27552

Функции теории государства и права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

В юридической литературе в числе функций теории государства и права называются: онтологическая; методологическая; идеологическая; вводная; обобщающая. С онтологической точки зрения теория государства и права призвана констатировать что и как происходит в сфере государства и права а затем объяснять почему это происходит. 2 Методологическая функция заключается в следующем: права понятия и выводы являются предпосылкой отправным моментом для последующей научной деятельности например понятия норма права правоотношение и т.

Русский

2013-08-19

25 KB

2 чел.

Функции теории государства и права.

В юридической литературе в числе функций теории государства и права называются: онтологическая; методологическая; идеологическая; вводная; обобщающая.

1) Онтология [гр. оn (ontos) сущее + …логия] – философское учение о бытии, его основных закономерностях. С онтологической точки зрения теория государства и права призвана констатировать, что и как происходит в сфере государства и права, а затем объяснять, почему это происходит.

2) Методологическая функция заключается в следующем: права понятия и выводы являются предпосылкой, отправным моментом для последующей научной деятельности (например, понятия “норма права”, “правоотношение” и т.д. используются во всех других юридических науках).

3) Идеологическая функция: теория государства и права – средство формирования идеологической составляющей правовой политики. Ее выводы и обобщения используются для формирования правового сознания и правовой культуры не только юристов-профессионалов, но и всего общества в целом и для преодоления правового нигилизма. С этой точки зрения теория государства и права есть средство обогащения духовной культуры общества, средство активного воздействия на идеологическую сферу.

4) Вводная функция: основной задачей теории государства и права как учебной дисциплины является формирование понятийно-категориального аппарата и методологического инструментария, необходимого для дальнейшего освоения системы юридических знаний.

5) Обобщающая функция важна на завершающем этапе изучения, когда обучающийся посредством теории государства и права обобщает полученные знания в области отраслевых юридических наук и приобретает цельное знание о праве.

Таким образом, значение теории государства и права для подготовки юристов-практиков ярко проявляется в ее функциях, т.е. основных направлениях воздействия на действительность.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68916. Завантаження файлів 48 KB
  Завантаження файлів на сервер по протоколу HTTP здійснюється набагато чаші, чим ви можете подумати: Web-інтерфейси поштових сервісів дозволяють додати до листа вкладення, а для цього потрібно спершу завантажити файл на сервер, а тільки після цього додавати до листа.
68917. Масиви та списки. Операції над масивами 118 KB
  Масив — це впорядкований набір даних. Кожен елемент масиву має індекс або ключ. Індекс (ключ) служить для однозначної ідентифікації елементу усередині масиву. У одному масиві не може бути двох елементів з однаковими індексами.
68918. Користувацькі функції 45 KB
  У будь-якій мові програмування існують підпрограми. У мові С вони називаються функціями, в асемблері — підпрограмами і викликаються інструкцією CALL, а в мові Pascal існує навіть два види підпрограм: процедури і функції.
68919. Передача параметрів функції 40 KB
  При виклику функції func потрібно обов’язково вказати всі три параметри оскільки вони є обов’язковими. У РНР функції можуть володіти необов’язковими параметрами або параметрами за умовчанням про них ми поговоримо трохи пізніше. Функція не може змінити параметрзначення тобто він доступний...
68920. Операції над рядками. Робота з датою та часом 97 KB
  Чим же хороші самі рядки в РНР На відміну від С переваги PHPрядків полягають в наступному: Рядок може містити будьякі символи. Нагадаю що рядок не може містити символи з кодом 0 оскільки перший такий символ трактується як кінець рядка.
68921. Робота з файлами та каталогами 71.5 KB
  Як і в будь-якій мові програмування, робота з файлом здійснюється в три етапи: Відкриття файлу — при цьому повертається ціле число — ідентифікатор (дескриптор) файлу. Подальше звернення до файлу здійснюється через дескриптор, а не по імені. Обробка файлу (читання або запис). Закриття файлу.
68922. СУБД MySQL. Поля та їх типи 77.5 KB
  Програмне забезпечення яке управляє базою даних створює нові бази даних таблиці а також дозволяє використовувати вже створені об’єкти називається системою управління базою даних СУБД. Проте для написання нескладних сценаріїв роботи з базою даних приведеного матеріалу буде досить.
68923. Створення таблиць. Робота з таблицями 58.5 KB
  Примітка. Детально про ключі ми поговоримо пізніше, а поки використовуватимемо таблиці без ключів. Як модифікатори можна використовувати наступні значення: NOT NULL — поле не може містити невизначеного значення (NULL), тобто поле повинне явно ініціалізувати; PRIMARY KEY — поле буде первинним ключем...