27557

Юридическая техника. Понятие и основные приемы

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Способы закрепления приёмов ЮТ: 1 НПА; 2 правовые обычаи; 3 научнометодические разработки. Юридическая технология это боле широкое понятие это основанная на определенных принципах планах прогнозах протекающих в определенно установленных процессуальных формах деятельность по созданию НПА и иных актов в ходе которой используются средства и способы ЮТ. 2 юридические способы пути достижения намеченных целей с помощью конкретных юр. способы структуризации; способы логического изложения; способы языкового изложения; способы...

Русский

2013-08-19

31 KB

19 чел.

Юридическая техника. Понятие и основные приемы.

Предметом юридической техники являются общие закономерности, осуществляющие юридическую деятельность:

1) система знаний;

2) система навыков.

Юридическая техника – это система научно обоснованных и практически сложившихся средств и способов, используемых при создании, систематизации, применении, реализации и толкования НПА.

Структура ЮТ:

- законодательная техника – это основной элемент ЮТ, представляющий собой систему средств и способов, используемых при создании (подготовки и оформления) законов;

- техника подзаконных актов;

- правоприменительная техника – акты применения права;

- правореализационная техника;

- интерпретационная техника.

Способы закрепления приёмов ЮТ:

1) НПА;

2) правовые обычаи;

3) научно-методические разработки.

Юридическая технология – это боле широкое понятие – это основанная на определенных принципах, планах, прогнозах, протекающих в определенно установленных процессуальных формах, деятельность по созданию НПА и иных актов, в ходе которой используются средства и способы ЮТ.

Структура:

- ЮТ;

- принципы правотворчества;

- прогнозирование и планирование;

- процедурно-процессуальные правила;

- показатели качеств принимаемых документов.

Все приёмы законодательной техники делятся на 2 вида:

1) юридические средства – это допустимые правомерные предметы и явления, с помощью которых обеспечивается достижение поставленных целей и получение результатов.

- юр. термины и понятия;

- юр. конструкции;

- юр. символы (герб, флаг);

- перечисления;

- юр. презумпции (невиновности и тд.);

- юр. фикции.

2) юридические способы – пути достижения намеченных целей, с помощью конкретных юр. средств и при наличие условий и предпосылок законодательной практики.

- способы структуризации;

- способы логического изложения;

- способы языкового изложения;

- способы построения правового материала по степени обобщенности

- способ связи между НПА.

ТАКЖЕ:

Отечественные (Д.А. Керимов, А.Ф. Черданцев, А.С. Пиголкин, Н.А. Власенко и другие) и зарубежные (Р. Иеринг, А. Нашиц, В. Пешка, В. Штейнер и другие) авторы, исключая некоторые незначительные нюансы, под юридической техникой обычно понимают совокупность (систему) соответствующих средств, приемов, методов и правил подготовки и изложения правовых актов.

ЮТ бывает правотворческой и правоприменительной (правореализационной), интерпретационной и правосистематизирующей, судебной и следственной, прокурорской и т.п.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65494. Тепловий захист короткозамкненого ротора асинхронного електродвигуна на основі контролю параметрів поточного режиму 945 KB
  Основним типом машин змінного струму, що вживаються в електроприводі механізмів власних потреб електростанцій, а також механізмів промислових підприємств, є асинхронні електродвигуни (АЕД) з короткозамкненим ротором (КЗР).
65495. Церковно-адміністративна та громадсько-політична діяльність митрополита Антонія (Храповицького) в Харківській єпархії (травень 1914 – червень 1918 рр.) 201.5 KB
  Діяльність владики Антонія на посаді архієпископа а потім митрополита Харківського та Охтирського припала на буремні роки Першої світової війни Української національнодемократичної революції та громадянської війни.
65496. Закономірності фазових і структурних перетворень в сплавах на основі системи ti-si при гартуванні та відпуску 11.77 MB
  Розробка новітніх сплавів передусім ґрунтується на досягненнях фізичного матеріалознавства в основному на даних досліджень фазових і структурних перетворень та фізики міцності. Водночас можливості таких методів структурної інженерії як легування в області твердих розчинів пластична деформація і термічна...
65497. ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВКА ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ РІЗНИХ ІГРОВИХ АМПЛУА НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 222.5 KB
  Основним завданням підготовки футболістів у змагальному періоді є збереження їх рухового й функціонального потенціалу при постійному вдосконаленні індивідуального та командного рівня технікотактичної майстерності а також реалізація можливостей гравців у змаганнях...
65498. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ЗНОСІВ КОЛІНЧАТИХ ВАЛІВ ЛОКОМОТИВНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК 718 KB
  Така ситуація визначає необхідність розгортання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт спрямованих на забезпечення надійності та довговічності в експлуатації основних агрегатів тепловозів головне місце серед яких належить локомотивним енергетичним установкам ЛЕУ.
65499. ПОЛІПШЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦЕЛЮЛОЗНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕАКЦІЙНО ЗДАТНИХ АНТИПІРЕНІВ 605 KB
  За отриманими рівняннями регресії для нормованих значень факторів концентрація МПФА і концентрація аддукт ДА були побудовані поверхні відгуку рис. Установлено що при введенні 15 МПФА і 10 аддукта ДА від маси тканини зберігаються міцні характеристики тканин...
65500. РОЛЬ КИСНЮ ТА СІРКИ ВУГІЛЛЯ В ПРОЦЕСАХ ЙОГО ТЕРМІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ 280.5 KB
  Наявність атомів оксигену сульфуру й у меншій мірі нітрогену в органічній масі вугілля ОМВ визначає ті властивості які відрізняють вугілля від інших вуглецевих матеріалів. Вугілля України Донецький Дніпровський басейни належить до найбільш сірчистого.
65502. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів 179 KB
  Задачі що вирішуються в дисертаційній роботі: розробити метод класифікації планів багатофакторного експерименту; удосконалити метод побудови оптимальних комбінаторних планів багатофакторного експерименту для отримання ефективних математичних моделей обєктів...