27429

Методика обучения как педагогическая наука. Предмет методики. Современное понимание содержания и структуры образования. Специфика художественного образования и обучения искусству

Шпаргалка

Педагогика и дидактика

Современное понимание содержания и структуры образования. Специфика художественного образования и обучения искусству. Содержание образования это социальный опыт деятельности. В содержание образования входит 4 компонента: знания; умения навыки; опыт эмоциональноценностных отношений; опыт творческой деятельности.

Русский

2013-08-19

30 KB

32 чел.

Билет №2. Методика обучения как педагогическая наука. Предмет методики. Современное понимание содержания и структуры образования. Специфика художественного образования и обучения искусству.

мето́дика(гр. methodike)

1) совокупность методов, приемов целесообразного проведения какой-л. работы;

2) отрасль педагогической науки, исследующая закономерности обучения определенному учебному предмету (м. языка, м. арифметики в т. д.).     

Содержание образования – это социальный опыт деятельности. В содержание образования входит 4 компонента: знания; умения, навыки; опыт  эмоционально-ценностных отношений; опыт творческой деятельности.  Функции учителя в общеобразовательной школе: передать ту часть опыта человечества, которую ему поручено передать обществу. Органическое единство 4х компонентов, избавьте общество 1 из компонентов и общество перестанет существовать (Лернер). Социальное образование – это педагогически адаптированная система знаний, способов деятельности, опыта творческой деятельности, эмоциональное образоват. Отношение, усвоение которых обеспечивает молодого поколения сохранять, развивать социальную культуру. Программа Неменского6 приоритетные задачи художественного образования в школе является духовно-нравственное развитие ребенка, то есть формирование у него качеств, отвечающих преуставлении о истинах человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Роль программы состоит также воспитание гражданственности и патриотизма. Главная цель художественного образования - формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение культурным национальным наследием. Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе достигает этой цели с помощью специальных средств - содержания, форм и методов обучения, соответствующих содержанию и формам самого искусства. В содержание предмета входят эстетическое восприятие действительности и искусства, художественная практическая деятельность учащихся.  

     Содержание уроков изобразительного искусства предусматривает два вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник).Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала.        


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15063. Қазақ фольклорының тарихы және оның зерттелуі 57.5 KB
  Қазақ фольклорының тарихы және оның зерттелуі Қазақ фольклорының тарихы деген ұғым мен зерттеу дәл өз мағынасында осы уақытқа дейін арнайы түрде күн мәселесіне қойылған емес. Оның бірнеше себебі болды. Біріншіден ғылымда фольклорды жеке көркем жүйесі бар көп өзін...
15064. Қазақтың батырлар жыры туралы 46.5 KB
  Ерлер мен пірлер: Төрт батырға тағы бір үңілгенде Күні кешеге дейін кезкелген дерлік қазақ азаматы баласының батыр болғанын қалап тілеп келді. Тіпті Кеңестің тұсында да балам өскенде бай болсыншы деген атаана некенсаяқ болған шығар. Әрине ешкім ұлқызының мұқ...
15065. Қайта өрлеу дәуіріндегі итальян әдебиеті 42.5 KB
  Қайта өрлеу дәуіріндегі итальян әдебиеті Данте Данте Алигьери май 1265. Флоренция 14.9.1321. Ровенна итальян ақыны. Дворян әулетінен шыққан. Жасынан теологиямен философиямен астрономиямен орта ғ
15066. Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай 18.9 KB
  Қараша желтоқсан мен сол бірекі ай Композициялық кеш 58сыныптар аралығында 1жүргізуші: Тақырыбы: Қараша желтоқсан мен сол бірекі ай Мақсаттары: Оқушыларға табиғаттың құдіреттілігін таныта отырып жыл мезгілдерінің әсемдігін сезіне бағалай білуге баул...
15067. Қобланды батыр жыры 77 KB
  Қаһармандық рух қайта түледі Қобланды батыр жыры Немістің әйгілі ғалымы Альфред Вебер былай деп жазады: Орталық Азиядан шыққан көшпелі халықтардың Қытай Үндістан және батыс елдеріне басакөктеп жетуі ежелгі дүниенің осынау ұлы мәдениеттері көшпелілерден жы...
15068. Қобыланды батыр жыры 44 KB
  ҚОБЫЛАНДЫ БАТЫР Мұхтар Әуезов Қазақ халқының эпосында батырлар жыры ең бір мол сала. Бұл дастандар көбінесе сонау бір бағы заманда Орта Азияны Қырым мен Еділ бойын жайлаған көшпелі тайпалар бастан кешірген нақтылы тарихи оқиғалардың поэтикалық көрінісі болып
15069. Қозы Көрпеш - Баян сұлу жырындағы Баян образының жасалуы 53.5 KB
  ӘОК 894.342 ҚОЗЫ КӨРПЕШБАЯН СҰЛУ ЖЫРЫНДАҒЫ БАЯН ОБРАЗЫНЫҢ ЖАСАЛУЫ А. Көбетаева Бауыржан Момышұлы атындағы № 45 қазақ классикалық гимназиясы Тараз қ. Қозы КөрпешБаян Сұлу жырының тарихымыздың қай дәуірінде пайда болғандығы жөнінде ғалымдар
15070. Құтты білік ескерткішінің тарихи танымының қалыптасуының көркем-идеялық әсері 50 KB
  ҚҰТТЫ БІЛІК ЕСКЕРТКІШІНІҢ ТАРИХЫ ТАНЫМЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ КӨРКЕМИДЕЯЛЫҚ ӘСЕРІ Ж.Абеуова Б.Х.Тажибаев Керімбай атындағы №12 мектепресурстық орталығыТараз қ. Ежелгі Түркістанның батысы мен шығысында бірдей ІХ ғасырдан бастапақ ықпалды іргелі елдік құрған Қа...
15071. Қыз Жібек жырындағы салт-дәстүрлер 91 KB
  Қыз Жібек жырын меңгерте отырып, мазмұнына талдау жасату, жырдағы кедесетін салт-дәстүрлер,олардың қазақ халқының тұрмыс-тіршілігіндегі, бала тәрбиесіндегі орны туралы білім қалыптастыру.