27776

Классификация методов обучения

Доклад

Педагогика и дидактика

По источникам передачи и характеру восприятия информации система традиционных методов Е. По характеру взаимной деятельности учителя и учащихся система методов обучения И. По основным компонентам деятельности учителя система методов Ю.

Русский

2013-08-20

15.12 KB

0 чел.

Классификация методов обучения

Поскольку методы обучения многочисленны и имеют множественную характеристику, то их можно классифицировать по нескольким основаниям.

1. По источникам передачи и характеру восприятия информации - система традиционных методов (Е.Я.Голант, И.Т.Огородников, C.И. Перовский): словесные методы (рассказ, беседа, лекция и пр.); наглядные (показ, демонстрация и пр.); практические (лабораторные работы, сочинения и пр.).

2. По характеру взаимной деятельности учителя и учащихся - система методов обучения И.Я.Лернера - М.Н.Скаткина: объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный метод, метод проблемного изложения, частично-поисковый, или эвристический, метод, исследовательский метод.

3. По основным компонентам деятельности учителя - система методов Ю.К. Бабанского, включающая три большие группы методов обучения: а) методы организации и осуществления учебной деятельности (словесные, наглядные, практические, репродуктивные и проблемные, индуктивные и дедуктивные, самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя); б) методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования интереса - познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание ситуаций успеха; методы формирования долга и ответственности в учении - разъяснение общественной и личностной значимости учения, предъявление педагогических требований); в) методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, лабораторные и практические работы, машинный и безмашинный программированный контроль, фронтальный и дифференцированный, текущий и итоговый).

4. По сочетанию внешнего и внутреннего в деятельности учителя и учащегося - система методов М.И. Махмутова: включает систему методов проблемно-развивающего обучения (монологический, показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, алгоритмический и программированный).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59201. Світе тихий, краю милий, моя Україно! 33 KB
  Сьогодні ми перегорнемо сторінки історії України переконаємось що український народ справедливо називають народом-трудівником народомпоетом народоммитцем. Боротьба за свою долю виховала в нашого народу найяскравішу найхарактернішу традиційну рису волелюбність...
59202. СВІТ КАЗКИ 131.5 KB
  Скажи мені Ромашко чого ми сюди потрапили Ромашка: Тому що тут зараз з’явиться справжня Казка. 1 Барвінок: Невже справжня Ромашка: Авжеж там де пухнастий сніг де Святий Миколай там завжди казка.
59203. Зростаємо в праці 40.5 KB
  Діти як багато гостей прийшло до нас. Подорож до села майстрів Діти підходять до першої хати стукають у двері. Діти. Добрий день Діти коли випікаю хлібці то обовязково співаю пісні.
59204. ЗУСТРІЧ ПТАХІВ 33 KB
  Ти чуєш ллється між дубів Весела пісенька Пашків Тепловій: Із далекої землі Повертаються додому Довгоногі журавлі. ІІ дівчинка: Не турбуйтесь ми вас всі вітаєм Довгоногі рідні журавлі. Хатина з вікна виглядає дівчинка до неї прилітає дівчинкаластівка.
59205. Козацькому роду нема переводу 38.5 KB
  Ану глянь які славні козаки. Хороші козаки з вас вийдуть. Зараз і козаки підійдуть. Заходять козаки співаючи Ой на горі та женці жнуть .
59206. Свято весни 16 KB
  Снилось мені ясне сонце що в хаті світило а то лиш так моя мама дивилася мило. Приснивсь мені легкий вітрик що пестив колосся а то мені моя мама гладила волосся. Снилась мені ягідочка як мед солоденька а то мене цілувала мама дорогенька.
59207. ЖИТТЯ УТВОРЕНО ВІД ЖИТА, БО ХЛІБ – УСЬОМУ ГОЛОВА 40 KB
  Вшанувати працю хліборобів виховувати повагу до праці та шанобливе ставлення до хліба. Сніп колосків вислови про хліб хлібний коровай на рушникові дари осені. Літо Осінь Урожай запрошені хлібороби передовики учгоспу директор головні спеціалісти жіночий гурт.
59208. Поль Верлен — видатний французький поет другої половини ХІХ століття 84.5 KB
  Цей факт окрім всього іншого свідчить що лірика Верлена минаючи мовні барєри торує дорогу до людського серця. І якщо інтерес Стефаника до його позначився тільки на приватному листуванні то Павло Грабовський мабуть перший переклав твори Верлена мовою поезії...
59209. Байки, які вчать жити 43.5 KB
  Сьогодні на уроці ми будемо говорити про байки які нас вчать жити. Виявляється це було не що інше як байки. Але готувалися до уроку всі малювали ілюстрації писали власні байки вчили напам’ять.