27449

Каков порядок принятия, опубликования и вступления в силу федеральных законов

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Порядок принятия федеральных законов определяется Конституцией Российской Федерацией и регламентами палат Федерального собрания. Федеральные законы принимаются Государственной Думой большинством голосов от общего числа депутатов. После этого закон должен быть одобрен Советом Федерации также большинством голосов от общего числа его членов.

Русский

2013-08-19

24 KB

21 чел.

Каков порядок принятия, опубликования и вступления в силу федеральных законов?

Федера́льный за́кон — федеральный законодательный акт РФ, принимаемый в соответствии с Конституцией РФ по предметам ведения РФ и по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов. Порядок принятия федеральных законов определяется Конституцией Российской Федерацией и регламентами палат Федерального собрания.

Федеральные законы принимаются Государственной Думой большинством голосов от общего числа депутатов.

После этого закон должен быть одобрен Советом Федерации — также большинством голосов от общего числа его членов. В случае, если Совет Федерации отклоняет закон, Государственная Дума может повторно принять его двумя третями голосов.

После одобрения Советом Федерации или после преодоления Государственной Думой отрицательной позиции Совета Федерации закон поступает на подпись Президенту России. Если Президент подписывает закон, он считается окончательно принятым, подлежит официальному опубликованию в течение 7 дней и вступает в силу одновременно на всей территории РФ по истечению 10 дней после их официального опубликования либо с даты, указанной в самом законе. Президент, однако, вправе отклонить закон (см. право вето) и вернуть его на рассмотрение палат Федерального Собрания. Вето Президента может быть преодолено двумя третями голосов в каждой из палат.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80086. Лариса Письменна «Чарівна гостя» 36 KB
  Мета. Продовжити знайомити учнів із художніми творами, у яких зображується зима; звернути увагу учнів на образні слова і вислови, вжити у творі Л.Письменної «Чарівна гостя»; удосконалювати навички читання, розвивати усне мовлення учнів. Обладнання. малюнки, ілюстрації...
80087. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗВУКІВ «Ц» - «С» 51.5 KB
  Вчити дітей розрізняти звуки «Ц» - «С» в усному і писемному мовленні. Розвивати фонематичні процеси, пам’ять, монологічне мовлення. Закріпляти навик правильної звуковимови; шкільні знання і уміння. Таблиці, картки з малюнками, картки із завданням, додаткова література.
80088. Добро спішіть творити, люди... 58 KB
  Виховати у дітей людяність, гуманізм у стосунках, доброзичливість, повагу до людей, великодушність, скромність та самопожертву. Навчити оволодівати мистецтвом спілкування та навичками взаємодопомоги, пробуджувати у дітей щирий інтерес до всього корисного, морального; бажання назавжди зберегти людську гідність.
80089. Спостереження за вимовою слів з ненаголошеними (е), (и). Правило написання слів з цими звуками 59.5 KB
  Ознайомити учнів з вимовою слів із звуками е и в ненаголошених складах; вчити перевіряти наголоси написання слів з ненаголошеними е и знаходити перевірне слово шляхом зміни форми слова або підбором спільнокореневого слова розвивати мовленнєві здібності учнів лексичний запас вміння аналізувати...
80090. Людина без книги, як криниця без води 44.5 KB
  Удосконалювати вміння правильного свідомого читання; складати план і переказувати за ним текст; знаходити і пояснювати образні вислови; розвивати мовлення та вміння правильно інтонувати речення; виховувати допитливість інтерес до книжки; бережне ставлення до неї.
80091. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду 45.21 KB
  Мета: Вчити учнів утворювати форми давального і місцевого відмінків прикметників жіночого роду в однині розрізняти їх правильно писати й вимовляти ці форми; закріплювати навички визначати відмінок прикметників; розвивати мовленнєві вміння дітей навички каліграфічного письма...
80092. Места посещения. На улице. Как пройти? Правила безопасности дорожного движения 36.5 KB
  Цели: повторить и обобщить усвоение лексического грамматического материала; учить использовать свои знания в создаваемых парасредах Развивать навыки презинтаций своего проекта; Воспитывать положительное отношение к изучению английского языка.
80093. PROFESSIONS IN OUR LIFE 70.5 KB
  We have known some new professions from this tongue – twister. You have already known a lot of professions. Look, I have some letters from different people. I want to read these letters, and you’ll say what these people are.