27534

Приведите примеры юридических фактов-действий

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Юридический факт конкретные социальные обстоятельства события действия вызывающие в соответствии с нормами права наступление определенных правовых последствий возникновение изменение или прекращение правовых отношений. Классификация: 1 по характеру наступающих последствий: а правообразующие поступление в вуз; б прамоприменяющие перевод с очной формы на заочную; в правопрекращающие окончание вуза; 2 по связи с волей участников правоотношений: а события обстоятельства независящие от воли субъекта стихийное бедствие...

Русский

2013-08-19

30 KB

45 чел.

Приведите примеры юридических фактов-действий.

Юридический факт - конкретные социальные обстоятельства (события, действия), вызывающие в соответствии с нормами права наступление определенных правовых последствий – возникновение, изменение или прекращение правовых отношений.

Юридические факты имеют ряд признаков:

1) по своему содержанию это реальные жизненные обстоятельства (явления);

2) данные жизненные обстоятельства предусмотрены нормами права;

3) они вызывают наступление определенных юридических последствий;

4) юридический факт несет в себе информацию о состоянии общественных отношений;

5) юридические факты, как правило, зафиксированы в установленной законодательством процедурно-процессуальной форме.

Юр. факты явл. предпосылками правоотношений.

Классификация:

1) по характеру наступающих последствий:

а) правообразующие (поступление в вуз);

б) прамоприменяющие (перевод с очной формы на заочную);

в) правопрекращающие (окончание вуза);

2) по связи с волей участников правоотношений:

а) события (обстоятельства независящие от воли субъекта - стихийное бедствие, смерть);

б) действия (связанные с волей участников правоотношений, делятся на правомерные и противоправные).

Правомерные действия: 1) юр. акты (действия, совершаемые с целью породить юр. последствия-сделки, судебные решения и т.д.); 2) юр. поступки (действия, приводящие к юр. последствиям независимо от намерения лица их совершающего - создание художественного произведения);

Противоправные деяния могут быть: уголовные, административные, гражданские, дисциплинарные. Нередко для возникновения юр. последствий необходим не один юр. факт, а их совокупность, что наз. юр. составом. Например, для получения пенсии, требуются такие факты как достижение пенсионного возраста, наличие необходимого трудового стажа, решение о назначении пенсии.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54806. Урок позакласного читання. Остап Вишня. «Паралелепіпед». Прямокутний паралелепіпед та його об’єм 160 KB
  Мета: Закріплювати інтерес учнів до творчості Остапа Вишні ознайомити зі змістом твору Паралелепіпед закріплювати знання про життєвий і творчий шлях Остапа Вишні;удосконалювати навички виразного читання;розвивати читацький інтерес; Закріплювати знання учнів про елементи прямокутного паралелепіпеда поняття обєма і формули обєма прямокутного паралелепіпеда й куба; відпрацювати уміння розвязувати задачі на обчислення вимірів прямокутного паралелепіпеда площі його поверхні та...
54807. Площі паралелограмів 13.66 MB
  Підготовча робота: За тиждень до проведення уроку учні класу обєднуються в три групи і отримують завдання застосовуючи знання теми Площі прямокутників і паралелограмів: 1. Обладнання: Мультимедійна дошка презентації вчителя і учнів набори паралелограмів картки консультанти картки інструкції картки з домашнім завданням креслярські інструменти банки з фарбою тестові завдання для роботи за компютером. № Вид діяльності Час 1 Організаційний момент 4хв 2 Актуалізація опорних знань 6хв 3 Перегляд учнівських робіт 12хв 4...
54808. Паралелограми 736 KB
  2хв 3 Корекція зорового образу: робота з зашумленим рисунком; упізнання методом виключення 6хв 4 Встановлення взаємозвязків різних видів паралелограмів за допомогою кіл Ейлера та опорної схеми 6хв 5 Фізкультхвилинка для зняття зорового напруження 15 хв 6 Корекція образно логічного сприйняття матеріалу шляхом встановлення відповідності між властивостями поданими в усній формі різних видів...
54809. «Учнівський парламент» - форма організації учнівського самоврядування в школі 189.5 KB
  Активну роль у підготовці сьогоднішніх школярів до реального суспільного самоврядування і формування в них готовності виконувати свій громадянський обовязок покликане відіграти учнівське самоврядування загальноосвітньої середньої школи. Однак сформована на сьогодні система організації діяльності учнівського самоврядування в школі відсутність відповідного соціального замовлення на практичну діяльність учнів законодавства в державному масштабі про трудову діяльність підлітків і учнівської молоді призвели до того що по суті учнівське...
54810. Універсальна модернізована одномісна учнівська парта 4.39 MB
  Стосовно запропонованої учнівської парти то вона має ряд переваг над стандартною. Буде методично правильно коли коли при вивченні графічної грамоти на уроках трудового навчання чи при виконанні графічних робіт на уроках креслення дані завдання виконувати не при горизонтальному положенні столика парти а при вертикальному. Щоб зробити вертикальне положення столика парти достатньо лівою рукою дістатися важіля в передній частині опустити його вниз і столик набуває...
54811. Holidays and traditions in Ukraine and English-speaking countries 1.3 MB
  Dear pupils. I am glad to see you again. The theme of our lesson is “Holidays and traditions in Ukraine and English-speaking countries.” Today we are going to read the text about traditions in English speaking countries and Ukraine, we’ll listen to the text about Thanksgiving Day in Canada and of course you’ll speak English and present your projects. Let’s start.
54812. Parties and Holidays 78.5 KB
  Objectives: to practice pupils’ listening and speaking skills; to enrich the pupils’ vocabulary; to train the usage of the lexical material in practice; to widen students’ knowledge about the celebration of different parties and holidays in Ukraine and English-speaking countries; to develop their critical thinking; to enrich their outlook;
54814. FOOD AND COOKERY 90 KB
  It is not a secret that Ukrainian people are big eaters. Our women cook very much and they cook tasty. But our men like to eat what our women cook and they are thankful for tasty dishes.