27429

Методика обучения как педагогическая наука. Предмет методики. Современное понимание содержания и структуры образования. Специфика художественного образования и обучения искусству

Шпаргалка

Педагогика и дидактика

Современное понимание содержания и структуры образования. Специфика художественного образования и обучения искусству. Содержание образования – это социальный опыт деятельности. В содержание образования входит 4 компонента: знания; умения навыки; опыт эмоциональноценностных отношений; опыт творческой деятельности.

Русский

2013-08-19

30 KB

31 чел.

Билет №2. Методика обучения как педагогическая наука. Предмет методики. Современное понимание содержания и структуры образования. Специфика художественного образования и обучения искусству.

мето́дика(гр. methodike)

1) совокупность методов, приемов целесообразного проведения какой-л. работы;

2) отрасль педагогической науки, исследующая закономерности обучения определенному учебному предмету (м. языка, м. арифметики в т. д.).     

Содержание образования – это социальный опыт деятельности. В содержание образования входит 4 компонента: знания; умения, навыки; опыт  эмоционально-ценностных отношений; опыт творческой деятельности.  Функции учителя в общеобразовательной школе: передать ту часть опыта человечества, которую ему поручено передать обществу. Органическое единство 4х компонентов, избавьте общество 1 из компонентов и общество перестанет существовать (Лернер). Социальное образование – это педагогически адаптированная система знаний, способов деятельности, опыта творческой деятельности, эмоциональное образоват. Отношение, усвоение которых обеспечивает молодого поколения сохранять, развивать социальную культуру. Программа Неменского6 приоритетные задачи художественного образования в школе является духовно-нравственное развитие ребенка, то есть формирование у него качеств, отвечающих преуставлении о истинах человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Роль программы состоит также воспитание гражданственности и патриотизма. Главная цель художественного образования - формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение культурным национальным наследием. Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе достигает этой цели с помощью специальных средств - содержания, форм и методов обучения, соответствующих содержанию и формам самого искусства. В содержание предмета входят эстетическое восприятие действительности и искусства, художественная практическая деятельность учащихся.  

     Содержание уроков изобразительного искусства предусматривает два вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник).Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала.        


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2045. Призначення санітарно-технічної та інженерно-технічної служб 38.03 KB
  Основним призначенням санітарно-технічної та інженерно-технічної служб підприємства готельного господарства є створення та підтримка умов для безперервного функціонування будівель та обладнання готельного підприємства, своєчасне проведення всіх видів ремонту та профілактичних заходів з метою запобігання збоїв у роботі всіх служб підприємства.
2046. Вимоги до коридорів, холів, їх оформлення 25.76 KB
  Основною вимогою до коридорів є відсутність будь-яких меблів і денне та штучне освітлення, що сприяє швидкому орієнтуванню у них споживачів готельних послуг.
2047. Кондиціонування. Ліфти 24.33 KB
  Вентиляція приміщень (провітрювання) є природною і функціонує за рахунок проникнення в приміщення повітря через відкриті вікна, кватирки, щілини в конструкціях будинків і щілі будівельних матеріалів.
2048. Утримання та прибирання прилеглої території 16.56 KB
  Для здійснення контролю санітарно-екологічного стану навколишньої території за конкретним підприємством готельного господарства закріплюється певна площа.
2049. Основні прибиральні роботи в зимовий період 16.34 KB
  Щоденно прибирають бруд, сніг з доріжок, бордюрів, тротуарів і під'їзних автошляхів. Садівники прочищають доріжки у парках. У цей період необхідно періодично перевіряти стан багатолітніх насаджень.
2050. Основні прибиральні роботи навесні 16.41 KB
  Навесні прибирають сміття, що залишилось після остаточного танення снігу, проводять дрібний ремонт шляхів, тротуарів і доріжок. Особливої уваги потребують каналізаційні колодязі та місця з талою водою під час розтавання снігу.
2051. Основні прибиральні роботи в літній період 16.41 KB
  На початку літа клумби очищають від відцвілих рослин та прикрашають літніми сортами. Декоративні кущі періодично розчищають, підтримуючи задану форму.
2052. Основні прибиральні роботи в осінній період 16.45 KB
  Восени, крім щоденних прибиральних робіт, проводять підготовку до зимового періоду, прибирають осіннє листя, перекопують клумби, вдобрюють ґрунт.
2053. Прибиральні роботи 23.14 KB
  Висококваліфікований професійно підготовлений персонал, повноцінний інвентар, сучасні прибиральні матеріали, сучасні види прибиральних машин і механізмів. Важливим є правильний розподіл часу, що витрачається на прибиральні роботи.