновок зі всього цього випливає, як видумаєте?
42872. Спектральний аналіз електричного кола 224.84 KB
  Спектральний аналіз вхідного періодичного сигналу. Розрахунок і побудова спектральних діаграм амрлітуд та фаз періодичного сигналу. Кожен із цих методів визначає реакцію електричного кола на вхідний вплив певного електричного сигналу.При такому методі аналізується зміна спектру сигналу.
42873. Сучасні тенденції транспортно-географічного положення України 303.5 KB
  Аналіз взаємного розташування географічних обєктів, дослідження множин місцеположень зумовили появу важливого й базового поняття географічного положення. Його найбільш глибоку теоретичну розробку під назвою економіко-географічне положення (ЕГП) здійснив свого часу М.Баранський. За його визначенням