27475

Перечислите основные закономерности изучаемые ТГП

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Теория государства и права изучает закономерные процессы тех или иных государственноправовых явлений. Исходя из того что в принципе предмет науки составляет то что она изучает предметом теории права и государства будут выступать основные государственноправовые закономерности. В числе основных государственноправовых закономерностей можно выделить следующие: – возникновения государства и права; – смены их исторических типов; – развития их сущности; – эволюций форм государства и права; – построения системы органов государства и системы...

Русский

2013-08-19

24.5 KB

11 чел.

84. Перечислите основные закономерности изучаемые ТГП.

Теория государства и права изучает закономерные процессы тех или иных государственно-правовых явлений.

Закономерность – это объективная, необходимая, существенная, устойчивая (повторяющаяся) связь общего характера между отдельными явлениями. Исходя из того, что в принципе предмет науки составляет то, что она изучает, предметом теории права и государства будут выступать основные государственно-правовые закономерности.

В числе основных государственно-правовых закономерностей можно выделить следующие:

– возникновения государства и права;

– смены их исторических типов;

– развития их сущности;

– эволюций форм государства и права;

– построения системы органов государства и системы права;

– осуществления функций права и государства;

– пределов регулирующего воздействия права и государства на общественные отношения;

– проявления принципов демократии, законности и правопорядка;

– развития правосудия и правовой культуры;

– соблюдения, исполнения, использования и применения норм права.

Таким образом, общая теория государства и права изучает основные и главные объективные закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права, а также непосредственно связанных с ними общественных отношений и форм сознания.

Теория государства и права – система обобщенных знаний об основных закономерностях развития права и государства, их сущности и назначения в обществе.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70230. Визвольні ідеї Г.Сковороди, Т.Шевченка, І.Франка 132 KB
  Національна природа інтелігента визначається не кількістю його декларацій про любов до Батьківщини а відповідністю власної духовної діяльності специфіці менталітету рідного народу і потребам його розвитку спричинених своєрідністю конкретної історичної ситуації.
70231. Соціально-політичні погляди М.Грушевського 49.5 KB
  Політична думка в Україні у XIX—XX ст. формувалася в умовах, коли зникав традиційний сільськогосподарський уклад життя і його змінювало індустріальне суспільство, коли відбувалися процеси національно-культурного й національно-політичного відродження України.
70232. Політична культура як засіб завоювання та здійснення влади 75.5 KB
  Політична психологія має певну структуру. Вона містить політичні потреби, інтереси, почуття, настрої, традиції тощо. Політичні потреби - це ті потреби, задоволення яких пов’язано зі здійсненням влади. Вони можуть лише тим чи іншим чином стосуватися влади, а можуть виявлятися безпосередньо...
70233. Критичний утопічний соціалізм 26.5 KB
  Вихідними пунктами його плану з одного боку стала переконаність у провідній ролі індустріалів у суспільному житті а з іншого його ставлення до організації промисловості як одного з найважливіших чинників досягнення суспільного блага. Мислитель розглядав державну владу як основний засіб...
70234. Розвиток і особливості політичної думки в Росії 51 KB
  Слов’янофільство - вияв приязні, симпатії до слов’янства, зацікавлення ним з боку різних громадсько-політичних та культурних діячів, які, виходячи з етнічної та мовної спорідненості слов’ян, підтримували ідею їхнього тісного єднання. Форми вияву слов’янофільства були найрізноманітнішими...
70235. Діалектико-матеріалістичні погляди К. Маркса, Ф.Енгельса, В.І. Леніна 99.5 KB
  Перший виклад диалектичного матерiалiзму здiйснений 6ув Марксом у групi праць, написаних мiж 1844-м i 1848 роком пiд впливом Фоєр6ахової матерiалiстичної iнтерпретацii Гегеля, i його можна вважати епiзодом у Марксовому зростаннi як революцiйного соцiалiста.
70236. Політичні концепції ХХ століття 72 KB
  Значною мірою на формування сучасної парадигми політичної науки вплинули праці німецького філософа соціолога історика Макса Вебера 1864-1920. Як бачимо вирішальне значення відведено вождеві й бюрократії другорядна роль – парламенту що пояснюється негативною оцінкою їм політичних партій...
70237. Політичні погляди в Київській Русі 56 KB
  У IX—XII ст. в Київській Русі відбулося формування феодального суспільства і, звісно, стали розвиватися держава і право, політичні погляди, наука, література, філософія тощо. Важливу роль у цьому процесі, як і в усьому житті, відігравало християнство, яке сприяло розвиткові духовного...