27566

Типология государств (Кельзена, Еллинека)

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Типология государств Кельзена Еллинека. Типология государства традиционно рассматривают как теория учение о типах государств когдалибо существовавших в истории человеческого общества или существующих в настоящее время. Типология государства это процесс систематизации государств с учетом их сущностных свойств для повышения эффективности в теоретической и практической деятельности по изучению государства и правоприменения. Под типом государства понимаются взятые в единстве общие черты различных государств система их важнейших...

Русский

2013-08-19

27.5 KB

35 чел.

85. Типология государств (Кельзена, Еллинека).

Типология государства – традиционно рассматривают как теория (учение) о типах государств, когда-либо существовавших в истории человеческого общества, или существующих в настоящее время.

Типология государства – это процесс систематизации государств с учетом их сущностных свойств для повышения эффективности в теоретической и практической деятельности по изучению государства и правоприменения.

Под типом государства понимаются взятые в единстве общие черты различных государств, система их важнейших свойств и сторон, порождаемых соответствующей эпохой, характеризующихся общими сущностными признаками.

Заслуживает внимания концепция известного немецкого государствоведа Г. Еллинека. В основе его классификации – “вопрос о характере государственного союза и положении, занимаемом в этом союзе индивидом”.

Г. Еллинек писал, что, несмотря на постоянное развитие и преобразование, можно установить некоторые признаки, придающие определенному государству или группе государств на всем протяжении их истории черты определенного типа. Он выделяет идеальный и эмпирический типы государств, где первый тип – мыслимое государство, которого в реальной жизни не существует. Эмпирический тип получается в результате сравнения реальных государств друг с другом: древневосточное, греческое, римское, средневековое и современное.

Американский юрист Г. Кельзен, автор “чистой теории права”, считал, что в основе типизации современных государств лежит идея политической свободы. В зависимости от путей и степени участия “воли индивидуумов” в создании и укреплении правопорядка, автор предложил различать два типа власти и соответственно государственно-правовых явлений: демократия и автократию.

В условиях демократии происходит полное соответствие “воли, представленной (заключающейся) в правопорядке государства”, воле всех субъектов права, или индивидуумов, поскольку последние принимают участие в его создании и укреплении.

Напротив, в условиях авт v ократии нет и не может быть соответствия между “волей, заложенной в правопорядке” и волей субъектов права. Это объясняется тем, что последние полностью исключены из процесса создания и укрепления правопорядка. При этом Г. Кельзен обращал внимание на то, что названные типы государства в чистом виде не существуют, “демократия” и “автократия” выступают скорее как “идеальные типы”.

“Каждое государство, – подчеркивает Г. Кельзен, – содержит в себе комплекс элементов, свойственных обоим типам”.

Американский профессор Р. Макайвёр также делит государства на два типа: династические (антидемократические) и демократические. Отличия между ними заключены в степени отражения государственной властью воли общества.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59531. Доброта починається з дитинства (позакласний захід) 48 KB
  Мета: формувати в учнів ціннісну орієнтацію, здатність формулювати моральні судження, розвивати вміння відрізняти погане від доброго, виховувати позитивне світосприйняття.
59532. Покрова - свято козацьке: година духовності 48 KB
  Проводиться 14 жовтня у День памяті УПА Образ Покрови Пресвятої Богородиці у вишитому рушнику виставка книжок про святі місця в Україні Почаїв Зарваницю та ін. Шість разів у році наша церква урочисто відзначає свята на честь Діви Марії: 8 січня Собор Пресвятої Богородиці...
59533. Голодомор 1932-1933 років в Україні – геноцид українського народу 67.5 KB
  Мета: виховувати в учнів особистісні риси громадянина України, патріотизм на основі особистісного усвідомлення досвіду історії.
59534. Благословен той день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас... (перебування Шевченка на Тернопільщині) 88.5 KB
  Шевченко ділиться враженнями про Тернопільщину зробити огляд творів сучасних поетів Тернопільщини присвячених Кобзареві; прищеплювати любов і повагу до Т. Шевченко репродукції акварелей зроблених Кобзарем у Почаєві збірки народних пісень...
59536. Сценарій позакласного виховного заходу (вечору) під рубрикою «Заглянь у природу» 34.5 KB
  Учениця: Природа і Вітчизна невіддільні. Учениця: У ліс завітаю я знову На тиху сердечну розмову І сонцем пропалені лиця Я чую зозулі кування Берізок тремтивих зітхання Тонкі білокурі сестриці Сплели свої вінки в косиці.
59537. «Зупинись – суд іде» з теми «Проблема людства – екологія» 37.5 KB
  Своєю працею людина відкрила природі те що вона має в своїм лоні невідомі її скарби. років як появилася на землі людина. В древні часи коли людина була ще збирачем і мисливцем вона знаходилась більшменш в гармонії з природою і повністю залежала від неї.
59539. Інтерактивні уроки в п’ятому класі 100 KB
  Мета: повторити та поглибити знання учнів про звуки мови та мовлення; формувати вміння розрізняти звуки передавати слова звукописом; використовуючи здобуті знання на практиці; розвивати в них фонематичний слух увагу слухову та зорову память усне та писемне мовлення...