27587

Задачи и функции (охранительная и регулятивная) уголовного права. Принципы уголовного права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Задачи и функции охранительная и регулятивная уголовного права. Принципы уголовного права. Задачи уголовного права сформулированы в ст. Задачи уголовного права реализуются в процессе осуществления основных функций данной отрасли законодательства 1 Предупредительная регулятивная функция заключается в установлении наказания тем самым предупреждая граждан об ответственности в случае совершения преступления.

Русский

2013-08-19

29 KB

9 чел.

3. Задачи и функции (охранительная и регулятивная) уголовного права. Принципы уголовного права.

Задачи уголовного права сформулированы в ст. 2 УК РФ. Они состоят в охране прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечении мира и безопасности человечества, а также в предупреждении преступлений.

Задачи уголовного права реализуются в процессе осуществления основных функций данной отрасли законодательства

1) Предупредительная (регулятивная) функция заключается в установлении наказания, тем самым предупреждая граждан об ответственности в случае совершения преступления.

2) Охранительная функция уголовного права включает механизм уголовно-правовой защиты общественных отношений в том случае, если затронуты наиболее важные интересы личности, общества и государства (жизнь, здоровье и т.д.), а также, если другие отрасли права не смогли урегулировать те или другие общественные отношения.

3) Поощрительная функция уголовного права заключается в том, что Уголовный кодекс РФ содержит ряд норм, стимулирующих общественно полезное поведение. Они либо освобождают от уголовной ответственности за действия, формально содержащие состав преступления, либо смягчают ответственность (необходимая оборона, крайняя необходимость, примечания к ст. 222, 228 и т.д., где решается вопрос об условиях освобождения от уголовной ответственности).

ПРИНЦИПЫ:

1) законность - только за совершение

2) принцип равенства гр-н перед зак-м (неотвратимость ответственности и одинаковый подход к виновным независимо от пола).

3) Принцип вины - личную ответственность человека, совершившего преступление.

4) Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) выражается в соответствии наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

5) Принцип гуманизма предполагает обеспечение безопасности человека.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85556. В. А. Сухомлинский «Петя, собака и котёнок» 67.5 KB
  Задачи: дать представление о доброте добрых делах учить рассуждать высказывать свои мысли строить текст по опорным словам и словосочетаниям продолжить работу над нарушенной последовательностью развивать речь воспитывать желание совершать добрые дела. На доске: Петя бежит собака испугался маленький...
85557. У ЗОЛОТО ВБРАЛАСЯ ЗЕМЛЯ 84.5 KB
  Матеріал до уроку: запис твору Еніо Маріконе Пори року фото Золота осінь зображення ЇжачкаЛісовичка осіннє листя малюнки овочів. Коли до нас приходить осінь за календарем Назвіть місяці осені. Чому вони так називаються Яку роботу виконує кожен із місяців осені Яка буває осінь Рання золота пізня.
85558. Зима-красуня, біла чарівниця! В ній стільки дива-дивного й краси! 44 KB
  Постарайтесь запамятати де вже побувала зима біловолоса б словникова робота полотно одпочить дугою скляною налилось верболіз очерет поневолі в повторне читання вірша учнями мовчки Що у вірші казкове а що відбувається насправді г аналіз вірша і вибіркове читання У яких рядках вірша зима змальована...
85559. «Наши корни» (с использованием миниатюр В.Сухомлинского) 149.5 KB
  У кого-то дерево с глубокими корнями в этих семьях хранится память не только о бабушках и дедушках но и о прабабушках и прадедушках. Мама папа бабушка дедушка. В соседней комнате на диване сидят дедушка и бабушка. Маленькая Аленка играет на полу плюшевым медвежонком и смотрит как папа мама дедушка...
85560. Шевченко великий співець України 96.5 KB
  Шевченка записи пісень на твори поета. Шевченка На дошці запис Нам стануть у пригоді: діти зачитують ваші попередні знання; повідомлення наших Шевченкознавців ; торбинка запитань; безсмертні Шевченкові вірші твори та малюнки; знання вчителя; пісні на слова Т. Шевченка. Тоді темної ночі перед світанком у селі Моринцях на Звенигородщині у хаті Григорія Шевченка кріпака пана Енгельгарда блиснув єдиний на...
85561. ЦІКАВА КНИГА ПРИРОДИ В.СУХОМЛИНСЬКИЙ «СЕРГІЙКОВА КВІТКА» 46.5 KB
  Вчити дітей бачити і розкривати красу природи. Заохочувати дітей до творчості. Розвивати мовлення, мислення дітей. Сприяти розвитку мовного апарату, пам’яті, вміння концентрувати увагу, володіти голосом. Виховувати любов і шанобливе ставлення до природи рідного краю.
85562. Урок з позакласного читання «Усний журнал» 563 KB
  Розширювати уявлення про красу рідної природи; удосконалювати навички виразного читання; розвивати уяву, пам’ять, образне мислення, уміння узагальнювати, аналізувати прочитане; формувати вміння простежувати взаємозв’язок людини з природою; виховувати інтерес і бережливе ставлення до природи.
85563. Автоматизация системы управления запасами на шахте “Самсоновская-Западная” 784.5 KB
  Применение современных персональных микроЭВМ в качестве технического средства АРМ управленческого работника приводит одновременно с организацией децентрализованной системы обработки данных к интеграции информационной базы данных учета.
85564. Экономические и правовые аспекты страхования ЗАО «Страховая компания «Инкомстрах» 394.5 KB
  Страховая компания Инкомстрах есть страхование и перестрахование имущественных интересов физических и или юридических лиц резидентов и или нерезидентов Украины которые не противоречат действующему законодательству Украины связанных: со здоровьем трудоспособностью и дополнительной пенсией...