27468

Законотворчество в РФ

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

104 Конституции РФ принадлежит Президенту РФ Совету Федерации членам Совета Федерации депутатам Государственной Думы Правительству РФ законодательным представительным органам субъектов Федерации. 50 1 голос; федеральные же конституционные законы считаются принятыми если за них проголосовало не менее 2 3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы; б одобрение закона Советом Федерации в соответствии с ч. 105 Конституции РФ федеральный закон считается одобренным Советом Федерации если за него проголосовало более...

Русский

2013-08-19

31.5 KB

24 чел.

122. Законотворчество в РФ.

Законотворческий процесс — главная составная часть правотворческого процесса, его сердцевина. Именно принятие законов характеризует данный процесс в целом. Кроме законов продукцией правотворчества выступают подзаконные нормативные акты, правовые обычаи, нормативные договоры, юридические прецеденты.

Законотворчество — сложный, неоднородный процесс, включающий в себя следующие стадии:

1) законодательная инициатива — закрепленное в Конституции РФ право определенных субъектов внести предложение об издании закона и соответствующий законопроект в законодательный орган. Право законодательной инициативы порождает у законодательного органа обязанность рассмотреть предложение и законопроект, но принять или отклонить его — право законодателя.Право законодательной инициативы (согласно ч. 1 ст. 104 Конституции РФ) принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъектов Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ.Высшему Арбитражному Суду РФ, однако только по вопросам их Ведения

2) обсуждение законопроекта — начинается в Государственной Думе с заслушивания доклада представителя субъекта, внесшего законопроект. Данная стадия необходима для того, чтобы устранить противоречия, пробелы, неточности и прочие дефекты. Наиболее существенные законопроекты выносятся на всенародное обсуждение;

4) принятие закона — достигается с помощью механизмов голосования (простым большинством и квалифицированным). Принятие закона — главная стадия, которая в свою очередь распадается на три подстадии:

а) принятие закона Государственной Думой (федеральные законы принимаются простым большинством голосов от общего числа

депутатов Государственной Думы, т.е. 50% + 1 голос; федеральные же конституционные законы считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы);

б) одобрение закона Советом Федерации ( в соответствии с ч. 4ст. 105 Конституции РФ федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации; в соответствии с ч. 2 ст. 108 Конституции РФ федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации);

в) подписание закона Президентом РФ (согласно ч. 2 ст. 107 ч. 2. ст." 108 Конституции РФ Президент РФ в течение четырнадцати дней подписывает одобренный закон и обнародует его);

г) опубликование закона (как правило, федеральные конституционные законы и федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение семи дней после их подписания Президентом РФ; неопубликованные законы не применяются).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69771. Особливості архітектури: Windows XP 97 KB
  Менеджер об’єктів відповідає за розподіл ресурсів у системі підтримуючи їхнє універсальне подання через об’єкти. Концепція об’єктів забезпечує важливі переваги. Імена об’єктів організовані в єдиний простір імен де їх легко знаходити. Доступ до всіх об’єктів здійснюється однаково.
69772. Перемикання контексту й обробка переривань 28 KB
  Найважливішим завданням операційної системи під час керування процесами і потоками є організація перемикання контексту передачі керування від одного потоку до іншого зі збереженням стану процесора. Звичайно потрібно виконати такі операції: зберегти стан процесора потоку в деякій ділянці...
69773. Керування процесами в UNIX і Linux 50.5 KB
  Образ процесу В UNIXсистемах образ процесу містить такі компоненти: керуючий блок процесу; код програми яку виконує процес; стек процесу де зберігаються тимчасові дані параметри процедур повернені значення локальні змінні тощо; глобальні дані спільні для всього процесу.
69774. Види планування процесів і потоків 48.5 KB
  Види планування процесів і потоків. Довготермінове планування Засоби довготермінового планування визначають яку з програм треба завантажити у пам’ять для виконання. Таке планування називають також статичним оскільки воно не залежить від поточного стану системи.
69775. Реалізація планування в Linux 55 KB
  Ядро Linux при плануванні не розрізняє процеси і потоки тому для визначеності ми надалі говоритимемо про планування процесів. Планування процесів реального часу в ядрі Стосовно процесів реального часу достатньо сказати що: вони завжди матимуть під час планування пріоритет...
69776. Розробка системи розпізнавання двох об’єктів розпізнавання образів 402 KB
  Мета роботи: Вивчити основні принципи роботи алгоритму розпізнавання образів Hamming classification. Пояснення Хемінгової мережі та її класифікація: задаємо фігури у вигляді координат ,задаємо їх колір(розмір) та запускаємо програму.
69777. КАРФАГЕН В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 35.5 KB
  К тому же говоря о Карфагене обойти тему Финикии просто невозможно так как она важна для более ясного понимания некоторых аспектов истории карфагенской державы. Уже в начале II тысячелетия до нашей эры это были пусть и маленькие но процветающие города...
69778. Пути совершенствования маркетинговой стратегии предприятия 694.5 KB
  Результатом этого является предоставление потребителям услуг удовлетворяющих их потребности и получение организацией за счет увеличения объема реализации продукции прибыли необходимой для ее нормального и эффективного функционирования и лучшего удовлетворения запросов...
69779. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 231.61 KB
  Рассмотреть теоретические аспекты пластиковых карт, как платёжного средства, виды пластиковых карт и их характеристики Исследовать порядок расчетов с использованием пластиковых карт в России; Исследовать платежные системы, используемые для расчетов пластиковыми картами...