27463

Дайте отличия нормативного акта от правоприменительного (на конкретном примере)

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Нормативные правовые акты следует отличать от индивидуальных и интерпретационных актов. Индивидуальные правовые акты – это акты государственных органов негосударственных организаций должностных лиц выражающие решение по конкретному юридическому делу приговор или решение суда приказ руководителя предприятия или учреждения и др. Индивидуальные акты – это акты применения права поэтому их называют еще правоприменительными. В отличие от индивидуальных нормативные правовые акты носят общеобязательный характер и отличаются неконкретностью...

Русский

2013-08-19

25.5 KB

23 чел.

Дайте отличия нормативного акта от правоприменительного (на конкретном примере).

Нормативный акт - акт правотворчества, содержащий нормы права.

Нормативные правовые акты следует отличать от индивидуальных и интерпретационных актов.

Индивидуальные правовые акты – это акты государственных органов, негосударственных организаций, должностных лиц, выражающие решение по конкретному юридическому делу (приговор или решение суда, приказ руководителя предприятия или учреждения и др.). Индивидуальные акты – это акты применения права, поэтому их называют еще правоприменительными. Они имеют, как правило, разовое применение, адресуются конкретным лицам или организациям и обязательны для исполнения только ими. В отличие от индивидуальных, нормативные правовые акты носят общеобязательный характер и отличаются неконкретностью результата, т.е. обязательны не для отдельного конкретного лица, а для всех субъектов, на которых они распространяются. Действуют нормативные правовые акты относительно долгое время и не исчерпывают себя фактами их применения: применяться они могут бесчисленное множество раз при наличии необходимых для этого предпосылок.

В качестве примера возьмем Трудовой кодекс и приказ о принятии на работу Иванова А.А.

ТК РФ – нормативно-правовой акт, характеризуется:

- Общеобязательным характером (распространяется на всех работников, заключивших трудовой договор с работодателем; на всех работодателей (юридических или физических лиц) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности на территории РФ).

- Неконкретность результата: обязателен для всех субъектов на которых распространяется;

- Неограниченное время действия

- Может применяться неограниченное количество раз в течение срока действия при наличии необходимых предпосылок.

- Государственный характер: принят Госдумой (государственный орган), применение ТК РФ обеспечивается государственным принуждением

- Содержит юридические нормы.

Приказ о принятии на работу Иванова А.А. – правоприменительный (индивидуально-нормативный) акт:

- Разовое применение

- Срок и действие исчерпывается фактом принятия на работу лица

- Конкретность результата

- Адресуется конкретным лицам: работодателю и работнику, исполняется только данными лицами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69622. Формування матриці альтернатив, використання похідних критеріїв вибору 143 KB
  Мета: набути навиків у проведенні аналізів варіантів рішень та формуванні матриці альтернатив. Завдання Сформувати матрицю рішень відповідно до поставленої задачі. Задача №1 Завод випускає тонізуючий напій у 40-літрових бочках. Витрати на виробництво одного літра напою складають...
69624. Вирішення ЗПР за схемою «дерева рішень» 136.5 KB
  Мета: навчитись складати дерево цілей визначати найбільшу ефективність правильно вибирати рішення відносно дерева цілей. При виконанні індивідуального завдання необхідно: скласти дерево яке охоплює усі можливі варіанти подій; визначити найбільш ефективну послідовність дій...
69625. Визначення вартості достовірної інформації, графік корисності 102 KB
  Мета: набути навиків у проведенні аналізів варіантів рішень та формуванні матриці альтернатив. Задача №1 Завод випускає тонізуючий напій у 40-літрових бочках. Витрати на виробництво одного літра напою складають 70 коп., а продають за 1,3 грн.
69626. Організаційна структура підприємства «Foot-service» 84 KB
  Foot-Service - динамічно розвивається компанія на взуттєвому ринку України, заснована в 2010 році. Основними напрямками компанії є виробництво та оптові продажі взуття. Мета компанії це: виведення на ринок сучасної, комфортної та якісної продукції.
69627. Теорія прийняття рішень в задачах управління та контролю 32 KB
  Торгівельна фірма що продає взуття оптовим покупцям на вітчизняному ринку повинна вирішити яку кількість пар потрібно виготовити щоб задовольнити попит покупців і отримати максимальний прибуток. Закупівельна ціна однієї пари взуття становить 95 якщо партія менша 1000 штук та 90 якщо...
69628. Формування матриці альтернатив, використання класичних критеріїв вибору 48.91 KB
  Мета: набути навиків у проведенні аналізів варіантів рішень та формуванні матриці альтернатив. Завдання Сформувати матрицю рішень відповідно до поставленої задачі. Задача №1 Завод випускає тонізуючий напій у 40-літрових бочках. Витрати на виробництво одного літра напою складають...
69629. МАІ – метод аналізу ієрархій. Метод Сааті 111 KB
  Побудувати дерево ієрархії відповідно до своєї теми, на якому вказати мету, критерії та альтернативи. Визначити експертів, які будуть оцінювати альтернативи за даними критеріями за 9 – ти бальною шкалою. Визначити пріоритети критеріїв, в які входять : компоненти власного вектору...
69630. Інформаційні управляючі системи і технології 485.5 KB
  Мета методичних вказівок – допомогти студентам заочної форми навчання вирішувати задачі прийняття рішень з використанням математико-статистичних моделей та нових інформаційних технологій. Основна форма занять студентів заочної форми навчання – самостійне опрацювання навчального матеріалу...