27559

Юридические факты

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Юридические факты – конкретные жизненные обстоятельства события действия вызывающие в соответствии с нормами права наступление определенных правовых последствий – возникновение изменение или прекращение правовых отношений. Юридические факты имеют ряд признаков: по своему содержанию это реальные жизненные обстоятельства явления; данные жизненные обстоятельства предусмотрены нормами права; они вызывают наступление определенных юридических последствий; юридический факт несет в себе информацию о состоянии общественных отношений; ...

Русский

2013-08-19

30.5 KB

6 чел.

125.Юридические факты.

Юридические факты – конкретные жизненные обстоятельства (события, действия), вызывающие в соответствии с нормами права наступление определенных правовых последствий – возникновение, изменение или прекращение правовых отношений.

Юридические факты имеют ряд признаков:

- по своему содержанию это реальные жизненные обстоятельства (явления);

- данные жизненные обстоятельства предусмотрены нормами права;

- они вызывают наступление определенных юридических последствий;

- юридический факт несет в себе информацию о состоянии общественных отношений;

- юридические факты, как правило, зафиксированы в установленной законодательством процедурно-процессуальной форме.

Юридические факты классифицируются следующим образом.

1) По последствиям: правообразующие (влекут возникновение правоотношений); правоизменяющие (влекут изменение правоотношений); правопрекращающие (влекут прекращение правоотношений).

2) По форме проявления: положительные (обстоятельства, требующие их наличия для возникновения правоотношений); отрицательные (обстоятельства, требующие их отсутствия для возникновения правоотношений).

3) По связи с волей субъекта: события – факты, не связанные и не зависящие от воли и сознания индивида. События в свою очередь подразделяются на абсолютные(стих бедствия) и относительные.(поджег дома, вследствие которого возникают страховые отношения); действия – факты, связанные и зависящие от воли и сознания индивида. Действия в свою очередь подразделяются на правомерные (юридические акты – это действия, совершенные с целью породить юридические последствия; юридические поступки – действия, совершенные без намерения породить юридические последствия, они возникают в силу закона) и неправомерные (правонарушения и казусы – объективно противоправные действия).

Особой разновидностью юридического факта является фактический состав – совокупность юридических фактов, необходимых для возникновения правоотношения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54883. Веселий світ Грицька Бойка 59.5 KB
  Мета: Познайомити учнів з життям і творчістю поета земляка Г. Бойка по казати багатогранність його творчості. Бойка та відомих гумористів виставка книжок з творами Г. Бойка виставка ілюстрацій під назвою Поезія Г.
54885. Основы безопасности питания. Практическая работа «Моделирование ситуации и выполнение алгоритма оказания первой помощи при отравлении и кишечных инфекциях» 208 KB
  Учащиеся самостоятельно задают своим одноклассникам заранее подготовленные вопросы. Учащиеся делают вывод: Основой безопасного питания является умение оценивать качество пищи соблюдать правила ее приготовления хранения. Как вы оцените эту ситуацию Учащиеся высказывают свое мнение по данной ситуации. Формирование понятия несбалансированное питание б Болезни к которым приводит некачественное несбалансированное питание: гастриты язвенная болезнь желудка кариес зубов Учащиеся поочередно рассказывают об этих болезнях и их последствиях.
54886. Півник гарний є у мене 29.5 KB
  Вихователь пропонує дітям відгадати загадку: Що за красень на світанку Кукурікає на ганку В кого гарний гребінець Хто цей славний молодець півник Вихователь. Вихователь. Вихователь. Вихователь.
54887. Організація керування пізнавальною діяльністю студентів засобами інформаційно – комунікаційних технологій 43 KB
  При цьому він буде розміщений на одному лазерному компактдиску містити багатоваріантні завдання для перевірки знань в інтерактивному режимі для кожного рівня. Зміст визначається як відображення фрагменту навчальної дисципліни в тестовій формі форма як засіб звязку упорядкування елементів завдання. По формі всі відомі в теорії і практиці тестові завдання можна розділити на чотири основні групи. Якщо до завдань додаються готові відповіді на вибірзвичайноодин правильний а інші неправильні то такі завдання називаються завданнями з...
54888. ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ МИСТЕЦТВА 83.5 KB
  Творчість це не окрема сторона педагогічної праці а найсуттєвіша і найнеобхідніша її характеристика. Планування уроків мистецтва розкривають сутність саме творчого вчителя. У календарному плані вчителів зазначено дату тему та тип уроку передбачено усі види діяльності: сприймання інтерпретація творів музичного та...
54889. Дешифратори 355 KB
  Навчальна: ознайомити студентів з основними поняттями, призначенням та класифікацією дешифраторів, а також принципом побудови схем та їх умовним позначенням. Розвивальна: розвивати творчий підхід, логічне мислення, прагнення до активного засвоєння знань, вміння працювати в колективі, аналізувати та виділяти головне.
54890. Теории прибыли. Прибыль как доход от фактора предпринимательства 18.82 KB
  Доходами называются поступления от продажи экономических ресурсов и продукции. Доходы от экономических ресурсов (факторов производства) называют факторными доходами.
54891. Инвестиции: понятие и виды. Дисконтированная стоимость 22.55 KB
  Инвестиции - это вложения как в денежный, так и в реальный капитал. Они осуществляются в виде денежных средств, кредитов, ценных бумаг, а также вложений в движимое и недвижимое имущество, интеллектуальную собственность