27499

Определите гипотезу и диспозицию ст. 211 ГК РФ

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Нормы права устанавливающие определенный шаблон поведения в той или иной ситуации т. 1 Гипотеза юридической нормы – часть юридической нормы указывающая на жизненные обстоятельства при наличии или отсутствии которых реализуется норма. Если в гипотезе указано одно обстоятельство с наличием или отсутствием которого связывается действие юридической нормы то такая гипотеза называется простой. Если гипотеза действие нормы ставит в зависимость от наличия или отсутствия одновременно двух или более обстоятельств то она называется сложной.

Русский

2013-08-19

32 KB

33 чел.

87. Определите гипотезу и диспозицию ст. 211 ГК РФ.

Статья 211. Риск случайной гибели имущества

Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества (гипотеза) несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором (диспозиция).

Юридическая норма (норма права) – общеобязательное веление, выраженное в виде государственно-властного предписания и регулирующее общественные отношения.

Нормы права, устанавливающие определенный шаблон поведения в той или иной ситуации, т.е. являющиеся правилами поведения, имеют в своей логико-юридической структуре гипотезу, диспозицию и санкцию.

1) Гипотеза юридической нормы – часть юридической нормы, указывающая на жизненные обстоятельства, при наличии или отсутствии которых реализуется норма.

С помощью гипотезы абстрактный вариант поведения «привязывается» к конкретному жизненному случаю, к определенному человеку, времени и месту.

Если в гипотезе указано одно обстоятельство, с наличием или отсутствием которого связывается действие юридической нормы, то такая гипотеза называется простой.

Если гипотеза действие нормы ставит в зависимость от наличия или отсутствия одновременно двух или более обстоятельств, то она называется сложной.

Альтернативной называют гипотезу, ставящую действие юридической нормы в зависимость от одного из нескольких перечисленных в законе обстоятельств.

2) Диспозиция юридической нормы – часть юридической нормы, содержащая правило поведения, которому должны следовать участники правовых отношений.

Диспозиция – это сердцевина, стержень юридической нормы. Однако состоять из одной диспозиции юридическая норма не может. Лишь в сочетании с гипотезой и санкцией, которые группируются вокруг нее, диспозиция обретает свою жизнь, проявляет свои регулирующие способности. Диспозиция – это модель правомерного поведения.

В зависимости от того, как излагается правило поведения, различают следующие виды диспозиции:

а) простая – диспозиция, называющая вариант поведения, но не раскрывающая, не разъясняющая его.

б) описательная – диспозиция, описывающая все существенные признаки поведения.

в) ссылочная – диспозиция, не излагающая правило поведения, а отсылающая для ознакомления с ним к другой норме закона.

Бланкетная диспозиция является разновидностью ссылочной. Для ознакомления с правилами поведения она отсылает не к нормам закона, а к инструкциям, правилам, техническим нормам и т.д.

3) Санкция правовой нормы – часть юридической нормы, указывающая на неблагоприятные последствия, возникающие в результате нарушения диспозиции правовой нормы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29510. Статеві стосунки в подружньому житті 86.5 KB
  Це важливо також при вирішенні сексуальних проблем подружжя і їх родинної взаємодії. В основі розгортання сексуальних реакцій тільки гормональна забезпеченість представляється більш важливою ніж психологічна складова. На рівні підсистеми сексуальних відносин мають значення гармонія сексуальних стосунків чи дисгармонія їх. Жіночі сексуальні розлади які призводять до дисгармонії сексуальних стосунків.
29511. Статеві стосунки в сімейному житті 91.5 KB
  Нерідко психічна імпотенція накладається на органічну але незначну і виникає психосоматична модель порушень статевого акту. Особлива схильність пацієнтів з психічною імпотенцією звинувачувати себе в онанізмі та інших “розпуствах†і шукати причини свого статевого безсилля в неіснуючих у них венеричних захворюваннях не завжди справдуються. А також алкоголізм чи застосування алкогольних напоїв для стимуляції статевого збудження. Зниження статевого потягу – може бути пов’язана з транзиторною сублімацією – переключенням сексуальної...
29512. Означення поняття сексологія і сексопатологія 158.5 KB
  Сексологія вивчає закономірності психосексуального розвитку диференціації і детермінації статі формування сексуальної орієнтації та ідентичності статевовікові особливості психосексуального розвитку і сексуальної поведінки. Статеве дозрівання статевий розвиток – це процес формування вторинних статевих ознак розвиток репродуктивних органів і здатність до народження дітей. Психосексуальний розвиток ПСР – це формування статевої самосвідомості статевої ролі і психосексуальної орієнтації а саме – формування векторів сексуального потягу...
29513. Формування сексуальної орієнтації і норми 43 KB
  Означення поняття сексуальної норми включає поведінку, відповідну віковим та статево-рольовим закономерностям даної популяції, яка здійснюється в результаті вільного вибору і не обмежує у вільному виборі партнера (А.А. Ткаченко). В сексології розрізняють поняття індивідуальної та партнерської норми.
29514. Формування сексуальної норми 98.5 KB
  запропонував робочу класифікацію ролей чоловіків і жінок в статевому циклі. Її сексуальність носить материнський характер опіка захист турбота до чоловіка що проявляється в її мові використання зменшених ласкавих слів поведінці достатньо активні але не агресивні пестощі з її боку смаки і симпатії віддають перевагу слабким невпевненим в собі інфантільним навіть хворим чоловікам яких годує лікує опікується ними тощо. Ідеальний партнер для тривожних боязких неуспішних чоловіків котрих вона “навчає коханню†підтримує....
29515. Формування сексуальної норми і орієнтації 104 KB
  При наявності високого еротичного показника 4 – 5 оргазм може виникнути без статевого акту. Пестощі бувають першого другого третього порядку – це терміни які відображають послідовність пестощів необхідних для розвитку статевого збудження. Початок статевого акту повинен проходити на фоні значного сексуального збудження жінки включаючи як фізичні так і психічні зміни. Шкала статевого збудження жінки: вегетативносудинний рівень – 10 – 20 ; моторномовленнєвий рівень – 30 – 40 ; поведінковий рівень – 40 – 50 ; психічні прояви –...
29516. Порушення статевої та психосексуальної диференціації та ідентичності, причини і форми 67.5 KB
  Психосексуальна диференціація ПСД – як процес представляє собою явище механізми котрого визначаються взаємодією детермінант статі. Статева та сексуальна ідентифікація – жіноча; Анарія – порок розвитку внутрішньоутробне порушення зовнішніх органів яєчек недорозвиток статевого органу – може бути заміна статі; Дісгенезія гонад – гермофродитизм істиний – і чоловічі і жіночі елементи внутрішніх статевих органів – частіше як дівчинки в подальшому – зміна статі. Питання зміни статі А.Бєлкін 1978 описує порушення індентифікації у...
29517. Сексологічне обстеження 164.5 KB
  Більшість спеціалістів розуміють що обстеження сексологічних пацієнтів має свої особливості: інтимність питання “закритість†пацієнтів їх невміння обговорювати своє сексуальне життя відсутність адекватної мови для обговорення цих порушень. – 4 варіанти уявних порушень: зі ставленням до себе підвищених вимог; невротична тривога – психотична; ненормальні уявлення про статеві стосунки пацієнта або пари – роз’янень.2 наявність сексуальних порушень у партнера. Аналіз статевих порушень з позицій “психогенне особистісно –...
29518. Діагностика сексуальних розладів (тестування) 42 KB
  При психологічній діагностиці сексуальної патології повинен проводитись диференціальний діагноз з порушеннями. При психологічному обстеженні осіб з сексуальними порушеннями виявляється підвищення “невротичноїâ€ частини профілю – “пікиâ€: статева дисфункція без органічної патології – високий підйом за шкалою істерії; розлади сексуальної переваги – психопатії. Келлі – дозволяє виявити основні фактори які затримують досягнення гармонії в статевих відносинах а також індивідуальну систему життєвих цінностей і орієнтацій які...