27551

Функции права: понятие, виды, характеристика

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Функции права: понятие виды характеристика. Под функцией права понимают либо социальное назначение права либо направление правового воздействия на общественные отношения либо и то и другое вместе взятое. Можно выделить 5 групп функций: общеправовые свойственные всем отраслям; межотраслевые 2ум и более но не всем отраслям права; отраслевые одной отрасли права; правовых институтов конкретному институту права; норм права конкретному виду права. можно различать основные и неосновные юридические функции права.

Русский

2013-08-19

26.5 KB

19 чел.

20. Функции права: понятие, виды, характеристика.

Право – это система нормативных установок, опирающаяся на идеи человеческой справедливости и свободы, выраженная главным образов в законодательстве и регулирующая общественные отношения.

Под функцией права понимают либо социальное назначение права, либо направление правового воздействия на общественные отношения, либо и то и другое вместе взятое.

Можно выделить 5 групп функций:

- общеправовые (свойственные всем отраслям);

- межотраслевые (-//-2ум и более, но не всем отраслям права);

- отраслевые (одной отрасли права);

- правовых институтов (конкретному институту права);

- норм права (конкретному виду права).

Руководствуясь значением направления правового воздействия на обществ. жизнь, сущностными кач-ми правового воздействия, объемом прав. регулир-ия и т.п. можно различать основные и неосновные юридические функции права.

1) Основные юр. функции права:

а) регулятивная (обусловленное социальным назначением направление правового воздействия, выраж-еся в установлении позитив.правил поведения, предоставлении субъекти-х прав и возложение юр.обяз-тей на субъектов права): регулятивная статистическая (воздействие права на обществ.отнош. путем их закрепления в правовых институтах (институты права собственности, полит.прав и свобод граждан (авторское, изобретательное право); регулятивная динамическая (//-// путем оформления их движения (институты гражд., админ.);

б) охранительная функция (направление правового воздействия, нацеленное на охрану общезначимых, наиболее важных эконом., политич., национ., личных отношений);

2) Неосновные юр.функции:

а) компенсационная (инструмент восстановления социальной справедливости);

б) ограничительная (быть регулятором обществ.отнош-ий. Регулировать – предписывать варианты поведения, кот. должны соответ-ть интересам определенных соц.групп, всего общ-ва);

в) восстановительная (восстанавливается правовое положение субъекта: возвращают им-во, восстанавливают на работе, реабилитируют имя);

3) основные социальные функции:

а) экономическая (гарант собственности, свободы предпринимательства);

б) политическая (регулир-ии отнош-ий власти, отнош-ий м/у соц.группами и особенно в регулир-ии национ.отношений);

в) воспитательная (результат способности права выражать идеологию определенных классов и соц. сил и оказывать влияние на мысли и чувства людей, воспитание высокого правового сознания, формирование стимулов правомерного поведения у граждан).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68130. Знайомство з країною Логікою 28.5 KB
  Сьогодні діти ми відправляємось у незвичайну подорож. Діти ходять до школи найкоротшим шляхом але можуть годинами блукати різноманітними лабіринтами. Діти імітують посадку на автобус і їзду. Ось компанія яка У якій послідовності сидять діти Боря Петрик Юрко Віра Стас Іра.
68131. Аналогія. Добір малюнків за аналогією 263.5 KB
  Тип уроку: урок засвоєння умінь і навичок Обладнання: геометричні фігури і предметні малюнки до гри Фотограф; індивідуальні набори геометричних фігур гралото малюнки з послідовністю. Міняю місцями фігури деякі взагалі прибираю. Всі фігури різного кольору А тепер відкрийте очі подивіться...
68132. Подорож по океану логічних завдань 27.5 KB
  Мета: Познайомити дітей з різними поняттями; розвивати мислення, мову, пам’ять, спостережливість; виховувати сміливість, рішучість. Хід уроку Повідомлення теми і мети уроку. Сьогодні ми вирушаємо у кругосвітню подорож на кораблі. Нас чекає багато різних пригод. Людина – мисляча істота. Думки словами виражає.
68133. Сумісні та несумісні поняття. Завдання для повторення 84.5 KB
  Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про поняття про сумісні та несумісні поняття вдосконалювати вміння учнів розв’язувати логічні завдання розвивати логічне мислення кмітливість увагу пам’ять уяву; виховувати любов до тварин пробуджувати пізнавальний інтерес до всього живого формувати самоосвітні...
68136. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: МЕХАНІЗМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 188 KB
  Результативність та ефективність функціонування системи вищої освіти України на початку ХХІ століття забезпечуватиметься тільки у випадку, коли її не зв’язуватимуть вирішенням тимчасових завдань, породжених економіко-політичною нестабільністю, демографічною кризою, соціокультурним вакуумом.
68137. ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ, ЯКОСТІ І ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ПРЯНИКІВ ПОЛІПШЕНОГО СКЛАДУ 5.06 MB
  Основна сировина для пряників не забезпечує високої харчової і біологічної цінності готової продукції. Для оптимізації складу і поліпшення споживних властивостей пряників важливим завданням постає раціональне поєднання різних видів сировини натурального походження.
68138. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ПОЖЕЖ НАФТОПРОДУКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 318 KB
  Аналіз статистики аварій на залізничному транспорті пов’язаних з пожежами показує що близько 80 складають пожежі нафтопродуктів. Такі пожежі характеризуються підвищеною складністю викликаною скупченням легкозаймистих і горючих рідин і небезпекою поширення пожежі на сусідні цистерни.