27700

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК), отличие этого преступления от убийства (ст. 105 УК)

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

295 УК отличие этого преступления от убийства ст. б 105 преступления против жизни; 295преступления против правосудия. Преступление считается оконченным с момента совершения действий направленных на лишение жизни; 105два главных критерия: деяние в форме действия или бездействия причинная связь между деянием и наступившими последствиями а также время место способ орудие материальный состав преступления считается оконченным с момента наступления общественно опасных последствий смерти; Субъективная сторона: 295характеризуется...

Русский

2013-08-20

25 KB

31 чел.

82. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК), отличие этого преступления от убийства (ст. 105 УК).

Вопрос 83. Посягательство на жизнь лица, осуществляющее правосудие или предварительное расследование (295), отличие от квалифицированного убийства (105 ч.2 п. б)

105- преступления против жизни; 295-преступления против правосудия. Объект; 295-установленный порядок деятельности суда, прокуратуры, следствия, дознания, адвокатской деятельности и исполнения судебных актов, а также жизнь и здоровье лиц, участвующих в расследовании или отправлении правосудия; 105-человеческая жизнь. Объективная сторона: 295-посягательство на жизнь вышеперечисленных потерпевших, предполагается убийство или покушение на убийство, покушение может иметь результат причинения тяжкого, средней тяжести или легкого вреда здоровью. Преступление считается оконченным с момента совершения действий, направленных на лишение жизни; 105-два главных критерия: деяние в форме действия или бездействия, причинная связь между деянием и наступившими последствиями, а также время, место, способ, орудие (материальный состав преступления, считается оконченным с момента наступления общественно опасных последствий - смерти); Субъективная сторона: 295-характеризуется прямым умыслом и специальной целью: воспрепятствование законной деятельности вышеуказанных лиц либо месть за эту деятельность (при отсутствии этой цели квалификация по ст.295 невозможна); 105-характеризуется умышленной виной (умысел прямой и косвенный); покушение возможно лишь с прямым умыслом, при убийстве умысел виновного направлен на лишение жизни. Субъект: 295-вменяемое лицо 16лет, если посягательство совершается подростком 14-16лет, то его действия квалифицируются по 105 ч.2.; 105-вменяемое 14лет или 16лет, то квалифицируется по 106-108 УК.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69196. Вимоги до крила та його конструкція 3.63 MB
  Вимоги що предявляться до крила численні і залежать від типу та призначення літака. Все їх здійснити на одному типі крила як правило не представляється можливим оскільки вони часто бувають суперечливими і конструктору доводиться знаходити компромісне рішення.
69197. Призначення та склад оперення літака 4.48 MB
  Загальний вид оперення: 1 форкіль; 2 зализ; 3 проблисковий маяк; 4 кіль; 5 кермо напряму; 6 тример керма напряму; 7 сервокомпенсатор; 8 тример керма висоти; 9 кермо висоти; 10 стабілізатор; 11 фальшкіль. Зменшення навантажень що діють на важелі управління при відхиленні керма...
69198. Призначення та схеми розміщення опор шасі 5 MB
  Шасі це система опор літака необхідна для забезпечення стоянки руху по землі зльоту і посадки. Залежно від розташування опор відносно центру тяжіння ЦТ в якому прикладений вектор ваги літака G розрізняють три схеми шасі рис.33: а з хвостовою опорою...
69199. Класифікація систем керування літаком 1.88 MB
  Залежно від виконуваних завдань по керуванню літаком системи керування розділяють на основні і допоміжні. До основних систем прийнято відносити системи керування рульовими поверхнями кермом висоти кермом напрямку і елеронами.
69200. Системи літака 574 KB
  У систему запуску входять: електростартер турбостартер або повітряний стартер що забезпечує первинне розкручування ротора АД; електромагнітні клапани і паливні насоси що забезпечують подачу палива в пускові і основні форсунки камери згоряння; запальні пристрої для займання...
69201. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ З АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ І ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ АВІОНІКА 15 MB
  Задачами вивчення навчальної дисципліни є: навчити студентів основам аеродинаміки і динаміки польоту ЛА конструкції ЛА авіаційного двигуна та їх систем; ознайомити з принципами роботи та складом типових систем авіаційної електроніки авіоніки; дати уявлення про організацію...
69202. ОСНОВИ АЕРОДИНАМІКИ ТА ДИНАМІКИ ПОЛЬОТУ 2.97 MB
  При обтіканні повітряним потоком різних тіл частин літальних апаратів виникають сили і моменти які залежать від форми літальних апаратів і впливають на їх льотнотехнічні характеристики. Аеродинаміка вивчає умови виникнення аеродинамічних сил тобто повітряних...
69203. Природа виникнення аеродинамічних сил. Принципи створення піднімальної сили 8.87 MB
  Картина обтікання крила літака потоком повітря показана на рис. Повна аеродинамічна сила крила: а картина обтікання крила літака потоком повітря; б схема створення повної аеродинамічної сили R.21 а наглядно видно що потік обтікає верхню і нижню частини профілю крила неоднаково.
69204. Основні закони руху повітря, що стискається. Загальні відомості про аеродинаміку великих швидкостей 3.81 MB
  Таким чином величина стиснення залежить від відношення швидкості потоку до швидкості звуку. Це відношення називається числом Маха і вважається критерієм стисливості потоку. Чим більше швидкість повітряного потоку швидкість польоту V і менше швидкість звуку...