27539

Рассмотрите отличия государственной власти от власти общественной

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Рассмотрите отличия государственной власти от власти общественной. Таким образом можно выделить две основные особенности общественной власти характерные для первобытнообщинного строя: 1. Главными органами власти являлись: род собрание старейшина при необходимости военачальник. Эта власть по существу сливалась с населением так как не существовало разграничения между субъектом и объектом власти общество одновременно было и объектом и субъектом власти.

Русский

2013-08-19

28 KB

9 чел.

111. Рассмотрите отличия государственной власти от власти общественной.

Общество - общность людей на определенной территории, характеризующаяся экономическим и духовным единством и целостностью организации жизни.

Общественная власть не отделялась от общества, а совпадала с ним, исходила из самого рода. Все члены рода были равны, никто не имел никаких привилегий. Избиравшиеся родовым собранием старейшины и военные вожди, управляющие текущими делами, трудились наравне со всеми, их власть основывалась лишь на моральном авторитете.

Таким образом, можно выделить две основные особенности общественной власти, характерные для первобытно-общинного строя:

1. Власть опиралась на общественное самоуправление и носила общественный характер. Главными органами власти являлись: род, собрание, старейшина, при необходимости военачальник. Отсутствовала обособленная от народа политическая власть и специальный аппарат принуждения (армия, полиция, тюрьмы и т.п.). Эта власть, по существу, «сливалась» с населением, так как не существовало разграничения между субъектом и объектом власти, общество одновременно было и объектом, и субъектом власти.

2. Власть базировалась на авторитете, на традициях. Она носила естественный характер, выражала единство общества, общность его интересов. В первобытном обществе люди подчинялись велениям власти под воздействием внутренних факторов: в силу убеждения, осознания необходимости, в силу привычки.

Любая власть опирается либо на убеждение (вера, авторитет старших, осознание необходимости),либо на принуждение(сила, насилие). Выделяют два основных метода осуществления власти: доброй воли и насилия. Следовательно две основные разновидности власти: естественная и насильственная.

Государственная власть является властью публичной, т.к., основным методом ее осуществления становится принуждение.

Государственная власть – это публично-политическое отношение господства и подчинения между субъектами, опирающееся на государственное принуждение.

Характерные черты государственной власти:

1) распространяется на все общество;

2) носит публично-политический характер;

3) опирается на государственное принуждение;

4) осуществляется специальными лицами (чиновниками, политиками и т.п.);

5) имеет систему налогов;

6) подразделяет население по территориальному признаку.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23140. ОЛЕНА ТЕЛІГА (1907—1942) 46.5 KB
  Олена Іванівна Шовгенева народилася 21 липня 1907р. Олена навчалась у гімназії Дучинської. Олена закінчила історикофілологічний факультет Високого педагогічного інституту ім.
23141. Олена Теліга 22 KB
  Олена Теліга належала до кола поетіввісниківців що об'єднувались довкола редагованого критиком та публіцистом Д. Теліга не встигла видати жодної прижиттєвої збірки.
23142. Олена Теліга (1907 — 1942) 36 KB
  Теліга розвивала кращі традиції української літератури передовсім Лесі Українки що не раз зазначала емігрантська критика. Маланюк Олена Теліга О. Теліга у статті Прапори духа пафос якої спрямовувався проти зловживання плакатністю та сірим позитивізмом що не мають нічого спільного з лірикою.
23143. КОСТЕНКО ЛІНА 32.5 KB
  За роман у віршах Маруся Чурай Ліні Костенко присуджено Державну премію імені Т. Костенко . Своєрідним феноменом є жінкипоетеси: Леся Українка Олена Теліга Ліна Костенко. Ліна Костенко.
23144. Мова. Поняття літературної мови та мовної норми 105.5 KB
  Розмовний стиль. Художній стиль. Науковий стиль. Публіцистичний стиль.
23145. Провідні мотиви лірики І. Драча 25 KB
  Драча І. Драча характеризується перш за все нетрадиційністю поетичної форми та стилю. Драча неповторною і самобутньою. Драча.
23146. Роман «Третя Рота» 35 KB
  Пушкін дуже високо цінував твори такого жанру. Сосюри письменників лікарів учителів вчених розповідають цікаві епізоди що перетворилися в легенди як поет натхненно читав той чи інший твір який так і залишився неопублікованим і невідомим сучасному читачеві. Тепер же ця легенда став реальністю читач одержує твори які десятиліттями лежали в архівах і не були доступними навіть найвужчому колу дослідників. Павло Тичина даруючи авторові Червоної зими видання Вибрані твори 1957 у трьох томах на першій книзі зробив такий напис:...
23147. Український князь бє чолом рiднiй Українi (Євген Маланюк) 28 KB
  До самої смертi вiн прожив у НьюЙорку працюючи в iнженерному бюро. Малоросiйству вiн протиставляє мазепинство : опертя на прикладi гетьмана Iвана Мазепи на власнi сили церкву культуру. Найважливiшим етапом подолання цiєї хвороби Україною вiн вважає набуття державностi незалежностi нашого краю. 1923 року вiн ще повен надiй на революцiйне звiльнення своєї батькiвщини: Несамовитим криком крови Роздерлися твої уста: сурмиш у рупор пурпуровий Вагiтна бурями повстань .
23148. Феміністична проблематика повістей О.Кобилянської “Людина” і “Царівна” 121 KB
  ЖIНОЧИЙ IДЕАЛ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ ЗА ПОВIСТЯМИ ЛЮДИНА I ЦАРIВНА 4. АВТОРСЬКА ПОЗИЦIЯ У ПОВIСТI ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ ЛЮДИНА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Тема даної курсової роботи Феміністична проблематика повістей О. В Людині а ще більше в Царівні особисте щастя героїнь Кобилянської більшою чи меншою мірою вже пов'язується з соціальними проблемами активною позицією людини в житті з необхідністю боротися з обставинами що сковують розвиток її духовних сил. Завдяки новаторству співзвучності прогресивним тенденціям...