27483

Нетипичные формы правления

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Типичные: 1 Монархия; 2 Республика. Нетипичные: 1 полупрезидентская республика в ней устанавливается ответственность перед парламентом отдельных министров главы государства. 2 полупарламентская республика в ней устанавливается усложненный порядок объявления вотума недоверия правительству. 3 монархическая республика республиканская монархия в ней монарх переизбирается через определенный срок восточные эмираты через 5 лет.

Русский

2013-08-19

28.5 KB

38 чел.

Нетипичные формы правления.

Формы правления – это организация верховной государственной власти, порядок образования ее органов, и их взаимодействия с населением.

Виды форм правления в зависимости от распространения:

1. Типичные:

1) Монархия;

2) Республика.

2. Нетипичные:

1) полупрезидентская республика – в ней устанавливается ответственность перед парламентом отдельных министров, главы государства.

2) полупарламентская республика – в ней устанавливается усложненный порядок объявления вотума недоверия правительству.

3) монархическая республика (республиканская монархия) – в ней монарх переизбирается через определенный срок (восточные эмираты – через 5 лет).

4) суперпрезидентская республика – характеризуется чрезвычайным усилением власти президента (Сев Корея).

5) президентско-монократическая республика – существует при однопартийных системах, а ее конституция предусматривает пожизненных президентов (Куба).

6) военная диктатура (временное) - форма правления, в которой всей властью обладают военные, как правило, захватившие власть в результате государственного переворота (Чили, Пиночет).

7) теократические гос-ва - система правления, при которой важные общественные дела решаются по божественным указаниям, откровениям или законам. Согласно другому определению — политическая система, при которой религиозные деятели имеют решающее влияние на политику государства (Ватикан).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68988. Операції над динамічними рядками 38 KB
  Розглянемо процедуру шукання заданого елемента. Попередньо опишемо тип, який відображає рядок символів як динамічну структуру. Складемо логічну функцію виявлення заданого символу в заданому динамічному рядку. Передбачимо як побічний ефект логічної функції шукання елемента вказівку...
68989. Списки як динамічна структура даних 47.5 KB
  Розглянуті рядки символів, зображені у вигляді ланцюгів, тобто як динамічна структура, є частковим випадком такої структури - лінійного однонапрямленого списку. Різниця полягає в тому, що коли для рядків інформаційними елементами можуть бути тільки значення типу char...
68990. Поняття черги і стека 35.5 KB
  Поняття стека Поняття черги У програмуванні поняття черги як динамічної структури даних використовують для моделювання процесів пов’язаних з почерговим виконанням деяких замовлень. Поняття стека Другий вид черги називають стеком.
68991. Життєвий цикл програм. Алгоритмізація програми 54.5 KB
  Дуже часто класичний життєвий цикл називають каскадною або водоспадною моделлю, підкреслюючи, що розробка розглядається як послідовність етапів, причому перехід на наступний, ієрархічно нижній етап відбувається тільки після повного завершення робіт на поточному етапі...
68992. Алфавіт мови Pascal, структура програми 89.5 KB
  План заняття Розділювачі Спеціальні символи і зарезервовані слова Імена Числа Рядки символів Позначки Директиви Сталі Структура програми. Всередині лексем використання їх не допустиме а між двома сусідніми іменами термінальними словами або числами повинен бути хоча б один розділювач.
68993. Цілий та дійний типи даних 55.5 KB
  Види цілого типу Операції над цілим типом Види дійсного типу Операції над дійсним типом Види цілого типу Значеннями типу integer є елементи підмножини цілих чисел. У другому випадку ціле значення виразу перетворюється до дійсного типу і присвоюється змінній дійсного типу.
68994. Логічний та рядковий типи даних 52.5 KB
  Логічні змінні можуть мати одне з двох значень: true (істинне) або false (хибне). Як і maxint, ці значення належать до наперед визначених сталих, тобто їх не треба описувати. Логічні змінні найчастіше використовують для керування послідовністю виконання операторів програми.
68995. Оператор присвоєння, введення/виведення, розгалуження 51 KB
  Під час вивчення типів даних ми розглянули особливості введення і виведення значень змінних цих типів за допомогою операторів процедур read і write. Близькими до read i write є оператори readln і writeln (read line, write line). Однак вони відрізняються тим, що після введення чи відповідно...
68996. Оператор циклу. Масиви 51.5 KB
  Алгоритм циклічної структури повинен містити такі етапи: 1 підготовку циклу задання початкових значень змінних циклу; 2 тіло циклу дії що виконуються в ньому; 3 модифікацію значень змінних циклу перед кожним новим його повторенням; 4 керування циклом перевірку умови продовження циклу і перехід...