27475

Перечислите основные закономерности изучаемые ТГП

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Теория государства и права изучает закономерные процессы тех или иных государственноправовых явлений. Исходя из того что в принципе предмет науки составляет то что она изучает предметом теории права и государства будут выступать основные государственноправовые закономерности. В числе основных государственноправовых закономерностей можно выделить следующие: возникновения государства и права; смены их исторических типов; развития их сущности; эволюций форм государства и права; построения системы органов государства и системы...

Русский

2013-08-19

24.5 KB

12 чел.

84. Перечислите основные закономерности изучаемые ТГП.

Теория государства и права изучает закономерные процессы тех или иных государственно-правовых явлений.

Закономерность – это объективная, необходимая, существенная, устойчивая (повторяющаяся) связь общего характера между отдельными явлениями. Исходя из того, что в принципе предмет науки составляет то, что она изучает, предметом теории права и государства будут выступать основные государственно-правовые закономерности.

В числе основных государственно-правовых закономерностей можно выделить следующие:

– возникновения государства и права;

– смены их исторических типов;

– развития их сущности;

– эволюций форм государства и права;

– построения системы органов государства и системы права;

– осуществления функций права и государства;

– пределов регулирующего воздействия права и государства на общественные отношения;

– проявления принципов демократии, законности и правопорядка;

– развития правосудия и правовой культуры;

– соблюдения, исполнения, использования и применения норм права.

Таким образом, общая теория государства и права изучает основные и главные объективные закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права, а также непосредственно связанных с ними общественных отношений и форм сознания.

Теория государства и права – система обобщенных знаний об основных закономерностях развития права и государства, их сущности и назначения в обществе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56141. СОВРЕМЕННЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 310.5 KB
  Целевая установка учителя на безошибочное письмо. Реализуется последовательной работой по предупреждению возможных ошибок учащихся на всех этапах обучения: при устном анализе текста подлежащего записи в процессе письма и после написания работы.
56143. СОВРЕМЕННЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 128.5 KB
  Существует несколько классификаций традиционных форм урока. Опираясь на устоявшиеся классификации уроков используя привычные этапы традиционных уроков учитель при коммуникативно деятельностном подходе к обучению меняет ценностные ориентации их структурных компонентов...
56144. Соціокультурний компонент змісту навчання як засіб підвищення мотивації студентів у процесі формування професійної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкових класів 68.5 KB
  Одним із основних пріоритетів у процесі навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі має стати розвиток соціокультурної компетенції основою якої є створення мотивації та інтересу до країнознавчої тематики...
56145. Передумови та проблеми застосування новітніх інформаційних технологій при викладанні соціальних дисциплін 2.78 MB
  Нові методики їх викладання повинні враховувати сучасні вимоги до застосування інформаційних технологій. У навчальних закладах компютерні технології повинні привести до поступового формування нового покоління, покоління техноінформаційного суспільства...
56146. Виховання соціальної компетентності учнів початкової школи 133.5 KB
  Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання мета якої формувати людину забезпечувати прогрес людського суспільства.
56147. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СПЕЦІАЛІСТА 131 KB
  Курс фізики за своїм змістом політехнічний, має професійну спрямованість. Фізика слугує теоретичною базою більшості галузей техніки, вона має широке та різноманітне застосування в людській діяльності.
56148. Роль спецкурсів у розвитку творчого потенціалу учнів 414.5 KB
  І кожний власну радість обирає Яка ізпоміж інших є гарніша Для мене все це вартості не має Людина від усіх багатств цінніша. Для мене ж це все не важливе Люблю тебе за те що є Думки корисливі і льстиві Я не поставлю над усе.
56149. ВІЧ і СНІД – проблема людства 721.5 KB
  Всесвітня організація охорони здоров′я розробила глобальну програму боротьби зі СНІДом. Серед медичних, профілактичних заходів передбачених цією програмою, велике значення бесід, тестування на цю актуальну тему.