27444

К какому виду юридических фактов отнести смерть гражданина в результате несчастного случая

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Юридические факты это конкретные жизненные обстоятельства с которыми норма права связывает возникновение изменение и прекращение правоотношений. Виды ЮФ: 1 По последствиям: правообразующие влекут возникновение правоотношений; правоизменяющие влекут изменение правоотношений; правопрекращающие влекут прекращение правоотношений. 2 По форме проявления: положительные обстоятельства требующие их наличия для возникновения правоотношений; отрицательные обстоятельства требующие их отсутствия для возникновения правоотношений.

Русский

2013-08-19

25.5 KB

8 чел.

К какому виду юридических фактов отнести

смерть гражданина в результате несчастного случая (абсолютное событие), вступление в брак (действие, выраженное юр. актом).

Юридические факты - это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми норма права связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений.

Виды ЮФ:

1) По последствиям:

- правообразующие (влекут возникновение правоотношений);

- правоизменяющие (влекут изменение правоотношений);

- правопрекращающие (влекут прекращение правоотношений).

2) По форме проявления:

- положительные (обстоятельства, требующие их наличия для возникновения правоотношений);

- отрицательные (обстоятельства, требующие их отсутствия для возникновения правоотношений).

3) По связи с волей субъекта:

- События - возникают независимо от воли людей. События в свою очередь подразделяются на абсолютные и относительные. К первым относятся природные явления, которым придается юридическое значение в силу того, что они оказывают определенное воздействие на общественные отношения (стихийные бедствия). Вторые напрямую не связаны с волей субъектов правоотношения, но связаны с волей третьих лиц (поджег дома, вследствие которого возникают страховые отношения);

- Действия - возникают по воле лиц, коллективных или индивидуальных субъектов права.

1) События по повторяемости бывают уникальными (цунами) и периодическими (дожди).

2) Действия подразделяются на:

- правомерные (юридические акты – это действия, совершенные с целью породить юридические последствия (назначение на должность); юридические поступки – действия, совершенные без намерения породить юридические последствия, они возникают в силу закона. К таким поступкам относятся создание литературного произведения, сам факт признания долга. Например, когда писатель создает роман, он меньше всего думает о возникновении, в связи с появлением романа, его авторских прав на это произведение. Скорее всего, воля автора не направлена непосредственно на получение авторских прав, и в данном случае важен сам факт создания литературного произведения);

- неправомерные (правонарушения и казусы – объективно противоправные действия).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64392. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ ЗА МІНІМІЗАЦІЇ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І БІОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА 363 KB
  Інтенсивне використання ґрунтового покриву особливо чорноземів супроводжується зниженням запасів гумусу погіршенням воднофізичних фізикохімічних і біологічних властивостей ґрунту що негативно позначається на продуктивності сільськогосподарських культур.
64393. ДИФРАКЦІЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДИПОЛЯ НА ЕКРАНАХ СКЛАДНОЇ ФОРМИ 564.5 KB
  Для забезпечення спрямованого випромінювання в метровому дециметровому й сантиметровому діапазонах електромагнітних хвиль ЕМХ застосовують ВС у вигляді дротової антени з металевими плоскими прямокутними й кутковими екранами різної конфігурації розміри...
64394. РОЗТАШУВАННЯ ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 335.5 KB
  У транспортному обслуговуванні населення найкрупніших міст домінуюче положення займає (і буде займати на віддалену перспективу) міський пасажирський транспорт (МПТ). Функціонування сучасного міста неможливо уявити без розвиненої системи міського пасажирського транспорту...
64395. ВПЛИВ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ Й УДОБРЕННЯ НА РОДЮЧІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ ЗВИЧАЙНОГО ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СІВОЗМІНИ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ 320.5 KB
  Одним з таких напрямів є вдосконалення технологічних процесів зокрема шляхом опрацювання енергозберігаючих грунтозахисних систем обробітку ґрунту ощадливого залучення в біологічний кругообіг біогенних елементів промислового походження...
64396. АСОЦІАТИВНІ ІНВАЗІЇ СВИНЕЙ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ І СТЕПУ УКРАЇНИ 475.57 KB
  Повідомлення у вітчизняній та зарубіжній літературі вказують на те що найбільшого поширення зпоміж паразитарних захворювань свиней набули шлунковокишкові нематодози аскароз трихуроз езофагостомоз кишкові протозоози еймеріози ізоспороз...
64397. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНОЮ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 324 KB
  Це обумовлено неспецифічністю симптомів ураження ПЗ відсутністю простих достовірних діагностичних методів що дозволяють виявляти такі ураження складністю комплексної терапії цих хворих.
64398. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УДОСКОНАЛЕННІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА В ОПТИМІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 464 KB
  На сьогоднішній день оцінка стану органів та тканин порожнини рота що досліджуються досить часто носить суб’єктивний характер та значною мірою залежить від досвіду знань і професійних особливостей лікаря-стоматолога.
64399. Керамограніт на основі кварц-польовошпатової сировини Приазовського кристалічного масиву 248.5 KB
  Метою дисертаційної роботи є розробка складів мас і опрацювання технології керамограніту на основі системного визначення вітчизняної кварцпольовошпатової сировини Приазовського кристалічного масиву.
64400. Аеродинамічне удосконалення лопаткових апаратів турбомашин на основі обернених задач 4.57 MB
  Метою дисертаційної роботи є розроблення методу розв'язування прямої та оберненої задач розрахунку тривимірної течії на довільній вісесиметричній поверхні течії у міжлопаткових каналах решіток турбомашин що ураховує...