27463

Дайте отличия нормативного акта от правоприменительного (на конкретном примере)

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Нормативные правовые акты следует отличать от индивидуальных и интерпретационных актов. Индивидуальные правовые акты – это акты государственных органов негосударственных организаций должностных лиц выражающие решение по конкретному юридическому делу приговор или решение суда приказ руководителя предприятия или учреждения и др. Индивидуальные акты – это акты применения права поэтому их называют еще правоприменительными. В отличие от индивидуальных нормативные правовые акты носят общеобязательный характер и отличаются неконкретностью...

Русский

2013-08-19

25.5 KB

23 чел.

Дайте отличия нормативного акта от правоприменительного (на конкретном примере).

Нормативный акт - акт правотворчества, содержащий нормы права.

Нормативные правовые акты следует отличать от индивидуальных и интерпретационных актов.

Индивидуальные правовые акты – это акты государственных органов, негосударственных организаций, должностных лиц, выражающие решение по конкретному юридическому делу (приговор или решение суда, приказ руководителя предприятия или учреждения и др.). Индивидуальные акты – это акты применения права, поэтому их называют еще правоприменительными. Они имеют, как правило, разовое применение, адресуются конкретным лицам или организациям и обязательны для исполнения только ими. В отличие от индивидуальных, нормативные правовые акты носят общеобязательный характер и отличаются неконкретностью результата, т.е. обязательны не для отдельного конкретного лица, а для всех субъектов, на которых они распространяются. Действуют нормативные правовые акты относительно долгое время и не исчерпывают себя фактами их применения: применяться они могут бесчисленное множество раз при наличии необходимых для этого предпосылок.

В качестве примера возьмем Трудовой кодекс и приказ о принятии на работу Иванова А.А.

ТК РФ – нормативно-правовой акт, характеризуется:

- Общеобязательным характером (распространяется на всех работников, заключивших трудовой договор с работодателем; на всех работодателей (юридических или физических лиц) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности на территории РФ).

- Неконкретность результата: обязателен для всех субъектов на которых распространяется;

- Неограниченное время действия

- Может применяться неограниченное количество раз в течение срока действия при наличии необходимых предпосылок.

- Государственный характер: принят Госдумой (государственный орган), применение ТК РФ обеспечивается государственным принуждением

- Содержит юридические нормы.

Приказ о принятии на работу Иванова А.А. – правоприменительный (индивидуально-нормативный) акт:

- Разовое применение

- Срок и действие исчерпывается фактом принятия на работу лица

- Конкретность результата

- Адресуется конкретным лицам: работодателю и работнику, исполняется только данными лицами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41960. Проектування запитів до бази даних 603.51 KB
  Вивчення засобів розроблення запитів RQBE виглядів запитів їх виконання та застосування для роботи з реляційними базами даних. Теоретична частина: Запити застосовуються користувачем для вибірки з бази даних інформації яка його цікавить тобто відповідає певним критеріям. Якщо необхідно скласти запит на підставі декількох таблиць то між цими таблицями попередньо необхідно встановити відношення зв'язуючи поля одне з одним.
41961. Проектування засобів введення та редагування даних 334.34 KB
  Теоретична частина: Форма один з об'єктів баз даних. Форма це бланк що підлягає заповненню або маска що накладається на набір даних. Існують такі види екранних форм: стовпцева рядкова таблична вільна таблична діаграмна субформа.
41962. Розроблення форм вихідних документів 438.33 KB
  Вивчення послідовності та засобів розроблення вихідних документів в середовищі СУБД об'єктів звітів та їх властивостей виглядів звітів та застосування обчислюваних об'єктів. Можна скористатися майстром звітів і спроектувати звіт самостійно вручну використовуючи набір інструментів пропонованих конструктором звітів. Конструктор звітів це частина програми яка отримує на вхід потік даних і впорядковує їх у форму зручнішу для читання. Конструктор звітів надає такі можливості: групування записів за...
41963. Розроблення керуючого інтерфейсу інформаційної системи 307.76 KB
  Теоретична частина: Макрос це такий самий об'єкт як і інші об'єкти в ccess таблиці запити форми і звіти. На відміну від макросів в електронних таблицях макроси в ccess зазвичай використовуються не для дублювання окремих натискань клавіш або руху миші а виконують певні завдання користувача наприклад відкривають форму або запускають звіт. ccess дає змогу вибрати і виконати за допомогою макросів 48 макрокоманд. Наприклад можна створити макрос який буде відкривати форму копіювати певне значення в інший елемент керування...
41964. Написать программу на языке C++, моделирующую поведение курицы (Hen) путём создания соответствующего класса 14.17 KB
  Листинг программы: include iostrem include cstring include cmth include cstdlib using nmespce std; clss Chickhen { privte: chr nme; double w h f; Кормление урожай норма кормления sttic int e; норма яйценосности public: Chickhenvoid; Chickhenchr double; Chickhenconst Chickhen ; virtul Chickhen; double hrvest; double feeddouble; }; int Chickhen::e=10; Chickhen::Chickhen { w=0; h=0; f=0; nme=new chr[7]; strcpy nme nonme ; } Chickhen::Chickhen chrndouble F { nme=new chr[strlenn1]; strcpynmen; f=F; h=0; w=0;...
41968. Дослідження стійкості ланки другого порядку 114.05 KB
  Для лінійних систем автоматичного керування, які описуються характеристичним рівнянням виду a0pn+a1pn-1+…+an-1p+an=0 стійкість не залежить від величини і вигляду збурення і визначається коренями характеристичного рівняння, яке залежить від параметрів системи Для зручності зафіксуємо L C та змінюватимемо R withinttrns; urovnenie:=TTpp2xiTp1; h:=k p urovnenie; l:=invlplcehpt; sol:=solveurovneniep: sol[1];sol[2]; Аперіодичний процес Вибираємо L=50мГн.05;C:=2010^6;R:=250;T:=sqrtLC;xi:=RsqrtC L 2;k:=1;p1:=sol[1];p2:=sol[2];задання параметрів для даного виду процесу l:=invlplcehpt;розрахунок зворотнього перетворення Лапласа plotlt=0.05;C:=2010^6;R:=100;T:=sqrtLC;xi:=RsqrtC L 2;k:=1;p1:=sol[1];p2:=sol[2]; l:=invlplcehpt:...