27700

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК), отличие этого преступления от убийства (ст. 105 УК)

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

295 УК отличие этого преступления от убийства ст. б 105 преступления против жизни; 295преступления против правосудия. Преступление считается оконченным с момента совершения действий направленных на лишение жизни; 105два главных критерия: деяние в форме действия или бездействия причинная связь между деянием и наступившими последствиями а также время место способ орудие материальный состав преступления считается оконченным с момента наступления общественно опасных последствий смерти; Субъективная сторона: 295характеризуется...

Русский

2013-08-20

25 KB

24 чел.

82. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК), отличие этого преступления от убийства (ст. 105 УК).

Вопрос 83. Посягательство на жизнь лица, осуществляющее правосудие или предварительное расследование (295), отличие от квалифицированного убийства (105 ч.2 п. б)

105- преступления против жизни; 295-преступления против правосудия. Объект; 295-установленный порядок деятельности суда, прокуратуры, следствия, дознания, адвокатской деятельности и исполнения судебных актов, а также жизнь и здоровье лиц, участвующих в расследовании или отправлении правосудия; 105-человеческая жизнь. Объективная сторона: 295-посягательство на жизнь вышеперечисленных потерпевших, предполагается убийство или покушение на убийство, покушение может иметь результат причинения тяжкого, средней тяжести или легкого вреда здоровью. Преступление считается оконченным с момента совершения действий, направленных на лишение жизни; 105-два главных критерия: деяние в форме действия или бездействия, причинная связь между деянием и наступившими последствиями, а также время, место, способ, орудие (материальный состав преступления, считается оконченным с момента наступления общественно опасных последствий - смерти); Субъективная сторона: 295-характеризуется прямым умыслом и специальной целью: воспрепятствование законной деятельности вышеуказанных лиц либо месть за эту деятельность (при отсутствии этой цели квалификация по ст.295 невозможна); 105-характеризуется умышленной виной (умысел прямой и косвенный); покушение возможно лишь с прямым умыслом, при убийстве умысел виновного направлен на лишение жизни. Субъект: 295-вменяемое лицо 16лет, если посягательство совершается подростком 14-16лет, то его действия квалифицируются по 105 ч.2.; 105-вменяемое 14лет или 16лет, то квалифицируется по 106-108 УК.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69303. Створення і завершення процесів і потоків 50.5 KB
  Створення процесів Базові принципи створення процесів Процеси можуть створюватися ядром системи під час її ініціалізації. Таке створення процесів однак є винятком а не правилом. Найчастіше процеси створюються під час виконання інших процесів.
69304. Керування процесами у Windows XP 98.5 KB
  Поняття процесу й потоку у Windows XP чітко розмежовані. Процеси в даній системі визначають «поле діяльності» для потоків, які виконуються в їхньому адресному просторі. Серед ресурсів, з якими процес може працювати прямо, відсутній процесор - він доступний тільки потокам цього процесу.
69305. Загальні принципи планування процесів та потоків 47.5 KB
  Можливість паралельного виконання потоків залежить від кількості доступних процесорів. Якщо процесор один, паралельне виконання неможливе принципово (у кожен момент часу може виконуватися тільки один потік).
69306. Види міжпроцесової взаємодії 33 KB
  Для потоків різних процесів питання забезпечення синхронізації теж є актуальними, але вони в більшості випадків не ґрунтуються на понятті спільно використовуваних даних (такі дані за замовчуванням для процесів відсутні).
69307. Базові механізми міжпроцесової взаємодії 67 KB
  Технології передавання повідомлень У цьому розділі розглянемо особливості організації взаємодії між потоками різних процесів. Основи передавання повідомлень Усі методи взаємодії які було розглянуто дотепер ґрунтуються на читанні й записуванні...
69308. Основи технології віртуальної пам’яті 75.5 KB
  Віртуальна пам’ять — це технологія, в якій вводиться рівень додаткових перетворень між адресами пам’яті, використовуваних процесом, і адресами фізичної пам’яті комп’ютера. Такі перетворення мають забезпечувати захист пам’яті та відсутність прив’язання процесу до адрес фізичної пам’яті.
69309. Сегментація пам’яті. Сторінкова організація пам’яті 101 KB
  У кожного сегмента є ім’я і довжина (для зручності реалізації поряд з іменами використовують номери). Логічна адреса складається з номера сегмента і зсуву всередині сегмента; з такими адресами працює прикладна програма. Компілятори часто створюють окремі сегменти для різних даних програми
69310. Поняття файла і файлової системи 34 KB
  Логічний визначає відображення файлової системи призначене для прикладних програм і користувачів фізичний особливості розташування структур даних системи на диску й алгоритми які використовують під час доступу до інформації.
69311. Організація інформації у файловій системі 61.5 KB
  У сучасних ОС файли у файловій системі не прийнято зберігати одним невпорядкованим списком (зазначимо, що можливі винятки, наприклад, для вбудованих систем). Десятки гігабайтів даних, що зберігаються зараз на дисках, вимагають упорядкування, файли, в яких перебувають ці дані...