27562

Субъекты права в России. Правосубъектность

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Субъекты правоотношений – это участники правовых отношений имеющие субъективные права и юридические обязанности. Традиционно все многочисленные субъекты права подразделяются в юридической литературе на два вида: индивиды физические лица и организации юридические лица. Виды коллективных субъектов права: 1.

Русский

2013-08-19

29 KB

6 чел.

Субъекты права в России. Правосубъектность.

Субъекты правоотношений – это участники правовых отношений, имеющие субъективные права и юридические обязанности.

Субъекты и объекты правоотношения, содержание правоотношения образуют его состав.

Традиционно все многочисленные субъекты права подразделяются в юридической литературе на два вида: индивиды (физические лица) и организации (юридические лица).

К индивидам относятся: граждане государства, иностранцы, лица без гражданства (апатриды), лица с двойным гражданством (бипатриды).

К организациям (юридическим лицам) принято относить государственные и негосударственные организации, государство в целом.

Виды коллективных субъектов права:

1. Государство в целом.

2. Государственные органы и учреждения.

3. Общественные, кооперативные, коммерческие организации.

4. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

5. Административно-территориальные единицы.

6. Национально-государственные образования.

7. Избирательные округа.

8. Церковь и ее региональные общины, конфессии.

9. Иностранные фирмы, банки, предприятия.

Юридическое лицо – это организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении и оперативном управлении обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс и смету.

Для того, чтобы быть субъектом правоотношения, организация или социальная общность, индивид должны обладать правосубъектностью.

Правосубъектность – это способность быть участником правоотношения (субъектом права).

Применительно к государственным и негосударственным организациям, государству в целом правосубъектность находит выражение в их компетенции.

Компетенция – совокупность прав и обязанностей, полномочий организаций и государства в целом, предоставленных для осуществления их функций.

Рассматривая правосубъектность применительно к индивидам, в ней следует различать три составные части (элемента): правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.

Правоспособность – способность индивида иметь субъективные права и юридические обязанности. Правоспособность человека возникает с момента его рождения (в некоторых случаях до его рождения) и прекращается после его смерти (в некоторых случаях и после). Различают общую, отраслевую и специальную правоспособность.

Дееспособность – способность своими действиями осуществлять права и обязанности. Различают полную (наступает с момента совершеннолетия), частичную (дееспособность малолетних от 6 до 14 лет; дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет), ограниченную (состоит в ограничении дееспособности в силу судебного решения: лица, находящиеся в алкогольной или наркотической зависимости, душевнобольные и др.).

Деликтоспособность – способность лица нести ответственность за свои поступки, прежде всего за совершенное правонарушение.

В составе правосубъектности правоспособность является базовым элементом, а дееспособность и деликтоспособность производны от нее, т.е. если лицо неправоспособно, то ни о каких своих действиях по осуществлению прав и ответственности за неисполнение обязанностей речи идти не может.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

1804. Харчування - запорука здорового життя 60.81 KB
  Обговорити правила культури харчування, провести дискусію на дану тему, акцентуючи увагу на зв’язок між здоров’ям і харчуванням, розширювати знання учнів про ГМЇ та ГМО, харчові добавки, розвивати і зміцнювати в учнів естетичні смаки, повагу до традицій і звичаїв української кухні.
1805. Виховна година: Дисципліна та правопорядок. 23.52 KB
  Формування в учнів здатність до самоконтролю, поваги до моралі і правопорядку. Учись бачити себе збоку, постійно звіряй свої вчинки з моральними та правовими нормами. Вивчи і сприймати серцем Заповіді Божі, у них — твій порятунок, джерело духовного зростання.
1806. Щоб не марно в світі жити - треба вчитися дружити 25.38 KB
  Учити дітей сприймати різні життєві ситуації, аналізувати їх і знаходити шляхи виходу з них, виховувати у дітей правильне ставлення до таких понять, як друг, дружба, розвивати в учнів загальнолюдські чесноти.
1807. Виховна година: Ходить осінь гаєм 41.5 KB
  Узагальнити знання прикмет осені, особливостей кожного осіннього місяця. Розвивати артистичні здібності дітей, їх мовлення, логічне мислення. Виховувати любов до природи, свідому дисципліну, колективізм.
1808. Виховна година: Чорнобиль не має минулого 23.52 KB
  Розширити знання дітей про Чорнобильську трагедію, наголосити про потенційну небезпеку радіації для усього живого, розповісти про ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, показати, що чужої біди немає. Вчити застосовувати у повсякденному житті елементарні радіаційно-гігієнічні навички. Виховувати любов до рідного краю, природи; виховувати у дітей людяність, доброту та згуртованість.
1809. Виводимо формулу щастя та успіху 46.5 KB
  Узагальнити поняття про складові успіху; про індивідуальність щастя для кожної особистості, дати можливість учням упевнитися, що щастя, життєвий успіх залежить від власних зусиль, від вміння відчувати гармонію в собі; сприяти розвиткові чітких життєвих орієнтирів, формуванню правильної самооцінки.
1810. Виховний захід. У світі тварин 27.63 KB
  Розширити і уточнити знання дітей про тварин та середовище їх існування. Розвивати пізнавальний інтерес учнів, спостережливість, уважність, пам’ять, уяву, кмітливість, логічне мислення, вміння спостерігати за тваринами, описувати зовнішній вигляд тварин, виховувати розумне бережливе ставлення до природи, дружні взаємовідносини під час гри, дбайливе ставлення до тварин, чуйність, доброту, милосердя.
1811. Виховна, соціально-педагогічна робота з дітьми групи ризику 83.5 KB
  Фактори та причини виникнення категорії дітей "групи ризику". Соціально-педагогічна діяльність з дітьми групи ризику. Організація соціально-педагогічної взаємодії для забезпечення роботи з учнями групи ризику. Формування банку даних дітей і підлітків групи ризику.
1812. Интернет-зависимость. Причины, последствия, рекомендации. 36.05 KB
  Развитие навыков эффективного использования компьютера, интернета. Знакомство с правилами безопасного использования интернета. Знакомство с основными причинами, признаками и последствиями интернет-зависимости.