27646

Понятие оконченного преступления. Зависимости момента окончания преступления от конструкции его состава. Момент окончания длящихся и продолжаемых преступлений

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Понятие оконченного преступления. Зависимости момента окончания преступления от конструкции его состава. деяние которое содержит все признаки состава того преступления на совершение которого был направлен умысел виновного. Наличие оконченного преступления определяется в первую очередь тем что его объективная и субъективная стороны получили полную реализацию.

Русский

2013-08-19

25.5 KB

16 чел.

16. Понятие оконченного преступления. Зависимости момента окончания преступления от конструкции его состава. Момент окончания длящихся и продолжаемых преступлений.

Оконченное преступление, т.е. деяние, которое содержит все признаки состава того преступления, на совершение которого был направлен умысел виновного. Наличие оконченного преступления определяется в первую очередь тем, что его объективная и субъективная стороны получили полную реализацию.

Моментом окончания преступления считается: для преступлений, имеющих материальный состав, - наступление предусмотренного соответствующей нормой Особенной части УК общественно опасного последствия; для преступлений, имеющих формальный состав, - совершение деяния, предусмотренного конкретной статьей Особенной части УК, независимо от того, наступили общественно опасные последствия или нет

Оконченное преступление. Преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного УК. Для признания оконченным преступления с материальным составом необходимо наступление предусмотренных УК последствий, для преступлений с формальным составом - выполнение всех действий, составляющих объективную сторону преступления.

Не признается стадией совершения преступления обнаружение умысла на совершение преступления, высказывание намерения или угрозы совершения преступления, если они не образуют самостоятельного состав

Поскольку признаками приготовления к совершения преступления и покушения на преступление является умышленный характер совершаемых действий, то данные стадии возможны только для преступлений, совершаемых с прямым умыслом. При косвенном умысле лицо не желает наступления опасных последствий (следовательно, не стремится к их наступлению и не готовится к преступлению.

Для приготовления к преступлению и покушения преступление важнейшим признаком является то, преступная деятельность была прервана против воли преступника. В противном случае имеет место добровольный отказ от совершения преступления.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63248. Римська республіка V — середини III ст. до нашої ери 34.95 KB
  Мета: розглянути боротьбу плебеїв і патриціїв у Римі визначити вплив її результатів на перетворення Риму на одну з найсильніших держав Західного Середземноморя; дати уявлення про особливості організації влади та суспільного устрою часів Римської республіки.
63250. Урок узагальнення з теми: Давній Рим у VIII—І ст. до нашої ери 23.88 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час утворення Римської республіки завоювання Римом Італії виникнення Риму війн Риму з Карфагеном установлення диктатури Сулли повстання Спартака першого тріумвірату історичних осіб цієї доби основні джерела рабства...
63251. Диктатура Юлія Цезаря 25.34 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час громадянської війни в Римі диктатури Гая Юлія Цезаря; показувати на карті напрями походів Гая Юлія Цезаря; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття диктатор...
63252. Римська імперія в І—II ст. нашої ери 29.75 KB
  Ознайомитися із системою державного управління що склалася за часів правління Августа; удосконалити вміння давати характеристику історичної особистості. Очікувані Після цього уроку учні зможуть: називати час правління Октавіана Августа органи влади імперії...
63253. Римська культура 27.61 KB
  Мета: ознайомитися з основними досягненнями культури Давнього Риму, простежити звязок між грецькою та римською культурами; удосконалити навички складання плану параграфа; визначити роль римської культури в розвитку світової культури.
63254. Місто Рим і життя його мешканців 20.61 KB
  Мета: дати уявлення про життя столиці Римської імперії та побут римських громадян; знайомити школярів із визначними памятками Риму підвищити рівень загальної культури учнів.
63255. Виникнення християнства 25.65 KB
  Мета: ознайомити учнів з історією виникнення і перших етапів існування християнства; схарактеризувати діяльність перших християнських громад та їхнє становище в римській державі; зясувати причини швидкого поширення вчення Ісуса Христа.
63256. Урок узагальнення з теми «Падіння республіки та рання імперія» 22.26 KB
  Які події періоду що розглядається вам найбільше запамяталися Яка подія відбулася 15 березня 44 р. Скільки років минуло від убивства Цезаря до проголошення Октавіана принцепсом Скільки років тривало одноосібне правління Октавіана Які династії правили...