27461

Гражданское общество: понятие, структура, характер и формы его взаимодействия с государственно-правовыми институтами

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Госво управляет обществом служит формой его организации. общество – способное противостоять госву контролировать его и заставить служить обществу. Это общество которое может сформировать правовое госво.

Русский

2013-08-19

29.5 KB

17 чел.

Гражданское общество: понятие, структура, характер и формы его взаимодействия с государственно-правовыми институтами.

Гражданское общество – это совокупность нравственных, религиозных, национальных, социально-экономических отношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы индивидов и их групп.

Гос-во управляет обществом, служит формой его организации.

Гражданским явл. общество – способное противостоять гос-ву, контролировать его и заставить служить обществу. Это общество, которое может сформировать правовое гос-во.

Признаки гр. общества:

- наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина;

- высокий уровень самоуправления;

- наличие конкуренции в различных сферах;

- свободно формирующееся общественное мнение и плюрализм;

- всеобщая информированность и прежде всего реальное осуществление права человека на информацию;

- жизнедеятельность базируется на принципе координации, а не субординации;

- экономическая свобода и разнообразие форм собственности;

- легитимность и демократический хар-р власти;

- наличие правового гос-ва;

- сильная социальная политика гос-ва, обеспечивающая достойный уровень жизни людей и др.

Структура — это внутреннее строение общества, отражающее многообразие и взаимодействие его составляющих, обеспечивающее целостность и динамизм развития.

Составляющими частями структуры выступают различные общности и объединения людей и устойчивые отношения между ними. Например:

1) личность; 2) семья; 3) школа; 4) церковь; 5) собственность и предпринимательство; 6) социальные группы, слои, классы; 7) частная жизнь граждан и ее гарантии; 8) институты демократии; 9) общественные объединения, политические партии и движения; 10) независимое правосудие; 11) система воспитания и образования; 12) свободные СМИ; 13) негосударственные социально-демократические отношения и др.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70250. Товарні марки та упаковка. Товарна марка як частина товару 526.5 KB
  Такі складові товарної політики як розробка товарної марки і управління марочним капіталом стали постійним і важливим елементом стратегічного маркетингу виробників і продавців. Посилення комунікативного впливу на споживачів завдяки автоматичній рекламі товару в міру...
70251. Життєвий цикл товару. Економічний зміст життєвого циклу товару 228 KB
  З поняттям життєвий цикл товару пов’язують концепцію що характеризує економічний цикл життя товару від його розробки до моменту вилучення з продажу. З точки зору маркетингу більш актуальний цикл життя товару на ринку який за періодом часу коротший за економічний цикл оскільки не містить...
70252. Планування нової продукції і розробка товару. Значення розробки нової продукції для товарної політики підприємств 341.5 KB
  Відновлення може виявитися також у новій конструкції товару у новому виробничому процесі у новому маркетинговому підході до системи просування товару на ринок. Розвиток нових технологій не тільки активізує процес створення нових товарів але й веде до істотного скорочення життєвого циклу товару.
70253. Цільовий ринок товару і методика його вибору. Зміст маркетингової діяльності щодо дослідження ринку 295 KB
  Ефективні та виважені маркетингові рішення в рамках товарної політики підприємства можуть бути прийняті лише на основі достовірних маркетингових досліджень. Загальне завдання системи маркетингових досліджень можна конкретизувати в наступних трьох завданнях: допомога в розумінні ринку...
70254. Формування попиту на ринку окремого товару. Потреби, попит та пропозиція, їх економічна сутність 272.5 KB
  Маркетинговий підхід до рішення завдань товарної політики які постають перед підприємствами і підприємцями заснований на вивченні формуванні і задоволенні потреб тих економічних суб’єктів що обрані як потенційні споживачі. Таким чином потреби можна розглядати із самих різних боків...
70255. Ринок товарів і послуг. Сучасна ринкова економіка, її складові та механізм функціонування 216.5 KB
  Ринок - це те за чим пізнають лад та безладдя в стані господарства. Таке визначення ринку дозволяє розглянути його як складову частину єдиного простору економічного життя підприємств галузей регіонів та народного господарства в цілому показати що він завжди зумовлений сутністю...
70257. Протиалергійні та протизапальні засоби. Медикаментозне отруєння 47.75 KB
  Лікарські препарати різних фармакологічних груп впливають на всі стадії розвитку алергійних реакцій. Класифікація протиалергійних препаратів Антигістамінні препарати блокатори гістамінових рецепторів Антимедіаторні препарати і мембран ностабілізатори Препарати що усувають прояви...
70258. Лікарські засоби, що впливають на функцію органів дихання 46.99 KB
  Особливості дії та застосування окремих препаратів. Стимулятори дихання центральної і рефлекторної дії: анальгетики етимізол бемегрид кофеїн кордіамін камфора сульфокамфокаїн коразол і Нхоліноміметики цититон лобеліну гідрохлорид. Механізм протикашльової дії окремих препаратів.