27684

Понятие убийства. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств. Отличие этого преступления от причинения смерти по неосторожности (ст.109УК). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. №1 «О судебной практике по делам об убийстве»

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Отличие этого преступления от причинения смерти по неосторожности ст. Убийство то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Объективная сторона убийства причинение смерти. Субъективная сторона характеризуется психическим отношением субъекта к своим действиям бездействию и последствиям наступившей смерти потерпевшего.

Русский

2013-08-20

25 KB

11 чел.

Понятие убийства. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств. Отличие этого преступления от причинения смерти по неосторожности (ст.109УК). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. №1 «О судебной практике по делам об убийстве».

Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

Объектом является жизнь другого человека.

Объективная сторона убийства, причинение смерти. Еще одним признаком объективной стороны при убийстве является причинная связь между действием (бездействием) виновного и наступившей смертью потерпевшего.

Субъектом убийства, предусмотренного ст. 105, может быть лицо, достигшее 14 лет, а убийства, предусмотренного ст. 106-108 УК РФ, может быть лицо, достигшее 16 лет.

Субъективная сторона характеризуется психическим отношением субъекта к своим действиям (бездействию) и последствиям - наступившей смерти потерпевшего.

Убийство относится к числу тех немногих преступлений, которые могут быть совершены как с прямым, так и с косвенным умыслом.

Причинение смерти по неосторожности включает три части:

- причинение смерти по неосторожности,

- причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей,

- причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Объективная сторона причинения смерти по неосторожности состоит в действиях или бездействиях, которые заключаются чаще всего в нарушении правил предосторожности в быту, на производстве, при обращении с источниками повышенной опасности. Наступившая смерть потерпевшего должна находиться в причинной связи с действием или бездействием виновного.

Субъектом причинения смерти по неосторожности может быть лицо, которое достигло 16 лет, а в некоторых случаях, лица имеющие определенную профессию, требующую на работе особого внимания и осмотрительности.

С субъективной стороны данное преступление характеризуется виной в форме неосторожности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68876. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА 127.5 KB
  Поняття і класифікація виробничих процесів Успішність діяльності будьякого підприємства залежить від ряду умов серед яких особливе місце належить організації виробництва. Під організацією виробництва розуміють сукупність методів раціонального поєднання процесів праці та матеріальних елементів...
68877. ПІДПРИЄМСТВО В СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 100.5 KB
  Зміна організаційної структури правового поля призвела до введення в дію постановою ВР №424-IV від 16.01.2003р. Господарського кодексу, в якім зазначено, що підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентними органами державної влади або місцевого господарювання...
68878. ПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 91.5 KB
  Структура органів управління підприємством. Поняття принципи і методи управління промисловим виробництвом. Процес виробництва матеріальних благ вимагає двох видів праці: перший праця для створення матеріальних благ другий робота з координації першої праці тобто управління.
68879. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ 106 KB
  Якими б досконалими не були засоби виробництва, знаряддя праці, їх ефективне використання завжди залежатиме від головної виробничої сили – тих, хто працює. Кадри – це основний (штатний) склад працівників. Усі, хто працює, залежно від ступеня їх участі у виробничій діяльності...
68880. ОСНОВНІ ФОНДИ І ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 142 KB
  Амортизація основних фондів підприємства. Поняття класифікація і структура основних виробничих фондів. Залежно від характеру участі основних фондів у процесі виробництва розрізняють основні виробничі та невиробничі фонди.
68881. ОБОРОТНІ ФОНДИ ТА ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА 98 KB
  Оборотність оборотних засобів підприємства показники оборотності. Нормування оборотних засобів підприємства. Показники використання оборотних засобів підприємства та шляхи їх покращення.
68882. ФІНАНСОВІ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА 79.5 KB
  Поняття та класифікація фінансових ресурсів підприємства Фінансові ресурси це грошові кошти що є у розпорядженні держави підприємств господарських організацій і закладів які використовують для покриття витрат і утворення різних фондів та резервів. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми крім збільшення...
68883. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 62 KB
  Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень. У довідковій літературі поняття інвестиції трактують як довготермінове вкладення державного чи приватного капіталу в будьяке підприємство.