27521

Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и соотношение

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Субъективное право и юридическая обязанность являются юридическим содержанием правоотношения ибо анализируя эти элементы правоотношения можно судить о его характере и цели. Субъективное право право принадлежащее субъекту права то есть лицу управомоченному. Субъективное право это мера возможного поведения т.

Русский

2013-08-19

26.5 KB

14 чел.

Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и соотношение.

Субъективное право и юридическая обязанность являются юридическим содержанием правоотношения, ибо анализируя эти элементы правоотношения, можно судить о его характере и цели.

Субъективное право – право, принадлежащее субъекту права, то есть лицу управомоченному. Субъективное право – это мера возможного поведения, т.е. его реализация целиком зависит от усмотрения управомоченного, его воли и желания. Однако рамки возможного поведения, а следовательно, и рамки реализуемого интереса четко очерчены нормами объективного права. Именно поэтому для характеристики субъективного права употребляется категория “мера” – мера возможного поведения.

Субъективное право включает в себя следующие правомочия:

- меру собственной свободы (право на положительные действия);

- право требовать определенного поведения от обязанных лиц;

- правопритязание (возможность обращения за защитой к государственным органам).

Юридическая обязанность – мера должного поведение субъекта правоотношения, установленное для удовлетворения интересов носителя субъективного права. Без соответствующей юридической обязанности субъективное право превращается в фикцию. Юридическая обязанность также, как и субъективное право, тесно связана с категорией “мера” и представляет собой меру должного, необходимого поведения.

Юридическая обязанность включает в себя следующие элементы:

- необходимость совершать активные положительные действия (активная обязанность);

- необходимость воздержаться от действий, запрещенных нормами права (пассивная обязанность);

- необходимость нести юридическую ответственность в случае неправомерного поведения (негативная обязанность).

Различия между субъективным правом и юридической обязанностью заключаются в следующем:

- если субъективное право призвано удовлетворять собственные интересы лица, то юридическая обязанность - интересы управомоченного лица;

- если субъективное право является мерой возможного поведения, то юридическая обязанность - мерой должного поведения.

Субъективные права и юридические обязанности взаимосвязаны: возникновение субъективного права у одного лица порождает обязанности у другого лица. Предоставляя кому-либо субъективное право, юридические нормы предписывают другому лицу требование обеспечить своим поведением его существование.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

45059. Документація з кадрово-контрактних питань 77 KB
  Документація з кадровоконтрактних питань ПЛАН Заява. ЗАЯВА Заява це вид документів з кадрово-контрактних питань. Заява це офіційне повідомлення в усній доповідь або письмовій документ формі в якому викладається певне прохання рідше пропозиція окремої особи чи організації. Розрізняють два основних види заяв: особиста заява яка містить прохання звертання до керівної посадової особи складається власноручно в одному примірнику; службова заява що укладається посадовою особою від власного імені або від організації...
45060. Автобіографія. Документація з кадрово-контрактних питань 124.5 KB
  Після закінчення 1987 р. Після закінчення у 1993 р. Після закінчення коледжу у 1996 р. дотепер викладач екологічної безпеки Харківського реґіонального інституту післядипломної освіти вчителів.
45061. Довідково-інформаційні документи. Довідка, клопотання, службові записки, звіт. Складні слова в діловій українській мові 135.5 KB
  Утворення і правопис складних слів Складні слова можуть утворюватись за допомогою сполучних звуків і без них. УВАГА З цими словами не слід змішувати складних слів перша частина яких є вищий ступінь прислівника на Е: вищезгаданий нижчепідписаний. При цьому перша основа може закінчуватись: 1 на голосний звук: всюдихід кількаразовий радіокомітет; у словах із числівниками одно дво три чотири: одноденний двозначний триніжок чотирикутник; також у словах із...
45062. Державна мова – мова професійного спілкування 144.5 KB
  Поняття національної та літературної мови. Головні ознаки літературної мови. Отже основною метою нормативної дисципліни “Українська мова професійного спілкування†є усвідомлення системи української мови і розкриття особливостей її функціонування передусім у межах ділового і наукового стилів професійного спілкування. При цьому специфіка курсу полягатиме у тому що він спиратиметься на розмежування культурного і політичного аспектів життя мови.
45063. Поняття про функціональні стилі мови. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні 227.5 KB
  Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні План Поняття про функціональні стилі мови. Стилістична диференціація сучасної української мови. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Специфіка мови професійного спілкування.
45064. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів 144 KB
  Поняття професійна мова€ охоплює три функціональні різновиди літературної мови НАУКОВИЙ та ОФІЦІЙНОДІЛОВИЙ стилі. Дослідження історії їх становлення характеру лексичних та граматичних структурних компонентів жанрового багатства специфіки усної та писемної форм вираження основна мета курсу української мови професійного спілкування. Науковий стиль сучасної української літературної мови почав розвиватися з середини ХІХ ст. не беручи до уваги старої української мови основні традиції якої в науковому стилі втратилися в середині ХVІІІ...
45065. Українська термінологія в професійному спілкуванні, Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія 81 KB
  Термінологія - розділ мовознавства що вивчає терміни у цьому значенні все частіше використовують поняття термінознавство як наука що вивчає українську термінологію; 2 сукупність термінів певної мови або однієї певної галузі знання чи з усіх галузей знання. Системність термінології зумовлена двома типами звязків які надають сукупності термінів системного характеру: логічним коли між поняттями певної галузі науки існують системні звязки а вони є в кожній науці терміни що називають ці поняття мають бути системно повязаними;...
45066. Основи культури української мови 256.5 KB
  Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні культури мови. Таким чином точність мовлення великою мірою залежить від глибини знань інтелектуального рівня мовця та ерудиції особистості володіння логікою думки законами її мовного вираження а також від багатства активного словникового запасу мовця.
45067. Острые и транзиторные психотические расстройства (F23) 32 KB
  В этом смысле к данной группе относятся острые и отчасти затяжные реактивные психозы. Острый психоз продолжается от одной до двух недель. Психозы этой группы часто связаны со стрессом поэтому при диагностике указывают ассоциирован психоз со стрессом или нет. Острые транзиторные психозы ассоциированные со стрессом обозначались ранее как реактивные.