27522

Политическая система России: понятие, соотношение с политической организацией общества

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Взаимодействие государства и общественных объединений Взаимодействие государства и общественных объединений происходит в следующих случаях: общественные объединения принимают участие в формировании органов государственной власти выдвигая и поддерживая в предвыборной борьбе своих кандидатов в депутаты органов законодательной власти и на иные выборные должности в органы исполнительной власти; общественные объединения осуществляют контроль за деятельностью органов государственной власти; представители общественных объединений могут входить...

Русский

2013-08-19

26 KB

13 чел.

76. Политическая система России: понятие, соотношение с политической организацией общества.

В широком смысле политическая система общества – это комплекс социальных взаимосвязей, складывающихся по поводу осуществления политики. Это система институтов и норм, в рамках которых осуществляется политика.

Элементами политической системы в широком смысле выступают политические институты материальные и идеологические, а также социальные нормы, регулирующие деятельность этих институтов (политические, моральные, корпоративные, юридические).

Политическая система в узком смысле – это система субъектов политических отношений, иначе еще ее называют политической организацией общества.

Элементами политической организации общества являются государство, общественные объединения (организации, движения, фонды,учреждения) , отдельные граждане.

Взаимодействие государства и общественных объединений

Взаимодействие государства и общественных объединений происходит в следующих случаях:

– общественные объединения принимают участие в формировании органов государственной власти, выдвигая и поддерживая в предвыборной борьбе своих кандидатов в депутаты органов законодательной власти и на иные выборные должности в органы исполнительной власти;

– общественные объединения осуществляют контроль за деятельностью органов государственной власти;

– представители общественных объединений могут входить в состав коллегиальных органов с правом совещательного голоса при органе государственной власти;

– общественные объединения могут быть наделены государством правом рассматривать отдельные категории юридических дел и принимать по ним решения, т.е. выполнять правоприменительные функции.

В свою очередь государство:

– создает необходимые условия для организации и деятельности общественных объединений;

– с помощью материальных, политических и юридических гарантий обеспечивает свободную деятельность общественных объединений, защищает их от противоправных посягательств; контролирует законность создания и деятельности общественных объединений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36118. Теория ймовірностей та математична статистика 3.77 MB
  Числові характеристики вибіркового розподілу. Значення функції щільністі нормального розподілу. Функція розподілу нормального закону. Квантилі розподілу Стьюдента.
36119. Податкові системи зарубіжних країн 585 KB
  Так у Стародавньому Римі основними податками які справлялися у натуральній формі були поземельний податок податки на живий інвентар фруктові дерева виноградники та нерухомість. Іншим видом податку тих часів було поплужне тобто податок з кожного плуга. Після приєднання українських земель до Росії основним податком стає подимне або подвірний податок який сплачувався кожним селянським двором. Тому цей податок отримав назву поголовщина або подушна подать.
36120. ПОЛІТОЛОГІЯ. Курс лекцій 5.29 MB
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНИ. ДЕРЖАВА ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ. Проте в новий час розвиток політичної думки та уявлень про державу призвів до відокремлення науки про державу та її обособлення від політичної науки.
36121. Управління поведінкою споживача 1.03 MB
  Підходи та етапи моделювання поведінки споживачів. Поведінка споживачів у промисловому маркетингу. Поведінка споживачів це дії які здійснює окрема особа купуючи і користуючись продукцією чи послугами це розумові і соціальні процеси що передують цим діям або настають за ними. Поведінка споживачів у промисловому маркетингу це процес прийняття рішення яким користується підприємство чи організація для визначення потреби у продуктах послугах ідентифікації оцінювання й вибору торгових марок і постачальників.
36122. Проектування трубопроводів 892.5 KB
  Особливості різних способів транспортування нафтинафтопродуктів і газу. Особливості трубопровідного транспорту. Особливості залізничного транспорту. Особливості морського транспорту. Особливості річкового транспорту. Особливості автомобільного транспорту. Економіка різних видів транспортування нафти інафтопродуктів. Вибір раціонального способу транспортування нафтовихвантажів. Методика розрахунку характеристик за способамитранспортування. Розрахунок економічних показників трубопровідноготранспорту...
36124. Основи статистики. Конспект лекцій 342.46 KB
  Статистичні спостереження. Статистичні спостереження. Суть та організаційні форми статистичного спостереження. План статистичного спостереження.
36125. Релігієзнавство. Основи філософських знань 181 KB
  Філософія релігії Мені довелося потіснити знання щоб звільнити місце вірі І. Центральний обєкт релігійної віри Бог саме з нього виводиться зміст усієї релігії. Розподіл філософії та релігії на самостійні форми суспільної свідомості відбувається лише в Новий час коли починають розвиватися природничі науки механіка. Філософія прагне заповнити емоційнодушевну пустоту відновити властиву релігії психологічну рівновагу.
36126. Основи національної економіки 2.85 MB
  Основні етапи розвитку національної економіки України. Особливості й ключові завдання сучасного етапу розвитку української національної економіки. Основні показники рівня розвитку національної економіки. ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Поняття національна економіка досить багатозначне оскільки це перш за все певний підсумок багатовікового розвитку народногосподарського комплексу країни.