27526

Понятие и классификация нормативно-правовых актов

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

НПА – предписания субъектов правотворчества содержащие нормы права. Признаки НПА: 1 результат правотворческой деятельности органов и должностных лиц наделенных строго определенной компетенцией; 2 содержат общеобязательные правила поведения и предписания; 3 выражают государственную волю; 4 принимаются в особом порядке; 5 имеют установленную форму указ постановление закон реквизиты порядок вступления в силу и сферу действия; 6 регулируют наиболее типичные массовые отношения рассчитаны на постоянное длительное действие; 7 не...

Русский

2013-08-19

28 KB

10 чел.

Понятие и классификация нормативно-правовых актов.

НПА – предписания субъектов правотворчества, содержащие нормы права.

Признаки НПА:

1) результат правотворческой деятельности органов и должностных лиц, наделенных строго определенной компетенцией;

2) содержат общеобязательные правила поведения и предписания;

3) выражают государственную волю;

4) принимаются в особом порядке;

5) имеют установленную форму (указ, постановление, закон), реквизиты, порядок вступления в силу и сферу действия;

6) регулируют наиболее типичные массовые отношения, рассчитаны на постоянное длительное действие;

7) не персонифицированы

Классификация НПА:

1) по юр.силе:

- законы - акты, облад. высшей юр.силой;

- подзакон.акты – акты, основанные на законах и им не противоречащие (абсолютно все НПА, кроме законов, явл. подзаконными);

2) по сфере действия:

- внешнего действия – охватывают всех субъектов, кому они одресованны - орг-ий и лиц, независимо от их трудовой и служеб. деят-ти;

- внутрен.действия – касаются только субъектов, входящих в состав определенного министерства (ведомства), организ-ий или проживающих на к-л территории.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68868. ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 156 KB
  Поняття види та принципи оплати праці Розподіл результатів виробництва в умовах ринку регулюється рядом економічних законів таких як: закон розподілу за капіталом дивіденди; закон розподілу за результатами найманої праці заробітна плата; закон розподілу за земельною власністю рента...
68869. СОБІВАРТІСТЬ ТА ЦІНА ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 108.5 KB
  Поняття види і структура собівартості продукції Переваги ринкової економіки господарювання у тому що вона не вимагає великого обсягу інформації для організації діяльності підприємницьких структур. Витрати підприємства виступають у формі собівартості продукції.
68870. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 98 KB
  Виручка від реалізації продукції і доход підприємства В умовах ринкової системи господарювання метою функціонування будьякого підприємства сфери матеріального виробництва є виготовлення і реалізація готової продукції виконання робіт чи надання послуг що знаходить своє відображення у фінансових...
68871. ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 63.5 KB
  Організація внутрівиробничих економічних відносин В умовах розвитку вільної ринкової економіки особливо на початковому етапі актуальною є проблема докорінної зміни механізму управління економікою підприємства.
68872. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 62 KB
  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства може мати ряд напрямків пов’язаних з обміном товарів науковотехнічним співробітництвом спеціалізацією і кооперуванням наданням економічного і технічного сприяння створенню спільних підприємств фінансово-кредитними відносинами та іншими формами співробітництва.
68873. САНАЦІЯ І БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА 62 KB
  Банкрутство як елемент ринкових відносин стало реальністю української економіки. В економічно розвинутих країнах банкрутство (за винятком зловмисного) розглядають як нормальне явище господарського життя. За статистикою США близько 1% діючих у країні фірм щорічно стають банкрутами.
68876. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА 127.5 KB
  Поняття і класифікація виробничих процесів Успішність діяльності будьякого підприємства залежить від ряду умов серед яких особливе місце належить організації виробництва. Під організацією виробництва розуміють сукупність методів раціонального поєднання процесів праці та матеріальних елементів...