27454

Взаимодействие государства и права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Модели соотношения государства и права: 1. право верховенствует над государством либеральнодемократическое государство теория правового государства 3. государство создает право но в своей деятельности им связано реалистическая модель: соотношения права и государства: единство права и государства.

Русский

2013-08-19

28.5 KB

39 чел.

Взаимодействие государства и права.

Государство – это политико-территориальная суверенная организация публичной власти общества, взимающая с населения налоги, издающая законы и обеспечивающая их реализацию.

Право – это система нормативных установок, опирающаяся на идеи человеческой справедливости и свободы, выраженная главным образов в законодательстве и регулирующая общественные отношения.

Модели соотношения государства и права:

1. государство стоит над правом и им не связано (тоталитарная модель)

2. право верховенствует над государством (либерально-демократическое государство, теория правового государства)

3. государство создает право, но в своей деятельности им связано (реалистическая модель): соотношения права и государства:

- единство права и государства. В основе их возникновения лежат одни причины. Они являются объективно необходимыми социальными явлениями (однажды возникнув, они будут существовать всегда). Общая цель – упорядочить общественные отношения, внести стабильность в жизнь общества.

- влияние государства на право. Государство создает право, поддерживает гармоничность правовой системы, дает официальное толкование норм права, реализует нормы права в форме правоприменения, обеспечивает охрану права

- воздействие права на государство. Право констатирует существование и деятельность государства; законодательно закрепляет структуру государства, его механизм, форму принципы и пределы деятельности, компетенцию государственных органов и должностных лиц. Является средством осуществления функций и задач государства. Закрепляет и регулирует правовой статус личности в государстве, пределы государственного вмешательства в личную жизнь граждан


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40423. Французький абсолютизм 130.96 KB
  Він обіймав цю посаду 18 років продовжуючи політику Рішельє спрямовану на зміцнення Франції та посилення королівської влади. було скасовано кальвінізм заборонено а сотні тисяч гугенотів мусили виїхати з Франції. Зовнішня політика Франції в роки правління Людовіка XIV була відображенням його прагнень до особистої слави та бажання стати арбітром у європейських справах. за загарбання Голландії закінчилася для Франції поразкою.
40424. Північноамериканські колонії у кінці 17-середині 18 ст. 72.33 KB
  Посланник у Парижі де сприяв зміцненню міжнародного становища США. за яким Великобританія визнала США суверенною державою. Франкліна обирають президентом Законодавчих зборів штату Пенсільванія а двома роками пізніше він стає депутатом Конституційного конвенту по виробленню Конституції США 1787 р. Був губернатором штату Верджінія посланником США у Франції державним секретарем в уряді 1го Американського президента Дж.
40425. Австрійська імперія у 2й половині 17 - 18ст. 70.15 KB
  Чехії та частини Угорщини були найбільшою державою серед багатьох князівств Священної Римської імперії. Селянські заворушення виступи в різних частинах імперії в XVIIXVIII ст. австрійська частина імперії продовжувала залишатися аграрною. Переважання селянських господарств відміна особистої залежності селян слабкість поміщицького землеволодіння створили тут сприятливіші передумови для капіталістичної еволюції в селі ніж в решті всіх земель імперії.
40426. Вестфальський мир, його наслідки (вестфальська система) 104.58 KB
  Такі значні територіальні здобутки Бранденбургу неспіврозмірні з внеском у перемогу пояснюються прагненням Франції створити на майбутнє противагу Швеції. питання по Франції про Людовіка 14 61. Італійські території переходили до Франції а ерцгерцог залишав за собою всі інші володіння Іспанської імперії. Карл ІІ піддаючись тиску Австрії та Франції пішов на зустріч останній оскільки і французи і іспанці були католиками.