27499

Определите гипотезу и диспозицию ст. 211 ГК РФ

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Нормы права устанавливающие определенный шаблон поведения в той или иной ситуации т. 1 Гипотеза юридической нормы – часть юридической нормы указывающая на жизненные обстоятельства при наличии или отсутствии которых реализуется норма. Если в гипотезе указано одно обстоятельство с наличием или отсутствием которого связывается действие юридической нормы то такая гипотеза называется простой. Если гипотеза действие нормы ставит в зависимость от наличия или отсутствия одновременно двух или более обстоятельств то она называется сложной.

Русский

2013-08-19

32 KB

31 чел.

87. Определите гипотезу и диспозицию ст. 211 ГК РФ.

Статья 211. Риск случайной гибели имущества

Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества (гипотеза) несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором (диспозиция).

Юридическая норма (норма права) – общеобязательное веление, выраженное в виде государственно-властного предписания и регулирующее общественные отношения.

Нормы права, устанавливающие определенный шаблон поведения в той или иной ситуации, т.е. являющиеся правилами поведения, имеют в своей логико-юридической структуре гипотезу, диспозицию и санкцию.

1) Гипотеза юридической нормы – часть юридической нормы, указывающая на жизненные обстоятельства, при наличии или отсутствии которых реализуется норма.

С помощью гипотезы абстрактный вариант поведения «привязывается» к конкретному жизненному случаю, к определенному человеку, времени и месту.

Если в гипотезе указано одно обстоятельство, с наличием или отсутствием которого связывается действие юридической нормы, то такая гипотеза называется простой.

Если гипотеза действие нормы ставит в зависимость от наличия или отсутствия одновременно двух или более обстоятельств, то она называется сложной.

Альтернативной называют гипотезу, ставящую действие юридической нормы в зависимость от одного из нескольких перечисленных в законе обстоятельств.

2) Диспозиция юридической нормы – часть юридической нормы, содержащая правило поведения, которому должны следовать участники правовых отношений.

Диспозиция – это сердцевина, стержень юридической нормы. Однако состоять из одной диспозиции юридическая норма не может. Лишь в сочетании с гипотезой и санкцией, которые группируются вокруг нее, диспозиция обретает свою жизнь, проявляет свои регулирующие способности. Диспозиция – это модель правомерного поведения.

В зависимости от того, как излагается правило поведения, различают следующие виды диспозиции:

а) простая – диспозиция, называющая вариант поведения, но не раскрывающая, не разъясняющая его.

б) описательная – диспозиция, описывающая все существенные признаки поведения.

в) ссылочная – диспозиция, не излагающая правило поведения, а отсылающая для ознакомления с ним к другой норме закона.

Бланкетная диспозиция является разновидностью ссылочной. Для ознакомления с правилами поведения она отсылает не к нормам закона, а к инструкциям, правилам, техническим нормам и т.д.

3) Санкция правовой нормы – часть юридической нормы, указывающая на неблагоприятные последствия, возникающие в результате нарушения диспозиции правовой нормы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55665. Будителі національного відродження в Західній Україні 201.5 KB
  Саме томуальманах став маніфестом національного відродження і засвідчив початок нової літератури на західноукраїнських землях. Пресконференція на тему Будителі національного відродження в Західній Україні Завдання нашої конференції...
55666. Подорож до країни Ввічливості та Доброти 49 KB
  Вступна бесіда Діти сьогодні на вас чекає подорож до Країни Ввічливості та Доброти. Діти послухайте яка пригода сталась з одним неввічливим хлопчиком.
55667. Адаптація дитини стосовно розлучення батьків (методичні рекомендації щодо організації психологічної допомоги дітям, батьки яких розлучилися) 81.5 KB
  У деяких батьків саме з нього починається новий виток ворожнечі та взаємного звинувачення в очах власних дітей які стають жертвами батьківських маніпуляцій. Враховуючи що дитина пізнає світ через батьків...
55669. Робота з обдарованими дітьми, спрямована на розвиток академічної обдарованості молоді 190 KB
  У Державній національній програмі Освіта Україна XXI століття серед пріоритетних напрямків реформування шкільної освіти визначено: своєчасне виявлення ранньої обдарованості забезпечення умов для розвитку талановитих дітей а також удосконалення...
55670. Творча робота «Робота з обдарованими дітьми у Донецькому НВК № 91» 1.9 MB
  Удосконалення психологопедагогічного супроводу обдарованих дітей Завдання проекту Сприяти духовноморальному розвитку обдарованих вихованців шляхом самовдосконалення методом залучення особистості в інноваційні форми роботи...
55671. Роль педагога-організатора у створенні сприятливих умов для саморозвитку та самореалізації учнів – членів дитячої організації 568.5 KB
  Саме вона дає змогу учням відчути себе справжніми господарями школи і разом з тим зрозуміти настільки це важливо – організувати роботу брати на себе відповідальність приймати рішення. Важлива також варіативність у діяльності педагогаорганізатора в залежності від вікової групи учнів підлітки чи юнацтво типу школи. У своїй роботі педагогорганізатор керується державними документами про школу освіту виховання Положенням про посадові обов’язки педагогаорганзітора Статутом школи інструкціями та наказами вищестоячих органів та...
55672. Вивчення схильностей учнів до небажаних вчинків 7.01 MB
  Вивчити причини, що спонукають підлітків до вчинення протиправних дій та найбільш поширені шкідливі звички. За основу даного дослідження взято анкету «Молодь і протиправна поведінка» (автор Пачковський, І. Корнієнко).