27461

Гражданское общество: понятие, структура, характер и формы его взаимодействия с государственно-правовыми институтами

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Госво управляет обществом служит формой его организации. общество способное противостоять госву контролировать его и заставить служить обществу. Это общество которое может сформировать правовое госво.

Русский

2013-08-19

29.5 KB

17 чел.

Гражданское общество: понятие, структура, характер и формы его взаимодействия с государственно-правовыми институтами.

Гражданское общество – это совокупность нравственных, религиозных, национальных, социально-экономических отношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы индивидов и их групп.

Гос-во управляет обществом, служит формой его организации.

Гражданским явл. общество – способное противостоять гос-ву, контролировать его и заставить служить обществу. Это общество, которое может сформировать правовое гос-во.

Признаки гр. общества:

- наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина;

- высокий уровень самоуправления;

- наличие конкуренции в различных сферах;

- свободно формирующееся общественное мнение и плюрализм;

- всеобщая информированность и прежде всего реальное осуществление права человека на информацию;

- жизнедеятельность базируется на принципе координации, а не субординации;

- экономическая свобода и разнообразие форм собственности;

- легитимность и демократический хар-р власти;

- наличие правового гос-ва;

- сильная социальная политика гос-ва, обеспечивающая достойный уровень жизни людей и др.

Структура — это внутреннее строение общества, отражающее многообразие и взаимодействие его составляющих, обеспечивающее целостность и динамизм развития.

Составляющими частями структуры выступают различные общности и объединения людей и устойчивые отношения между ними. Например:

1) личность; 2) семья; 3) школа; 4) церковь; 5) собственность и предпринимательство; 6) социальные группы, слои, классы; 7) частная жизнь граждан и ее гарантии; 8) институты демократии; 9) общественные объединения, политические партии и движения; 10) независимое правосудие; 11) система воспитания и образования; 12) свободные СМИ; 13) негосударственные социально-демократические отношения и др.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15497. Андрусівське сепаратне перемир’я 1667 22.75 KB
  Андрусівське сепаратне перемиря 1667 Андрусівський сепаратний договір Андрусівський мир угода між Московським царством і Польщею за спиною України про припинення війни підписана 30 січня 1667 року в селі Андрусове під Смоленськом терміном на 135 років. Угода стала заве
15498. Античні міста Північного Причорномор'я 14.88 KB
  Античні міста Північного Причорноморя Грецькі міста й селища виникли в Причорноморї під час Великої грецької колонізації у VIII VI ст. до н. е. Причини виникнення колоній полягали в перенаселенні Греції нестачі земель придатних для хліборобства пошуках джерел сировини...
15499. Антропогенез 13.81 KB
  Кістки найдавніших у Європі людських істот знайдені у Вертешселеш Угорщина та Гейдельберзі Німеччина належали пітекантропам. Приблизно в цей самий час можливо трохи пізніше пращури людини зявляються на теренах України. Як відомо в усі історичні епохи Північ Євразі
15500. Українсько-московський договір. Березневі статті 1654 року – історико-юридична та історична оцінка 19.79 KB
  Українськомосковський договір. Березневі статті 1654 року історикоюридична та історична оцінка Схожі матеріали УкраїнськоМосковська угода 1654 р УкраїнськоМосковський договір 1654 р Козацька делегація привезл...
15501. Давні літописи про походження Київської Русі 26.64 KB
  Давні літописи про походження Київської Русі Найдавніший руський літопис Повість минулих літ заснування державності на східнословянських теренах приписує норманам варягам яких звали русь. Запросили їх княжити і володіти ними племена чудь словени кривичі...
15502. Військово-територіальний устрій реєстрового козацтва 15.84 KB
  Характерною рисою заселення території України у XV ст. було те що основна маса людності мешкала на здавна обжитих землях Київщині Галичині Волині Поліссі та Поділлі. А південні землі Середня Наддніпрянщина Запоріжжя мали значні природні багатства але були незаселе
15503. Гадяцький трактат 30.09 KB
  Га́дяцький до́говір також трапляється застаріле іменування Гадяцькі статті; пол. ugoda hadziacka угода укладена 16 вересня 1658 року під містом Гадяч з ініціативи гетьмана Івана Виговського між Річчю Посполитою і Гетьманщиною що передбачала входження останньої до складу Р...
15504. Гетьман Іван Мазепа 15.69 KB
  І. Мазепа увійшов у політичне життя України в тяжку для неї годину. Яскравим свідченням цього є укладення ним з Росією Коломацьких Статей 1687 р.. Вони значно обмежували і навіть де в чому ліквідовували самостійну економічну соціальну та зовнішню політику Гетьманщини....
15505. Гетьман Петро Дорошенко 14.78 KB
  Петро Дорошенко обраний гетьманом 1665 р. був яскравим представником національнопатріотичних сил котрі намагалися зупинити руйнівні тенденції в суспільстві обєднати українські землі в єдину соборну державу. Його діяльність розпочиналася в дуже несприятливій внутр...