27464

Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Действие нормативноправового акта порождение тех юридических последствий которые в нем предусмотрены. Действие т. во времени Действие нормативноправовых актов во времени определяется двумя моментами: моментом вступления нормативноправового акта в силу и моментом утраты им юридической силы. Существуют такие понятия как футуроспективное действие закона обращен в будущее рассчитан на facta futura ретроактивное распространение на отношения возникшие до вступления данного акта в силу и ультраактивное действие акт утрачивает силу а...

Русский

2013-08-19

27.5 KB

7 чел.

Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Действие нормативно-правового акта — порождение тех юридических последствий, которые в нем предусмотрены. Действие, т.е. «жизнь» нормативно-правового акта, определяется тремя параметрами: временем, пространством и кругом лиц.

1. во времени

Действие нормативно-правовых актов во времени определяется двумя моментами: моментом вступления нормативно-правового акта в силу и моментом утраты им юридической силы.

Вступление в силу нормативно-правового акта может быть осуществлено одним из следующих способов:

1) через указание в тексте на календарную дату, с момента наступления которой он вступает в юридическую силу;

2) через указание на обстоятельства, с которыми связано вступление акта в юридическую силу («с момента опубликования», «с момента подписания» и т. д.)

3) по истечении определенного указанного в другом законе (например в ФЗ от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ЗАКОНОВ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, АКТОВ ПАЛАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ») времени после официального опубликования.

Момент утраты юр. силы определяется также волей законодателя и может быть связан:

- с истечением срока, на который он был принят (для временных актов)

- с наступлением срока, с которого акт объявляется отмененным (указание об утрате актом юридической силы может содержаться в отдельном акте).

Все остальные способы — способы прекращения правового действия, а не способы прекращения юр. силы. Например: принятие акта большей юр.силы. Существуют такие понятия как футуроспективное действие закона (обращен в будущее, рассчитан на facta futura), ретроактивное (распространение на отношения, возникшие до вступления данного акта в силу) и ультраактивное действие (акт утрачивает силу, а отдельные нормы продолжают действовать). 

2. в пространстве

- территориальное действие (1. в пределах территории государства; 2. экстерриториальное действие – за пределами территории государства)

- территория государства:

- собственная (земельная, водная поверхность, воздушное пространство в пределах государственной границы и т.д.)

- условная (территория посольств, консульств, воинских подразделений, дислоцируемых заграницей и т.д.)

3. по кругу лиц

• граждане

• иностранные граждане (подданные)

• лица без гражданства (апатриды)

• лица, обладающие дипломатическим иммунитетом

Нормативно-правовые акты могут иметь общий характер, то есть действовать в отношении всех граждан и юридических лиц, находящихся на соответствующей территории, или адресоваться лишь некоторым из них. Общие, и специальные (касаются конкретного круга лиц, а также общества)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61138. Релігія та культура Давнього Китаю 53 KB
  Мета: ознайомити учнів із релігійними віруваннями та культурною спадщиною Давнього Китаю; удосконалити навички інтерактивного вивчення нового матеріалу; показати неповторність і унікальність китайської культури.
61139. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З ТЕМИ «ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ» 82.5 KB
  Текст риторичний аспект: удосконалення будови і зв’язності розповідного й описового тексту використовуючи другорядні члени речення. Яким членом речення виступає порівняльний зворот.
61140. КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 82 KB
  Мета: оцінити рівень навчальних досягнень восьмикласників з розділу «Другорядні члени речення»; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією...
61141. Цивільне право 2.48 MB
  Мета: ознайомити учнів зі структурою й джерелами цивільного права, розкрити роль цієї галузі у системі права України; розвивати навички учнів аналізувати поняття, працювати з нормативно-правовими актами...
61142. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 292.66 KB
  Формувати в учнів поняття про односкладні речення, їх види; ознайомити з означено-особовим реченням, способами вираження в ньому головного члена; розвивати вміння аналізувати ці речення у висловлюваннях
61143. Природа й населення Давньої Греції 48 KB
  Мета. дати уявлення про природно-кліматичні умови Греції та їхній вплив на розвиток господарської діяльності населення Еллади. показати роль міфів як історичного джерела.
61144. НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 159.56 KB
  Поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення; сформувати поняття про неозначено-особове речення, способи вираження в ньому головного члена; розвивати творчі вміння аналізувати, трансформувати й конструювати неозначено-особові речення, у яких головний член має різні способи морфологічного вираження
61145. Мінойська та Ахейська палацова цивілізація 69 KB
  Очікувані результати: Після цього уроку учні зможуть: називати розквіту Критської цивілізації час відкриття археологами Критської цивілізації; основні грецькі міфи Критського циклу їхніх героїв основні заняття греків характерні риси Критської цивілізації...
61146. УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 49.5 KB
  Внутрішньопредметні зв’язки: Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів у формі односкладних узагальненоособових речень. Текст риторичний аспект: використання односкладних узагальненоособових речень у текстах художнього й публіцистичного стилів.