27507

Относительная самостоятельность государства и права по отношению к обществу

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Самостоятельность – независимость свобода от внешних влияний принуждений от посторонней поддержки помощи. Относительная самостоятельность государства его органов естественна необходима и социально оправданна. Самостоятельность государства проявляется в свободе выбора при принятии им управленческих и других актов при избрании путей и методов решения встающих перед обществом задач при определении стратегии и тактики государственной политики.

Русский

2013-08-19

26.5 KB

27 чел.

Относительная самостоятельность государства и права по отношению к обществу.

Самостоятельность – независимость, свобода от внешних влияний, принуждений, от посторонней поддержки, помощи.

Относительная самостоятельность государства, его органов естественна, необходима и социально оправданна.

Самостоятельность государства проявляется в свободе выбора при принятии им управленческих и других актов, при избрании путей и методов решения встающих перед обществом задач, при определении стратегии и тактики государственной политики.

Пределы самостоятельности государства существуют, но достаточно относительны.

Самостоятельность государства уравновешивается, ограничивается контролем общества за его деятельностью, а также оценкой этой деятельности.

Относительная самостоятельность государства по отношению к обществу при этом состоит в способности государства потенциально или реально оказывать активное обратное воздействие на условия жизни людей в трёх направлениях:

1) государство может стимулировать развитие общества через развёртывание творческого потенциала людей, формирование современной экономической основы, социальной опоры, политической системности, т.е. продвигать развитие общества к полнокровному гражданскому;

2) государство может тормозить развитие общества, сдерживая инициативу людей, создавая условия отчуждения экономического, политического, интеллектуального развития;

3) государство в одних компонентах может стимулировать, развитие общества, в других - сдерживать и даже отбрасывать общество назад.

Самостоятельность права – право вбирает в себя все социально ценное от обычаев, господствующих в обществе морали и религии, впитывает достижения мировой культуры и цивилизации. В результате оно приобретает значительную самостоятельность по отношению к обществу и получает возможность активно воздействовать на общество. С помощью права в обществе обеспечивается необходимый правопорядок, разрешаются социальные конфликты и противоречия.

Право служит мерой общественной и личной свободы


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33476. Вина 46 KB
  Форми вини — це зазначені в кримінальному законі сполучення певних ознак свідомості і волі особи, що вчиняє суспільно небезпечне діяння
33477. Виправні роботи 26 KB
  57 КК застосовуються до особи за місцем роботи на строк визначений за вироком суду з відрахуванням у доход держави відповідного відсотка її заробітку. Виправні роботи призначаються на строк від шести місяців до двох років і обов'язково супроводжуються відрахуванням із суми заробітку засудженого у доход держави в розмірі встановленому вироком суду в межах від десяти до двадцяти відсотків заробітку засудженого. Виправні роботи це покарання яке широко застосовується на практиці.
33478. Громадські роботи 24.5 KB
  56 КК полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільне корисних робіт вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Громадські роботи встановлюються на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин і відбуваються не більш як чотири години на день.
33479. Звільнення від кримінальної відповідальності 26 KB
  Перебіг давності переривається в разі ухилення особи від органу досудового розслідування або суду або в разі вчинення іншого злочину середньої тяжкості тяжкого чи особливо тяжкого. Давність не застосовується в разі вчинення таких злочинів: ст.
33480. Територія України 29.5 KB
  6 КК де зазначено що особи які вчинили злочини на території України підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом. б КК злочин визнається вчиненим на території України якщо його було почато продовжено закінчено або припинено на території України незалежно від того де особу було віддано до суду в зв'язку з його вчиненням. Зазначене положення охоплює як випадки вчинення всього діяння на території України так і випадки вчинення діяння як на території України так і на території інших держав. Поняттям територія України...
33481. Принципи чинності кримінального закону у часі 30.5 KB
  За загальним правилом закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення. При цьому під опублікуванням закону про кримінальну відповідальність треба розуміти опублікування його в офіційному друкованому виданні.Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність. Закон про кримінальну відповідальність який скасовує злочинність діяння або пом’якшує кримінальну відповідальність має зворотну дію у часі тобто поширюється на осіб що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом...
33482. Ексцес виконавця 26 KB
  Ексцес виконавця вчинення виконавцем злочину дій які не охоплюються умислом інших співучасників якщо його дії утворюють самостійний склад злочину або його дії суттєво відрізняються від дій запланованих іншими учасниками. Кількісний ексцес має місце там де виконавець учинив однорідний злочин але більш тяжкий ніж було заплановано співучасниками наприклад вчинив розбій замість крадіжки. В цьому разі виконавець несе відповідальність за статтею що передбачає покарання за фактично вчинений ним злочин а співучасники несуть...
33483. Загальні засади призначення покарання 28 KB
  Інакше кажучи яка б кримінальна справа не розглядалася яке б покарання не призначалося винному суд зобов'язаний виходити з цих загальних критеріїв. 65 загальні засади призначення покарання складаються з таких трьох критеріїв. Суд призначає покарання: 1 у межах встановлених у санкції статті Особливої частини КК що передбачає відповідальність за вчинений злочин; 2 відповідно до положень Загальної частини КК; 3 враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину особу винного та обставини що пом'якшують та обтяжують покарання.
33484. Звільнення від відбування покарання з випробуваннями 41.5 KB
  Відомий багато років нашому праву інститут засудження з випробуванням умовне засудження і відстрочка виконання вироку трансформований новим КК в один із видів звільнення від відбування покарання звільнення від відбування покарання з випробуванням. 75 КК зазначено якщо суд при призначенні покарання у виді виправних робіт службових обмежень для військовослужбовців обмеження волі а також позбавлення волі на строк не більше п'яти років враховуючи тяжкість злочину особу винного та інші обставини справи дійде висновку про можливість...