27468

Законотворчество в РФ

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

104 Конституции РФ принадлежит Президенту РФ Совету Федерации членам Совета Федерации депутатам Государственной Думы Правительству РФ законодательным представительным органам субъектов Федерации. 50 1 голос; федеральные же конституционные законы считаются принятыми если за них проголосовало не менее 2 3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы; б одобрение закона Советом Федерации в соответствии с ч. 105 Конституции РФ федеральный закон считается одобренным Советом Федерации если за него проголосовало более...

Русский

2013-08-19

31.5 KB

22 чел.

122. Законотворчество в РФ.

Законотворческий процесс — главная составная часть правотворческого процесса, его сердцевина. Именно принятие законов характеризует данный процесс в целом. Кроме законов продукцией правотворчества выступают подзаконные нормативные акты, правовые обычаи, нормативные договоры, юридические прецеденты.

Законотворчество — сложный, неоднородный процесс, включающий в себя следующие стадии:

1) законодательная инициатива — закрепленное в Конституции РФ право определенных субъектов внести предложение об издании закона и соответствующий законопроект в законодательный орган. Право законодательной инициативы порождает у законодательного органа обязанность рассмотреть предложение и законопроект, но принять или отклонить его — право законодателя.Право законодательной инициативы (согласно ч. 1 ст. 104 Конституции РФ) принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъектов Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ.Высшему Арбитражному Суду РФ, однако только по вопросам их Ведения

2) обсуждение законопроекта — начинается в Государственной Думе с заслушивания доклада представителя субъекта, внесшего законопроект. Данная стадия необходима для того, чтобы устранить противоречия, пробелы, неточности и прочие дефекты. Наиболее существенные законопроекты выносятся на всенародное обсуждение;

4) принятие закона — достигается с помощью механизмов голосования (простым большинством и квалифицированным). Принятие закона — главная стадия, которая в свою очередь распадается на три подстадии:

а) принятие закона Государственной Думой (федеральные законы принимаются простым большинством голосов от общего числа

депутатов Государственной Думы, т.е. 50% + 1 голос; федеральные же конституционные законы считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы);

б) одобрение закона Советом Федерации ( в соответствии с ч. 4ст. 105 Конституции РФ федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации; в соответствии с ч. 2 ст. 108 Конституции РФ федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации);

в) подписание закона Президентом РФ (согласно ч. 2 ст. 107 ч. 2. ст." 108 Конституции РФ Президент РФ в течение четырнадцати дней подписывает одобренный закон и обнародует его);

г) опубликование закона (как правило, федеральные конституционные законы и федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение семи дней после их подписания Президентом РФ; неопубликованные законы не применяются).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

71372. Спільні ресурси мережі Microsoft Windows. Протоколи NetBIOS/SMB і додаток Samba 881.89 KB
  Завдання на роботу Встановити і налаштувати сервер Samba. Забезпечити можливість підключення поділюваних ресурсів згідно варіанту. Перевірити працездатність Samba сервера.
71373. Маршрутизація в мережах TCP/IP 5.23 MB
  Встановити і налаштувати відповідно до варіанта маршрутизатори для протоколу IPv4 на базі Quagga. Маршрутизатори повинен поширювати інформацію про безпосередньо приєднані мережі. Зібрати схему GNS3 представлену на рисунку 1.
71374. Засоби фільтрації пакетів та брандмауери (IPFW) 189.6 KB
  У відповідності з варіантом побудувати ланцюжок правил IPFW для stateless фільтрації, яка дозволяє проходження трафіку (тобто повноцінне функціонування) сервісів клієнтської і серверної частин вузла і особливого трафіку. Весь інший трафік повинен бути заборонений.
71375. Компіляція ядра 712.5 KB
  Відредагувати конфігураційний файл ядра відповідно до варіанту і встановленого в системі устаткування. У Ядро необхідно статично включити модулі підтримки всіх апаратних компонент комп’ютера. При цьому необхідно враховувати наявність залежностей між модулями...
71376. Трансляція мережевих адрес (NAT) 1.54 MB
  Виконати налаштування NAT відповідно до варіанту за схемою, представленою на малюнку 1. При проходженні через NAT трафіку від вузлів внутрішньої мережі, для яких задана трансляція адрес, необхідно виконати заміну адреси джерела на адресу 10.18.51.Z.
71377. Конфігурація мережевих інтерфейсів. Діагностичні утиліти TCP/IP 2.88 MB
  Відповідно до варіанту: встановити додаткову адресу для мережевого інтерфейсу; змінити MC адреса і режим роботи інтерфейсу на фізичному рівні; змінити MTU мережевого інтерфейсу; використовуючи утиліту ping перевірити досяжність вузла з адресою IP1 при цьому...